O projektu Artefakt+Dizajn≈Prototip

OP ULJP ESF Logo Lenta I Napis

Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije
Artefakt + Dizajn ≈ Prototip   

                                           ADP Logo Crveno

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 85%-nom iznosu od 670.900,43 kune te Ministarstvo kulture u 15%-nom iznosu od 118.394,20 kuna. Financirani iznosi su 100% bespovratna sredstva.

Putem projekta mladim nezaposlenim osobama, posredstvom HZZ-a, koje su završile strukovne škole u 5 hrvatskih županija i Gradu Zagrebu olakšava se pristup tržištu rada kroz kulturnu i umjetničku edukaciju i proces kreiranja inovativnih umjetničkih proizvoda. Mlade će se upoznati s muzejskim zbirkama u njihovim lokalnim zajednicama te kroz edukaciju u području dizajna omogućiti im stjecanje novih znanja i vještina za izradu inovativnih umjetničkih proizvoda, koje muzeji kontinuirano trebaju za potrebe vlastitih edukativnih aktivnosti i muzejskih suvenirnica.

Projekt se sastoji od tri osnovna elementa:

  1. kulturna i umjetnička edukacija
  2. kreacija inovativnih proizvoda inspiriranih originalnim artefaktima lokalnog muzeja u obrtničkim radionicama
  3. prezentacija rezultata kroz izložbu

Cilj projekta je olakšavanje pristupa tržištu rada mladim nezaposlenim osobama koje su završile strukovne škole u 5 hrvatskih županija i Gradu Zagrebu kroz kulturnu i umjetničku edukaciju te proces kreiranja inovativnih umjetničkih proizvoda.

Sudionicima projekta bit će olakšan pristup zapošljavanju ili samozapošljavanju i omogućiti im da u budućnosti slične usluge mogu ponuditi širokom krugu kulturnih ustanova. Riječ je o specifičnoj tržišnoj niši, koja ne treba masovno proizvedene predmete, već one koje karakterizira inovativan dizajn temeljen na reinterpretaciji kulturne baštine, mala proizvodna serija, te da su hrvatski, a ne uvozni proizvod.

Projekt će također pridonijeti očuvanju strukovnih zanimanja koja su zbog deindustrijalizacije s jedne i propadanja malih obrta s druge strane ozbiljno ugrožena.

Trajanje projekta: od 8. veljače 2018. do 8. srpnja 2019.

Institucije koje sudjeluju na projektu:

Arheološki muzej Osijek

Muzej vučedolske kulture

Gradski muzej Vukovar

Gradski muzej Virovitica

Gradski muzej Sisak

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

PRIRUČNIK Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije
                 artefakt+ dizajn ≈ prototip (a+ d ≈ p)
Kontakt i više informacija:

Zorica Babić, mag. archeol., mag. hist.
voditeljica projekta, viša muzejska pedagoginja
voditeljica Pedagoškog odjela
tel: 01/4800 003
zbabic@amz.hr

Sunčica Nagradić Habus, mag. archeol., mag. educ. philol. angl.
stručna suradnica na projektu
tel: 01/4800 003
shabus@amz.hr

 

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr