Branimirova godina

Preuzmite e-zbornik predavanja održanih tijekom Branimirove godine
u Arheološkom muzeju u Zagrebu

AMZ Branimirova Godina E ZBORNIK 2019 06 Page 01

Zadnja aktivnost u okviru Branimirove godine bila je pripremanje i izdavanje e-zbornika predavanja kojima su naši cijenjeni kolege arheolozi i povjesničari obogatili program. „Zbornik predavanja održanih tijekom Branimirove godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu“ sadrži deset zanimljivih tema u kojima se govori o političkoj povijesti i nekim aspektima materijalne kulture te o svakodnevnom životu ljudi u srednjem vijeku. Pred vama je još jedan doprinos popularizaciji rezultata hrvatske znanosti o srednjem vijeku, osobito o vremenu jednog od najistaknutijih hrvatskih vladara, kneza Branimira. Ovime je program Branimirova godina, kojim smo obilježili 2018., ali vrijedno radili i ove godine, službeno završen. Hvala svima koji su nas pratili i podupirali! Zbornik preuzmite OVDJE

 AMZ Branimirova Godina Idejni Znak I Logo 201711 1

U Arheološkom muzeju u Zagrebu od 13. siječnja 2019. odvijao se program pod nazivom Hrvatska u vrijeme kneza Branimira - 1130. obljetnica od godine uklesane uz ime kneza Branimira na oltarnu gredu iz Gornjeg Muća koji je trajao do 30. prosinca 2018. godine. Ovim programom obilježili smo 1130 godina od godine 888. koja je uklesana uz ime kneza Branimira na ulomku oltarne pregrade pronađene u Gornjem Muću kraj Splita, dijelu nekadašnje crkve izgrađene u vrijeme kneza Branimira. Taj period često nazivamo “Branimirovom renesansom” jer u njemu izgradnja crkvi i klesarska aktivnost dosežu značajan procvat. Program se sastojao od tri izložbe, ciklus predavanja i radionice za sve uzraste na kojima smo predstavili zanimljivu ranosrednjovjekovnu povijest Hrvatske.

Cjelogodišnji program "Branimirova godina - Hrvatska u doba kneza Branimira" na poveznici: Branimirova godina - deplijan

Informativni letak na poveznici: Branimirova godina - info letak

Kontakti:

Maja Bunčić, viši kustos, Srednjovjekovni odjel
mbuncic@amz.hr
+385 (1) 4800011

Zorica Babić, viši muzejski pedagog, Pedagoški odjel
zbabic@amz.hr
+385 (1) 4800003

Anita Dugonjić, kustos, Srednjovjekovni odjel
adugonjic@amz.hr
+385 (1) 4800011

 

ČESTITKA

AMZ Branimirova Godina WEB Cestitka

RADIONICA: USUSRET BOŽIĆU

04 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Radionica Bozic 22 12 2018 1

Kao završnu radionicu cjelogodišnjeg programa Branimirova godina organiziramo prigodnu radionicu USUSRET BOŽIĆU koja će se održati u subotu 22. prosinca 2018. godine s početkom u 11 sati.

Radionica je namijenjena svim uzrastima.

Cijena sudjelovanja je 10 kuna

Obavezna najava sudjelovanja na mail: zbabic@amz.hr

Ovo je vrijeme u kojem ukrašavamo božićna drvca te ćemo kroz ovu radionicu izrađivati različite ukrase s motivima koje možemo vidjeti na kamenim ranosrednjovjekovnim spomenicima. Tako ćemo dobiti jedinstvene ukrase koje će svi sudionici moći ponijeti sa sobom.

Pozivamo male i velike da nam se pridruže na ovoj prigodnoj radionici!

__________

 

RADIONICA: A SAD MALO O GLAGOLJICI

04 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Radionica Glagoljica 15 12 2018 1

U subotu 15. prosinca 2018. s početkom u 11 sati, organiziramo radionicu A SAD MALO O GLAGOLJICI.

Radionica je namijenjena djeci od 8 godina na više, i svima ostalima koji bi voljeli nešto napisati na glagoljici.

Cijena sudjelovanja je 10 kuna.

Obavezna najava sudjelovanja na e-mail adresu: zbabic@amz.hr

Glagoljica se počela razvijati u vrijeme kada je živio knez Branimir. Nije se još upotrebljavala na našim prostorima, no svakako je kao jedno ranosrednjovjekovno pismo samo po sebi vrlo zanimljivo. Na kamenim spomenicima našeg prostora počela se koristiti u 11. stoljeću, a kao dokaz tome je najpoznatiji takav spomenik - Baščanska ploča. Original Baščanske ploče danas se čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Pitate se, zašto onda radionica glagoljice u Arheološkom muzeju u Zagrebu? Nekoliko je razloga, nastanak glagoljice datiramo u 9. stoljeće, vrlo je značajno pismo koje se na prostoru Hrvatske najduže koristilo, a na njoj su i pisani spomenici koji se odnose na naše narodne vladare. I danas je glagoljica vrlo popularna pa zašto ne bismo nešto i o tome naučili.

__________

DOGAĐANJE:POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM

04 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Dogadjanje 03 12 2018

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u sklopu cjelogodišnjeg programa Branimirova godina, u ponedjeljak 3. prosinca 2018. godine s početkom u 11 sati, u Arheološkom muzeju u Zagrebu održat će se vodstvo i radionica kroz izložbu "Graditeljstvo Branimirovog vremena i materijalna kultura u ranosrednjovjekovnoj Kneževini Hrvatskoj".

Partner događanja: Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba.

__________

 

PREDAVANJE: TRAUME I INVALIDNOST U SREDNJEM VIJEKU

povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Traume 6 12

Analiza trauma u arheološkim populacijama daje podatke o ključnim ili presudnim događajima u životima naših predaka. Omogućuje nam da odredimo i kroz vrijeme pratimo učestalost nesreća i namjernog nasilja u različitim društvenim, političkim i ekološkim sustavima. U ovom predavanju predstavit će se rezultati analize trauma u hrvatskim arheološkim populacijama s naglaskom na identificiranje vrste, vjerojatnosti preživljavanja i oružja s kojim su nanesene.

Predavač: prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Antropološki centar

__________

PREDAVANJE: SKULPTURA BRANIMIROVOG DOBA

Izgradnja crkava i crkvenog namještaja u vrijeme kneza Branimira
(Klesarske radionice)

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Skulptura 28 11

Razdoblje vladavine kneza Branimira, od 879. do 892. godine, za razliku od vladavine većine hrvatskih srednjovjekovnih vladara, poznato nam je preko povijesnih izvora kao što su Venetske kronike, pisama papa Ivana VIII. i Stjepana V. te Čedadskog evanđelistara, ali i preko arheoloških nalaza. Upravo zahvaljujući jednom nalazu - gredi oltarne pregrade pronađene u Gornjem Muću 1871. godine na kojoj se spominje knez Branimir i godina 888. - pokrenuta je inicijativa za istraživanjem srednjovjekovnih lokaliteta kako bi se pronašli slični nalazi i dodatno potvrdila autentičnost srednjovjekovne hrvatske države koja se u to vrijeme dovodila u pitanje. Nakon grede u Muću pronađeno je još pet ulomaka crkvenog namještaja s imenom kneza Branimira i to u Ninu, Šopotu kraj Benkovca, Ždrapnju kraj Skradina, Otresu kraj Bribira i Lepurima. Likovno – morfološkom analizom ornamenata koji su se nalazili uz natpise izdvojene su dvije klesarske radionice koje su izrađivale crkveni namještaj, a to su tzv. Dvorska i Benediktinska klesarska radionica. Njihovo djelovanje utvrđeno je na pedesetak lokaliteta; od Smiljana u Lici na zapadu do Potočana kod Livna na istoku te od Splita na jugu do Drvara na sjeveru. U izlaganju o klesarskim radionicama iz vremena kneza Branimira bit će riječ i o sarkofagu odnosno mauzoleju u kojem je Branimir (navodno) sahranjen.

Predavač: dr. sc. Ante Jurčević, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split

__________

 

PREDAVANJE: POLOŽAJ DJETETA U SREDNJOVJEKOVNOM DRUŠTVU

povodom Međunarodnog dana djeteta

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Polozaj Djeteta 20 11

Teza Philippea Arièsa prema kojoj tijekom srednjovjekovlja djetinjstvo nije promatrano kao posebna faza u ljudskom životu te su djeca bila smatrana malim odraslima, kao i zaključak da je u tom razdoblju velika smrtnost djece imala za posljedicu manju emocionalnu vezanost i ulaganja u djecu, potaknula je počevši od 60-ih godina 20. st. brojna istraživanja koja su bila usmjerena na preispitivanje Arièsovih stajališta. Zahvaljujući ovim istraživanjima, koja su pokazala koliko je stvarnost odstupala od njegovih zaključaka, danas dosta znamo o životu i tretmanu srednjovjekovne djece, o kojoj svjedoče brojna vrela, od različitih vrsta pisanih izvora do ostataka materijalne kulture, pri čemu i arheološki nalazi imaju veliko značenje.

U srednjovjekovnom razdoblju pogled na djecu i djetinjstvo nije bio jedinstven, pa u djelima srednjovjekovnih autora nalazimo i tvrdnje o djetinjstvu kao temelju života na kojem se mogu podići velike i dobre građevine, kao i isticanje roditeljske ljubavi prema djeci, ali i shvaćanja da su ona izvor nevolje i veliko opterećenje za roditelje. Kao važno pitanje povezano s djetinjstvom pojavilo se i pitanje njegove periodizacije, kao i određivanja dobi u kojoj se postaje odraslim i s tim povezanim pravima i odgovornostima. Odnos roditelja prema djeci i njihova prava u odnosu na djecu, ali i prava i obaveze djece u odnosu na roditelje, kao i odnos šire zajednice prema djeci, uključivo i različite oblike zaštite djece, napose one najugroženije, siročadi i nezakonite djece, načini školovanja i uključivanje u rad, ali i igra kao bitan dio djetinjstva, elementi su koji određuju položaj i život djece, a o ovim pitanjima možemo govoriti i na temelju vrela vezanih uz hrvatske krajeve.

predavač: dr. sc. Marija Karbić, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

__________

 

PREDAVANJE: JOŠ JEDAN BRANIMIROV NATPIS?

Predavanje Još jedan Branimirov natpis?

Bribirska glavica jedan je od arheoloških lokaliteta koji zaokupljaju pažnju arheologa još od kraja 19. stoljeća. Najnoviji projekt pod nazivom Varvaria/Breberiu /Bribir okuplja međunarodni tim istraživača čiji je cilj sveobuhvatna obrada arheološkog materijala i dokumentacije prikupljenih u ranijim istraživanjima te sustavno istraživanje samog lokaliteta. Od 2014. godine, u sklopu projekta  istražuje se na položaju današnje crkve i groblja sv. Joakima i Ane. Unutar prezbiterijalnog dijela crkve pronađeno je nekoliko srednjovjekovnih grobova, a u jednom od njih i ulomak kamenog sarkofaga sa dva natpisa. Na užem dijelu ulomka uklesan je natpis koji spominje kneza: IMIRO D(V)CE EG(O).

Revizijom materijala koji se čuva u lapidariju na Bribirskoj glavici pronađena su još dva ulomka koja prema dimenzijama i obliku slova pripadaju ovom natpisu. Ulomci su iskopani u ranijim istraživanjima na prostoru oko današnjeg groblja, dakle u blizini mjesta nalaza novog natpisa. Usporedbom specifičnih karakteristika novopronađenog natpisa s ostalim pronađenim ranosrednjovjekovnim natpisima, s velikom vjerojatnošću možemo govoriti o još jednom kneževskom natpisu iz 9. stoljeća.

Predavač: mr. sc. Nikolina Uroda, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu

__________

PREDAVANJE: KRISTIJANIZACIJA HRVATA U 9. STOLJEĆU U SVJETLU GROBNIH NALAZA I CRKVENE ARHITEKTURE

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Kristijanizacija 6 11 2

Kristijanizacija Hrvata jedna je od središnjih tema ranosrednjovjekovne arheologije, osobito proučavanja 8. i 9. stoljeća. Gotovo sva arheološka građa, nalazi i lokaliteti iz 8. i 9. st. u Dalmaciji, doprinose rasvjetljavanju procesa kristijanizacije novoga slavenskog stanovništva, koje se našlo u neposrednom susjedstvu preživjelih antičkih gradova i stoljetne kršćanske duhovnosti i kulture.

Iako je i ranija historiografija uzimala u obzir neke pojedinačne izolirane spomenike (Višeslavova krstionica, sarkofag Ivana Ravenjanina, luk iz Kaštel Sućurca) i na njima gradila teze o kristijanizaciji Hrvata, u suvremenoj znanosti upravo arheološki nalazi i spomenici arhitekture posreduju spoznaje o vremenu i načinu procesa kristijanizacije. Zahvaljujući proučavanju crkvene arhitekture i preciznoj dataciji mnogih građevina, moguće je pratiti tijek izgradnje crkava na teritoriju nove ranosrednjovjekovne kneževine Hrvatske. Koliko su predromaničke crkve izraz kristijanizacije vladarske elite, a koliko su zajednička mjesta pobožnosti širih slojeva društva, doznaje se iz drugih arheoloških izvora o kristijanizaciji u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Osobito su važni podaci o grobovima odličnika i običnog stanovništva, kao i podaci o radioničkoj provenijenciji grobnih nalaza. Dok su uz kristijanizaciju nekih drugih naroda u ranome srednjem vijeku, i germanskih i slavenskih, vezani strani  misionari  (Vilibrord, Bonifacije..), za kristijanizaciju Hrvata nedostaju sadržajniji povijesni izvori, te suvremene spoznaje u najvećoj mjeri počivaju na arheološkim podacima.

Predavač: dr. sc. Mirja Jarak, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

__________

 

PREDAVANJE: SKULPTURA BRANIMIROVOG DOBA

IZGRADNJA CRKAVA I CRKVENOG NAMJEŠTAJA U VRIJEME KNEZA BRANIMIRA
KLESARSKE RADIONICE

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Skulptura 18 10

Arheološki muzej u Zagrebu vas poziva na predavanje Skulptura Branimirovog doba, koje će se održati u četvrtak 18. listopada s početkom u 18 sati, u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu. OTKAZANO. NOVI TERMIN ODRŽAVANJA OBJAVIT ĆEMO USKORO.

Razdoblje vladavine kneza Branimira, od 879. do 892. godine, za razliku od vladavine većine hrvatskih srednjovjekovnih vladara, poznato nam je preko povijesnih izvora kao što su Venetske kronike, pisama papa Ivana VIII. i Stjepana V. te Čedadskog evanđelistara, ali i preko arheoloških nalaza. Upravo zahvaljujući jednom nalazu - gredi oltarne pregrade pronađene u Gornjem Muću 1871. godine na kojoj se spominje knez Branimir i godina 888. - pokrenuta je inicijativa za istraživanjem srednjovjekovnih lokaliteta kako bi se pronašli slični nalazi i dodatno potvrdila autentičnost srednjovjekovne hrvatske države koja se u to vrijeme dovodila u pitanje. Nakon grede u Muću pronađeno je još pet ulomaka crkvenog namještaja s imenom kneza Branimira i to u Ninu, Šopotu kraj Benkovca, Ždrapnju kraj Skradina, Otresu kraj Bribira i Lepurima. Likovno – morfološkom analizom ornamenata koji su se nalazili uz natpise izdvojene su dvije klesarske radionice koje su izrađivale crkveni namještaj, a to su tzv. Dvorska i Benediktinska klesarska radionica. Njihovo djelovanje utvrđeno je na pedesetak lokaliteta; od Smiljana u Lici na zapadu do Potočana kod Livna na istoku te od Splita na jugu do Drvara na sjeveru. U izlaganju o klesarskim radionicama iz vremena kneza Branimira bit će riječ i o sarkofagu odnosno mauzoleju u kojem je Branimir (navodno) sahranjen.

Predavač: dr. sc. Ante Jurčević, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu

__________

 

PREDAVANJE: NAKIT I DRUGI PREDMETI UMJETNIČKOG OBRTA S PODRUČJA SREDNJOVJEKOVNE HRVATSKE

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Nakit 04 10 

Arheološki muzej u Zagrebu vas poziva na predavanje Nakit i drugi predmeti umjetničkog obrta s područja srednjovjekovne Hrvatske, koje će se održati u četvrtak 4. listopada s početkom u 18 sati, u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Najveći broj nalaza nakita i drugih zlatarskih proizvoda s područja Hrvatske kneževine/kraljevine rezultat je arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnih grobalja. Već se u najranijem sloju tih grobalja (8. i rano 9. st.) pojavljuju luksuzni primjerci nakita koji su u širokoj uporabi kod raznih naroda na prostoru srednje, istočne i jugoistočne Europe. U zaleđe dalmatinske obale nastanjeno slavenskim i hrvatskim plemenima taj nakit pristiže iz gradova Bizantske Dalmacije (Zadar, Trogir, Split). Tijekom 9. st. dolazi do procvata zlatarstva, a produkcija prvih novih nakitnih oblika pada upravo u doba vladavine kneza Branimira. To je inače razdoblje mira, graditeljskog i klesarskog poleta i sveopćeg napretka kada se zamjećuju i prve znatne promjene u okviru ranosrednjovjekovnih grobalja na kojima pronalazimo tzv. velike sljepoočničarke i druge nakitne predmete koji će postati vodeći tipovi tijekom cijelog 10. stoljeća.

Značaj zlatarskog obrta u obalnim gradovima nastavlja se kroz sljedeća razdoblja te se i dalje odražava kroz luksuzne grobne nalaze s grobalja razvijenog i kasnog srednjeg vijeka.

Predavač: dr. sc. Maja Petrinec, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu

PREDAVANJE: ORUŽJE I RATOVANJE U DOBA KNEZA BRANIMIRA
27. rujna 2018. godine u 18 sati

Oružje i ratovanje u doba kneza Branimira

Povodom Međunarodnog dana mira, koji obilježavamo svake godine 21. rujna, Arheološki muzej u Zagrebu vas poziva na predavanje Oružje i ratovanje u doba kneza Branimira, koje će se održati u četvrtak 27. rujna s početkom u 18 sati, u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Za vladavine kneza Branimira Hrvatska je Kneževina nedvojbeno bila na svom vrhuncu, što se prije svega očituje u bogatoj materijalnoj ostavštini. Do takvog je položaja došao političkom vještinom, no zasigurno ju je pratila i odgovarajuća vojna snaga. Ipak, sačuvani izvori za taj period ne bilježe niti jednu bitku ili rat koje bi ovaj knez bio vodio. U ovom će predavanju stoga onodobno ratovanje biti ilustrirano kroz primjere iz bliže i dalje okolice. Iz njih saznajemo o strukturi i veličini tadašnjih vojski, o naoružanju i načinima ratovanja. O oružju najbolje govore sami predmeti, brojni arheološki nalazi mačeva, kopalja ili strijela s područja ranosrednjovjekovne Hrvatske.

__________

 

PREDAVANJE: PISANA POVIJESNA SVJEDOČANSTVA O KNEZU BRANIMIRU
13. rujna 2018. godine u 18 sati 

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Pisana Svjedocanstva 13 09 2018

Povodom međunarodnog dana pismenosti Arheološki muzej u Zagrebu vas poziva na predavanje Pisana povijesna svjedočanstva o knezu Branimiru koje će biti održano u četvrtak, 13. rujna s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Pisana svjedočanstva o hrvatskom knezu Branimiru (879.-892.) relativno su brojna i vjerodostojna s obzirom na to da se radi o 9. stoljeću. Na prvom mjestu su diplomatička vrela, odnosno pisma papa Ivana VIII. (872.-882.) i Stjepana VI. (885.-891.), zatim epigrafički spomenici, pa poneki trag zabilježen sekundarno u diplomatičkim spisima te nekoliko navoda u srednjovjekovnim narativnim tekstovima.

Epigrafički spomenici, odnosno fragmenti dijelova crkvenog namještaja, sačuvali su trajne zapise iz Branimirovog doba na kojima se ime kneza najčešće nalazi u formuli datacije.

Čedadski evangelijar sadrži zapis imena kneza Branimira i njegove supruge Maruše koji hodočaste u Akvileju.

Engleski kralj Alfred Veliki (871.-899.), Branimirov suvremenik, u svom je djelu donio granice Branimirove države koju naziva antičkim imenom Dalmacija.

Predavač: dr. sc. Mirjana Matijević Sokol
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

__________

  

PREDAVANJE: PLETERNI UKRAS NEKAD I DANAS
11. rujna 2018. godine u 12 sati

03 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje Pleterni Ukras 11 09 2018

 

Galerija događanja - zainteresiranim posjetiteljima, predavanjem o pleternom ukrasu, Tara Pivac dala je kompletan pregled povijesnog razvoja pletera od prvih njegovih pojava pa do njegove upotrebe danas.

Kao pratnja i dopuna jednoj od novootvorenih izložbi Branimirove godine, Arheološki muzej u Zagrebu vas poziva na predavanje Pleterni ukras nekad i danas, koje će biti održano u utorak, 11. rujna u 12 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu

Pleterni ukras svoju primjenu danas pronalazi u arhitekturi, tisku, umjetnosti, modnoj industriji i raznim drugim djelatnostima. Koristi se za marketinške promocije velikih tvrtki i udruga u medijima, ali ima i vrlo privatno značenje kao npr. motiv tetovaža. Pleterni ukras u Hrvatskoj ima posebno veliku vrijednost kao jedan od simbola povijesti i kulturnog izričaja te kao popularan simbol modernog vremena.

No otkuda se pojavio taj pleter? Riječ je o obliku koji se koristio od vremena najranijih ljudskih civilizacija i koji je s vremenom postao jedan od češće korištenih motiva u povijesti i baštini različitih naroda. On nam govori o procesima između različitih kultura, njihovom miješanju i prožimanju.

Jedan od ljepših primjeraka pleterne ornamentike u Hrvatskoj čuva se u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Riječ je o arhitravu oltarne pregrade pronađene u Gornjem Muću, na kojemu se nalazi lijepo izveden pleterni motiv u obliku pereca uz natpis koji spominje kneza Branimira i 888. godinu. Takav i slični pleterni motivi krase brojne važne spomenike iz vremena hrvatske predromaničke i romaničke umjetnosti.

Pleterni prepleti su se u raznim oblicima pojavljivali na područjima od Irske do Kine. O kompleksnoj povijesti pleternog ukrasa na predavanju će govoriti Tara Pivac, diplomirana arheologinja, etnologinja i kulturna antropologinja.

__________

 

IZLOŽBA

Pleterni ukras nekad i danas

Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu, ulica Pavla Hatza 6

Izložba je otvorena za posjetitelje od 5. do 18. rujna 2018.

PLAKAT Pleter nekad i danas

Izložba donosi pregledni prikaz korištenja pletera kao ukrasnog motiva koji se često koristio od pretpovijesti pa sve do modernog vremena. Izložba je podijeljena u pet cjelina.

Nakon kratkog uvoda i upoznavanja s osnovnim definicijama pletera, prikazani su najraniji primjeri pleterne umjetnosti koji potječu s prostora Mezopotamije i Sirije, rimski mozaici s cijelog prostora mediteranskog bazena u čijoj je izradi pleter korišten za okvir prikaza ili je njime bila ispunjena cijela površina mozaika, zatim vikinški životinjski prepleti s područja Skandinavije i keltski križevi u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Poseban naglasak stavljen je na pleter s područja ranosrednjovjekovne Hrvatske, kad je u vrijeme predromanike i rane romanike pleter bio nezaobilazan motiv pri ukrašavanju kamenog crkvenog namještaja.

Istaknuti su brojni kameni spomenici koji su svojom ljepotom ukrasa i oblikovanja svjedočili o bogatom društvenom, kulturnom i političkom životu u vremenu vladavine hrvatskih vladara od 9. do početka 12. stoljeća.

Kraj izložbe prikazuje ponovno otkrivanje hrvatske baštine, a kroz nju i afirmiranje motiva pletera koji se od tog vremena uklopio i postao nazaobilazan motiv hrvatskog kulturnog identiteta.

Autorice izložbe: Anita Dugonjić, Tara Pivac

Oblikovanje i grafička priprema izložbe: Atelier ANII

__________________

 

Dvije izložbe

Graditeljstvo Branimirovog vremena i materijalna kultura u ranosrednjovjekovnoj Kneževini Hrvatskoj

i

Hrvatska u vrijeme kneza Branimira – pisana svjedočanstva o knezu Branimiru i arheološka istraživanja Gornjeg Muća

otvorene za posjetitelje od 22. kolovoza 2018. godine

Galerija događanja - u utorak, 21. rujna 2018. godine, dr. sc. Ana Lederer, pročelnica Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba otvorila je dvije izložbe u sklopu cjelogodišnjeg programa Branimirova godina

 

IZLOŽBA

Graditeljstvo Branimirovog vremena i materijalna kultura u ranosrednjovjekovnoj Kneževini Hrvatskoj

Izložba je otvorena za posjetitelje od 22. kolovoza do 30. prosinca 2018.

Graditeljstvo Branimirovog vremena

Središnji dio izložbe postavljene na drugom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu zauzima idejna rekonstrukcija oltarne pregrade koja dočarava izgled unutrašnjosti nekadašnje starohrvatske crkve sv. Petra u Gornjem Muću kraj Splita kojoj je pripadao jedan od najljepših ranosrednjovjekovnih klesarskih radova – ulomak grede s uklesanim imenom hrvatskog vladara Branimira i godinom 888. Ovaj spomenik A kategorije zauzima važno i istaknuto mjesto u prostoru izložbe, a uz njega se također dijelovima kamenog crkvenog namještaja predstavljaju još dva vrlo važna starohrvatska nalazišta: Kapitul i Biskupija kod Knina. 

Svjetovni segment života ranosrednjovjekovne Kneževine Hrvatske prikazan je izborom nalaza novca koji su dragocjeno svjedočanstvo o utjecajima i vezama Hrvata i susjednih država, dok o ukrašavanju i nošnji svjedoče nalazi, uglavnom jednojagodnih i četverojagodnih, naušnica pronađenih u najčešće slučajno otkrivenim grobovima na području Dalmacije, Like i Kvarnera. Time se zaokružuje slika o materijalnoj kulturi Hrvatske od vremena prvih hrvatskih vladara sve do dolaska ugarske dinastije Arpadovića na hrvatsko prijestolje.

Autorice izložbe: Maja Bunčić, Anita Dugonjić

Stručni suradnik: Željko Demo

Likovno oblikovanje postava: Mario Beusan

 __________________

 

 

IZLOŽBA

Hrvatska u vrijeme kneza Branimira – pisana svjedočanstva o knezu Branimiru i arheološka istraživanja Gornjeg Muća

Izložba je otvorena za posjetitelje od 22. kolovoza do 25. studenoga 2018.

Pisana Svjedočanstva o knezu Branimiru

Pronalazak jednog od najvažnijih spomenika rane hrvatske povijesti, ulomka kamene oltarne pregrade starohrvatske crkve izgrađene u drugoj polovini 9. stoljeća, koji je pronađen uz crkvu sv. Petra Apostola 1871. godine, privukao je veliko zanimanje kulturne i političke javnosti tog vremena, jer je na njemu uklesano ime hrvatskog vladara Branimira i godina 888. Okolnosti pronalaska i razlozi njegovog smještaja u Arheološki muzej u Zagrebu (tada Arheološki odjel Narodnog muzeja), objašnjene su i prikazane korespondencijom između tadašnjeg ravnatelja Šime Ljubića i župnika u Gornjem Muću, Mije Jerka Granića. U to vrijeme iz Muća u Muzej pristižu brojni predmeti koji se datiraju od pretpovijesti do srednjeg vijeka od kojih je dio izložen na izložbi.

Izložba donosi pregled arheoloških istraživanja oko crkve sv. Petra Apostola u Gornjem Muću od kojih su detaljnije prikazani preliminarni rezultati istraživanja koje je od 1975. do 1994. godine provodio Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split uz izbor nekoliko grobnih cjelina s nalazima nakita i konjaničke opreme.

Položaj kneza Branimira prikazan je kroz pisana svjedočanstva koja govore o njegovom političkom značaju tog vremena. Središnje mjesto ovog dijela izložbe zauzimaju pisma pape Ivana VIII. upućena knezu Branimiru te prikaz Čedadskog evanđelistara na čijim su listovima zapisana imena hodočasnika u sjeverni talijanski grad Cividale među kojima se nalaze i imena kneza Branimira i kneginje Maruše. Izložba završava kratkim opisom stanja u Europi i na Sredozemlju u devetom stoljeću i zidnim kolažom izbora novinskih članaka i izložbi s temom Branimirovog spomenika. 

Autorice izložbe: Maja Bunčić, Anita Dugonjić (Arheološki muzej u Zagrebu) i Maja Petrinec (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split)

Grafičko oblikovanje i priprema: Atelier ANII

 __________________

 

 

LJETNI KAMP
srpanj i kolovoz 2018 

04 AMZ Branimirova Godina FB Vizual Radionica Ljetni Kamp 2018 2

U sklopu Branimirove godine Arheološki muzeju u Zagrebu priprema Ljetni kamp namijenjen djeci od navršenih 8 do 12 godina. Ljetni kamp će se održati u tri termina:

16. - 20. srpnja - Srednjovjekovni zanati

23. - 27. srpnja - Upoznaj Arheološki muzej u Zagrebu

20. - 24. kolovoza - Srednjovjekovni zanati

Tijekom ljetnih kampova "Srednjovjekovni zanati" na radionicama djeca će se upoznati s raznovrsnim materijalima poput keramike, metala, drva, kamena i tekstila, kako su se obrađivali i koristili u izradi raznovrsnih predmeta i imat će priliku i sama stvarati svoja maštovita djela. Radionice vodi Ana Horvat.

Na ljetnom kampu "Upoznaj Arheološki muzej u Zagrebu" djeca će saznati što sve čuva Arheološki muzej u Zagrebu u svom postavu i kako mogu svaki dan otputovati nakratko u vrijeme pretpovijesti, starog Egipta, Grčke i Rima i srednjeg vijeka. Posljednjeg dana djeca će upoznati Zagreb iz vremena dok ga još nije bilo.

Naravno, tijekom ljetnih kampova rekreacije nikad dosta, pa to očekuje djecu pomalo svaki dan, a zabava je zagarantirana!

Opis programa možete pogledati na poveznici: Program radionica Ljetnog kampa

Nudimo boravak djece u Arheološkom muzeju u Zagrebu s ručkom i dvjema voćnim užinama od 9 do 16 sati. Djeca će imati stručno vodstvo i nadzor.
Cijena cjelotjednog programa je 700,00 kn, a za Klub prijatelja AMZ-a, s aktivnim članskim paketom Mladi arheolog, cijena je 500,00 kn.

Prijavnica za Ljetni kamp na poveznici: Prijavnica

Prijave primamo putem e-maila na adresu zbabic@amz.hr

Požurite se prijaviti, broj sudionika je ograničen!

Ljetni kamp „Srednjovjekovni zanati“ odvija se pod stručnim vodstvom umjetnice Ane Horvat. Rođena 9. lipnja 1989. godine u Zagrebu, Školu primijenjene umjetnosti i dizajna završava 2008. na odsjeku za kiparski dizajn. 2015. godine stječe titulu magistra konzervacije i restauracije umjetnina, a 2017. godine titulu magistra kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2004. godine sudjelovala je na preko 20 samostalnih i skupnih izložba u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjeluje na kiparskoj koloniji u Posedarju kao autor IX. postaje križnog puta koji je postavljen iznad grada. 2016. godine sudjeluje na projektu Urbani vrtovi. Autorica je murala u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić Gradu.

__________________

 

 

KONCERT SREDNJOVJEKOVNE I RENESANSNE GLAZBE
Asambl Marco Polo
20. lipnja 2018. u 20 sati

Koncert

Galerija događanja - koncertom srednjovjekovne i renesansne glazbe, ansambl Marco Polo oduševio je prepunu Veliku dvoranu Arheološkog muzeja u Zagrebu. Čestitamo Svjetski dan glazbe, a s dragim posjetiteljima i vjernim pratiteljima programa Branimirova godina ponovno se družimo na otvorenju izložbi 21. kolovoza!


U srijedu, 20. 6. 2018. godine s početkom u 20 sati, u susret Svjetskom danu glazbe, u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu, u sklopu cjelogodišnjeg programa „Hrvatska u vrijeme kneza Branimira - Branimirova godina", darujemo posjetiteljima Koncert srednjovjekovne i renesansne glazbe u izvedbi ansambla Marco Polo.

ULAZ JE BESPLATAN!

Program koncerta dostupan na poveznici: Program koncerta srednjovjekovne i renesansne glazbe

Ansambl za ranu glazbu Marco Polo nastao je 2008. godine, a specijaliziran je za ranu, pretežno renesansnu vokalnu i vokalno instrumentalnu glazbu. U deset godina postojanja, Ansambl je održao niz uspješnih koncerata u Hrvatskoj i Irskoj. Ansambl izvodi uz europske majstore i skladbe hrvatskih skladatelja i nastupa u povijesnim kostimima. Članovi ansambla su profesionalni glazbenici i školovani pjevači: Barbara Suhodolčan, sopran, Martina Ožanić, sopran, Nataša Jović, sopran, alt Elena Roce, sopran, alt, Mia Pleša, alt, Sonja Gospodnetić, alt, Heda Gospodnetić, tenor, Stipe Sliško, tenor, Goran Grčić, tenor, Boris Klarić, bas, Davor Kelić, bas, Igor Mladinić, bas, udaraljke, Ema Stein, lutnja, Damir Dragičević, digeridoo, udaraljke, Srđan Gošev, bongosi, Hana Tabaković, udaraljke, Ante Milić, dirigent

__________________

 

  

RADIONICA "A SAD MALO O GLAGOLJICI"
16. lipnja 2018. u 11 sati 

A sad malo o glagoljici

Sigurno već znate kako je 2018. godina posvećena knezu Branimiru. U sklopu cjelogodišnjeg programa, 16. lipnja organiziramo radionicu na temu glagoljice.

Glagoljica se počela razvijati u vrijeme kada je knez Branimir živio. Nije se još upotrebljavala na našim prostorima, no svakako je kao jedno ranosrednjovjekovno pismo samo po sebi vrlo zanimljivo. Na kamenim spomenicima našeg prostora počela se koristiti u 11. st., a kao dokaz tome je najpoznatiji takav spomenik - Baščanska ploča. Original Baščanske ploče danas se čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Pitate se, zašto onda radionica glagoljice u Arheološkom muzeju u Zagrebu? Nekoliko je razloga, nastanak glagoljice je u 9. st., vrlo je značajno pismo koje se na prostoru Hrvatske najduže koristilo, a na njoj su i pisani spomenici koji se odnose na naše narodne vladare. I danas je glagoljica vrlo popularna pa zašto ne bismo nešto i o tome naučili.

Radionica se održava u subotu, 16. lipnja, s početkom u 11 sati. Prvenstveno je namijenjena djeci od 8 godina na više, ali naravno, svi su pozvani pridružiti se i sudjelovati. Cijena sudjelovanja na radionici po djetetu je 10 kuna, a sudjelovanje je potrebno najaviti na mail zbabic@amz.hr.

__________________

 

A sad malo o glagoljici

7. lipnja - DAN HRVATSKE DIPLOMACIJE

Početkom 879. godine, prema povijesnim izvorima, Branimir postaje hrvatskim knezom. Za razliku od svojih prethodnika koji su bili pod snažnim utjecajem Franačkog ili Bizantskog carstva, Branimir od početka vladavine uspostavlja kontakt s papinskom Svetom Stolicom. Ovome odnosu svjedoči jedno od pisama u kojemu se papa obraća hrvatskom knezu nedugo nakon njegovog ustoličenja na vlast. U tom pismu, datiranom 7. lipnja 879. godine, papa Ivan VIII. obavještava Branimira da je na blagdan Uzašašća, 21. svibnja, blagoslovio njega i njegov narod na oltaru u bazilici Sv. Petra:

"Kad smo naime na dan Uzašašća Gospodnjega služili misu pred žrtvenikom sv. Petra, digosmo ruke u vis i blagoslovismo tebe i cio narod tvoj i cijelu zemlju tvoju, da uzmogneš ovdje uvijek spašen tijelom i dušom sretno i sigurno vladati zemaljskom kneževinom, a poslije smrti da se na nebesima veseliš s Bogom i da vječno vladaš."

U kontekstu političkih odnosa ranosrednjovjekovne Europe, papa predstavlja vrhovni autoritet kršćanske crkve u Rimu stoga ovakvo priznanje predstavlja svojevrsno međunarodno priznanje. Ovaj događaj za Hrvatsku predstavlja važnu simboličku točku u dugim i postepenim procesima tijekom druge polovine 9. st., kad su hrvatski vladari stjecali sve veću razinu neovisnosti i kontrole nad prostorom Dalmacije. Razlog radi kojeg se Branimir obratio papi bio je traženje moćnog i utjecajnog saveznika u međunarodnoj politici. Papin pozitivan odgovor odražavao je želju za učvršćivanjem svojeg utjecaja u crkvenim zajednicama na zapadnoj obali Jadrana. Zbog važnosti ovog datuma, kad je ranoj hrvatskoj državi prvi put upućeno ovakvo međunarodno priznanje proisteklo iz diplomatskih nastojanja jednog hrvatskog kneza, kao i događaja iz devedesetih godina kad je Hrvatska ponovno stekla međunarodnu nezavisnost,  7. lipnja se obilježava kao Dan hrvatske diplomacije.

Pismo pape Ivana VIII.

Izvor fotografije: Vatikanski arhiv

__________________

 

1. i 2. LIPNJA 2018. ZNANSTVENI SKUP U NINU:
„ECCLESIA NONENSIS: PROŠLOST NINSKE BISKUPIJE“

 

U gradu Ninu će 2019. godine biti obilježena 40. obljetnica od prve proslave Branimirove godine održane 1979. godine. Povod proslave je korespondencija između pape Ivana VIII, hrvatskog kneza Branimira i ninskog biskupa Teodozija. Ove će godine u Ninu, ususret obilježavanju Branimirove godine koja tek slijedi, biti održan znanstveni skup pod nazivom „Ecclesia Nonensis: Prošlost Ninske biskupije“. Skup će biti održan u petak 1. i subotu 2. lipnja, u prostoru Barokne kuće u Ninu. Na skupu će sudjelovati 33 znanstvenika koji će  izložiti 33 stručna predavanja o raznim temama iz života Ninske biskupije. Izlaganja s rezultatima istraživanja bit će objavljena u zborniku radova koji će biti tiskan 2019. godine, prilikom čega će Branimirova godina biti obilježena na nacionalnoj razini.

Organizator događaja je Društvo za povjesnicu Zadarske nadbiskupije ‘Zmajević’ u suorganizaciji sa Zadarskom nadbiskupijom, Teološko-katehetskim odjelom Sveučilišta u Zadru, Zavodom za povijesne znanosti HAZU u Zadru i Gradom Ninom.

Na sljedećem linku možete saznati više informacija: www.zadarskanadbiskupija.hr

__________________

 

 

INSPIRACIJA BRANIMIROVIM VREMENOM
18. svibnja 2018. od 11 do 15 sati

Inspiracija Branimirovim vremenom

Povodom Međunarodnog dana Muzeja i obilježavanja Branimirove godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu očekuje Vas INSPIRACIJA BRANIMIROVIM VREMENOM.

Na ovom jedinstvenom događanju u petak, 18. svibnja 2018. od 11 do 15 sati, možete pogledati nakit inspiriran starohrvatskim arheološkim spomenicima 9. stoljeća. Kroz razgovor s organizatorima Branimirove godine saznat ćete nešto više o starohrvatskim naušnicama, a tijekom dana vas očekuju radionice različite tematike za sve uzraste.

Dođite i posjetite nas!

Serija nakita inspiriranog razdobljem rane srednjovjekovne povijesti iz vremena kneza Branimira magistrice dizajna Ane Mrazek Lugarov ekspresija je autoričinih asocijacija dobivenih iz proučavanja srednjovjekovnog nakita i njegovih oblika te drugih formi iz tog razdoblja, ali kroz jedan suvremeni i pročišćeni pristup. Svaki komad nakita je priča za sebe i nosi neku drugu asocijaciju autorice na to razdoblje. No unatoč tome, nakit postavljen na jednom mjestu stvara cjelinu koja koliko god da je očito iz današnjeg vremena poprima arheološke karakteristike.

Nakit je izrađen od srebra, bakra i mjedi uz kombiniranje drugih suvremenijih materijala čime je autorica napravila zanimljiv spoj materijala i elemenata (npr. krug, pleter, ptica) iz tog vremena i suvremene razrade te tako stvorila jednu aktualnu, jednostavnu i nosivu formu.

__________________

 

 

23. EDUKATIVNO - MUZEJSKA AKCIJA
POVODOM MEĐUNARODNOG DANA MUZEJA
PROGRAM: KNEZ BRANIMIR
18. 4. - 18. 5. 2018.

04 Amz Branimirova Godina Fb Vizual Ladja

Od 18. travnja do 18. svibnja održava se 23. EMA (Edukativno - muzejska akcija) povodom Međunarodnog dana muzeja u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju i Gradskog muzeja Karlovac, na temu LAĐA. Arheološki muzej u Zagrebu pridružio se i ove godine na temu Kneza Branimira.

Pripremamo vam zabavne radionice i igraonice namijenjene djeci i mladima, vrtićancima, predškolcima, školarcima, tinejđerima... svima zainteresiranima. Popularna knjižica, koja se priređuje svake godine, spremna je i ove voditi nas po svim događanjima u muzejima sudionicima. Knjižicu možete kupiti po cijeni od 10 kuna, a ona će vam biti ulaznica za sve ostale muzeje. Na našem vizualu pogledajte termine održavanja i prijavite sudjelovanje za termin koji vam najviše odgovara na zbabic@amz.hr.

Pratite naše novosti!
Vidimo se!

__________________

 

 

RADIONICA: "PIŠEMO/UKRAŠAVAMO/BROJIMO/OBJAŠNJAVAMO"
14. travnja 2018. u 11 sati 

Pišemo/ukrašavamo/brojimo/objašnjavamo

Galerija događanja - uspješno smo odradili svoju prvu proljetnu radionicu! Naši posjetitelji su saznali kako su ljudi u prošlosti zapisivali poruke u kamenu i ostavljali ih za buduća pokoljenja te su sami izradili svoje male spomenike.

Radionica: „Pišemo/ukrašavamo/brojimo/objašnjavamo“

Informacije su se drugačije prenosile prije knjiga, novina, televizije i interneta. Natpisi koji su govorili o važnim osobama ili događajima, u srednjem vijeku su bili uklesani u kamene dijelove važnih građevina, poput palača, sudnica ili crkvi. Jedna takva važna poruka je i spomen hrvatskog kneza Branimira na kamenom spomeniku iz Gornjeg Muća čiji je sadržaj od posebnog likovnog i literarnog značaja. 

Ako želite saznati više o načinu kojim se u prošlosti pisalo po kamenim spomenicima i ukrašavalo ih, ili biste htjeli izraditi svoj vlastiti, pridružite nam se na radionici „Pišemo/ukrašavamo/brojimo/objašnjavamo“ koja će se održati u subotu, 14. travnja u 11 h u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Radionica je namijenjena djeci starijoj od 7 godina.

Cijena sudjelovanja na radionici je 10 kuna, a svoju prijavu možete poslati na e-mail adresu: zbabic@amz.hr.

Radujemo se Vašem dolasku!

 __________________

 

 

PREDAVANJE: "TIJELO I ZDRAVLJE U SREDNJEM VIJEKU"
7. travnja 2018 u 12 sati

Tijelo i zdravlje u srednjem vijeku

Galerija događanja - Zahvaljujemo se svima koji su na Svjetski dan zdravlja, 7. travnja, došli u Veliku dvoranu Arheološkog muzeja kako bi saznali zanimljivosti o tijelu i zdravlju u srednjem vijeku!

Predavanje "Tijelo i zdravlje u srednjem vijeku"

U sklopu Branimirove godine zanimljivim predavanjem obilježavamo Svjetski dan zdravlja!

Dr. sc. Sabine Florence Fabijanec (Odsjek za povijesne znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) održat će predavanje o zdravlju i brizi za tijelo srednjovjekovnog čovjeka.

Uvriježeno je mišljenje da su ljudi u srednjem vijeku bili prljavi! Kako onda tumačimo kupališta, nalaze britva ili posuda za pranje? Ma, svatko zna da je i prehrana bila loša! Otkud nam onda izdanja s cjenicima namirnica i receptima za zdravu hranu? Zanimljivosti o životu i zdravlju srednjovjekovnog čovjeka možete čuti u Arheološkom muzeju u Zagrebu u subotu, 7. travnja 2018., s početkom u 12 sati.

__________________

 

 

RADIONICA: "PEČATIRANJE"
17. ožujka 2018. u 11 sati

Radionica Pečatiranje

Galerija događanja - U Arheološkom muzeju u Zagrebu, okupilo se raznoliko društvo koje je s puno truda izradilo vlastite pečatnjake; s njima su ukrašavali platnene torbe i pečatili pisma. Koliko su uspješni bili rezultati tog truda, pogledajte u galeriji!

Radionica "Pečatiranje"

Pečat je predmet kojim se utiskuje određeni znak na ravnu površinu. Pečatirani ukrasi se mogu utiskivati u papir, vosak, glinu ili kožu. Kroz prošlost su ljudi koristili pečatiranje kao način ukrašavanja na svakodnevnim predmetima, ili su pečati mogli služiti za označavanje važnosti i službenosti nekog pisanog dokumenta. Kako se izrađuju pečati, koja je njihova važnost, kako su se koristili u srednjem vijeku i na koje se sve načine danas mogu koristiti, saznajte na radionici Pečatiranje koja će se održati u subotu, 17. ožujka u 11h u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu. Cijena sudjelovanja na radionici je 10 kuna, a svoju prijavu možete poslati na e-mail adresu: zbabic@amz.hr.
Radujemo se Vašem dolasku!

__________________

 

 

PREDAVANJE: KNEGINJA MARUŠA;
ŽENE, SUPRUGE, VLADARICE U SREDNJEM VIJEKU
8. ožujka 2018. u 18 sati

Predavač: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kneginja Maruša

Galerija događanja - zahvaljujemo se svima koji su na Dan žena, 8. ožujka, došli u velikom broju i ispunili cijelu veliku dvoranu Arheološkog muzeja kako bi saznali zanimljivosti o vladaricama i junakinjama naše prošlosti!

Predavanje: Kneginja maruša; Žene, supruge, vladarice u srednjem vijeku

Obilježavamo Međunarodni dan žena zanimljivim predavanjem u sklopu Branimirove godine!

8.3.2018., dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pričat će o ženama, suprugama i vladaricama u ranom srednjem vijeku.

O hrvatskim vladaricama u srednjem vijeku, a pogotovo u ranom srednjem vijeku kao javnosti najzanimljivijem razdoblju, tj. vremenu narodnih vladara, poznato je vrlo malo podataka – svega dva-tri imena u isto toliko izvora iz vrelima ionako oskudnog razdoblja. Među njima je i prva hrvatska kneginja čije ime poznajemo, a ujedno i jedina kneginja iz 9. stoljeća poznatog imena – kneginja Maruša, zapisana kao Mariosacometissa, supruga kneza Branimira. Njezino je ime, kao i Branimirovo, zabilježeno na marginama Čedadskog evangelijarija u Akvileji gdje je hodočastila zajedno sa svojim suprugom. Međutim, i malobrojni podaci o Maruši (i drugim hrvatskim vladaricama ili ženama pripadnicama vladarske i obitelji višeg socijalnog statusa) daju nam sliku žena koje su supruge, no ujedno i majke i odgajateljice vladara, posrednice i mirotvorke između vladara i njegovih podanika, dobrotvorke i donatorice crkvenih ustanova, a time posredno i kulture i umjetnosti. Iako je njihov položaj mogao biti krhak i ovisiti o volji muža, u društvu su promatrane kao nezaobilazne partnerice (consortes regis) u kraljevskom dostojanstvu, a ponekad, barem u svojstvu regentice, i kao vladarice u punom smislu riječi.

__________________

 

 

RADIONICA: "STAROHRVATSKI JEZIK"
22. veljače 2018. u 18 sati

04_AMZ_Branimirova -godina _FB-vizual -radionica -22_2_2018

Galerija događanja - u četvrtak, 22.2. na Dan hrvatske glagoljice, održana je radionica o starohrvatskom jeziku. Zahvaljujemo se svima koji su došli kroz gusti snijeg i marljivo prionuli poslu pisanja i prevođenja našeg starog pisma!

Radionica: "Starohrvatski jezik"

Jeste li se ikada pitali kako se razvio naš hrvatski jezik kojim danas govorimo? Koje ima poveznice s ostalim slavenskim jezicima, odnosno po čemu se sve razlikuje? Koji jezik je koristio knez Branimir – hrvatski, latinski ili oboje? Zašto je latinski jezik imao prevlast u službenoj komunikaciji? Što se mijenja s braćom Ćirilom i Metodom? Sve ove odgovore i još poneke, kao i zabavni dio koji vas očekuje, možete saznati na radionici 22. veljače u 18h u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu. Radionica je namijenjena mladima i odraslima, sudjelovanje je besplatno i nije ga potrebno najaviti.

__________________

 

 

RADIONICA: "UREZIVANJE UKRASNIH MOTIVA"
17. veljače 2018. u 11 sati

 04_AMZ_Branimirova -godina _FB-vizual -radionica -17_2_2018

Galerija događanja - uspješno je završena i druga radionica Branimirove godine! Naši najmlađi posjetitelji su okušali svoje umijeće u izradi srednjovjekovnih ukrasa i pokazali odlične rezultate. Vidimo se na idućoj radionici 17. ožujka!

Radionica: "Urezivanje ukrasnih motiva"

Vrijeme je za drugu fazu naše Branimirove godine. Nakon Večeri srednjovjekovne književnosti, u subotu, 17.02 održat će se radionica za djecu i mlade – „Urezivanje ukrasnih motiva“ s početkom u 11 sati.

Na radionici ćete imati prilike naučiti o različitim vrstama ukrašavanja koja su se koristila u arhitekturi i nakitu srednjega vijeka, a posebno u vrijeme ranosrednjovjekovne Hrvatske Kneževine.

Cijena sudjelovanja na radionici je 10 kuna, a sudjelovanje je potrebno najaviti na mail zbabic@amz.hr

__________________

 

 

DOGAĐANJE: "VEČER SREDNJOVJEKOVNE KNJIŽEVNOSTI"
16. veljače 2018. u 18 sati
u Knjižnici Marije Jurić Zagorke

02_AMZ_Branimirova -godina _FB-vizual -Dogadjana --16_02_2018

Galerija događanja - proveli smo zanimljivu večer u  petak, 16. veljače u Knjižnici Marije Jurić Zagorke! Zahvaljujemo djelatnicima Knjižnice i voditeljici Višnji Prpić Dugonjić, akademiku Josipu Bratuliću, profesorici Jadranki Jurić i učenicima Gimnazije Tituša Brezovačkog na nezaboravnoj večeri srednjovjekovne književnosti.

Događanje: "Večer srednjovjekovne književnosti"

Nastavljamo s obilježavanjem Branimirove godine - i to posebnim događajem!

U Knjižnici Marije Jurić Zagorke, Krvavi most 2, u petak 16. veljače s početkom u 18 sati, bit će održana VEČER SREDNJOVJEKOVNE KNJIŽEVNOSTI povodom Svjetskog dana čitanja naglas.
Uvodno predavanje održat će akademik Josip Bratulić, a nakon kratakog uvoda profesorice Jadranke Jurić učenici Gimnazije Tituša Brezovačkog kazivat će i pjevati izabrane tekstove hrvatske srednjovjekovne književnosti.
Tekstovi su preuzeti iz knjige Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku Amira Kapetanovića, Dragice Malić i Kristine Štrkalj Despot: Šibenska molitva, Pisan svetogo Jurja, Muka svete Margarite (ulomci), Svit se konča i Cantilena pro sabatho.
Sjećanje na srednjovjekovnu kulturnu baštinu prizvat će stihovi Jakše Fiamenga Aleja glagoljaša te Slovim i glagoljam.
U programu sudjeluju učenici od 1. do 4. razreda: Bela Grah, Jana Špiranec, Tihana Doko, Mihaela Kristina Blaznik, Andrija Žunac, Petar Jurkić, Nika Benjak, Lovro Rimac, Astrid Jakšić, Franko Lončar, Lucija Cvek, Ida Jadro, Matija Margetić te Ivan Val Klašterka (glazbena pratnja).

__________________

 

RADIONICA: "SREDNJOVJEKOVNI POJMOVNIK"
20. siječnja 2018. u 11 sati

 AMZ_Branimirova -godina _FB-vizual -radionica -20_1_2018

Galerija događanja - Prva radionica u nizu tijekom Branimirove godine je uspješno odrađena!

Radionica: "Srednjovjekovni pojmovnik"

Svečano smo obilježili otvaranje Branimirove godine u subotu 13. siječnja s predavanjem prof. Ane Biočić na temu Državne veze između papinstva i Hrvata od 9. stoljeća do danas. Nastavljamo dalje sa svojim raznolikim programom. Sljedeće događanje je u subotu, 20. siječnja, u 11h, radionica za djecu i mlade Srednjovjekovni pojmovnik. Na radionici ćemo se upoznati s raznim pojmovima koji su se koristili ponajviše u arhitekturi srednjeg vijeka te ćemo naučiti što se sve gradilo i na koji način te zašto arheološka baština Branimirovog vremena i danas važna. Cijena sudjelovanja na radionici je 10 kuna, sudjelovanje je potrebno najaviti na mail zbabic@amz.hr

Radujemo se Vašem dolasku!

__________________

 

PREDAVANJE: "DRŽAVNE VEZE IZMEĐU PAPINSTVA I HRVATA
OD 9. STOLJEĆA DO DANAS"
13. siječnja 2018. u 12 sati

Predavač: dr.sc.Ana Biočić, Katolički bogoslovni fakultet

AMZ Branimirova Godina FB Vizual Predavanje 13 01 2018 2

Galerija događanja - predavanje 

"Državne veze između papinstva i Hrvata od 9. stoljeća do danas"

Već u 7. stoljeću dolaskom Hrvata na današnje prostore ostvaraju se prvi njihovi kontakti s papinstvom, odnosno s papom Ivanom IV., a nastavili su se sve do danas. Veze Hrvata i papa možemo pratiti na nekoliko razina od onih službenih, preko institucionalnih veza,do osobnih kontakata brojnih pojedinaca kroz korespondenciju ili osobne susrete.

U doba hrvatskih narodnih vladara imamo nekoliko pisanih svjedočanstva o navedenim vezama, a najvažnijim smatramo pismo pape Ivana VIII. ”najdražem sinu” Branimiru datirano 7. lipnja 879 godine. Upravo ovo pismo, u kojem je papa blagoslovio Branimira i njegov narod, drži se prvim međunarodnim priznanjem Hrvatske.

Podrška papa hrvatskim narodnim vladarima nije izostala ni u narednom razdoblju. Primjerice upravo je papa Ivan X. prvi titulirao Tomislava s rex, a papa Grgur VII. dao je okruniti Zvonimira.

Nestankom hrvatske narodne dinastije veze Hrvata i papa nisu prekinute. Štoviše, pape su agilno pomagali Hrvate u obrani od Osmanlija. Kontakti Hrvata i Svete Stolice nadalje se nastavljaju i u doba prevrata te kako društvenih tako i političkih promjena prosvijećenoga 18. stoljeća, te 19. stoljeća poznatog kao”vijek narodnosti”. Premda je u 20. stoljeću promijenjeno nekoliko državnih uređenja zbog čega su veze Hrvata i papa otežane, one nisu prekinute. Na tragu navedenog eksplicitna podrška Hrvatima od Svete Stolice dolazi 13. siječnja 1992. godine u vidu međunarodnog priznanja Hrvatske. Pregledom veza Hrvata i Svete Stolice od 9. stoljeća pa sve do modernog doba nastojat ćemo ne samo ukazati na konstantnost tih kontakata, nego i pobliže razjasniti motive i pozadinu potonjih.

__________________