Dolina Côe - Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti

Coa B1 Final

Dolina rijeke Côe jedno je od najznačajnijih nalazišta gornjopaleolitičke umjetnosti. Duž toka rijeke, na stijenama obronaka koje je okružuju nalazi se više od tisuću urezanih prikaza životinja, ljudi i apstraktnih simbola. Cijelo područje već se dvadeset godina nalazi na UNESCO-voj listi Svjetske baštine. Neke od najljepših i najživopisnijih prikaza pogledajte na izložbi Dolina Côe - Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti otvorenoj do 10. veljače 2019. godine. Za što vjerodostojniji dojam pobrinuli su se studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu čiju rekonstrukciju prikaza na stijenama možete pogledati u sklopu izložbe.

Izložba je dio izložbenog projekta Dvije prapovijesne riznice Portugala koji prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u pripećku Lagar Velho i gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Côe.

Impresum izložbe:
Autori izložbe: Ana Cristina Araújo i Ana Maria Costa  (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry, Dalila Correia (Fundação Côa Parque)

Autori likovnog postava: Ana Cristina Araújo and Ana Maria Costa  (Archaeosciences        Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry,    i Dalila Correia (Fundação Côa Parque); Nina Gostinski i Sunčica Nagradić Habus (Arheološki muzej u Zagrebu)

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Nedjeljko Špoljar (Sensus Design Factory)

Likovne rekonstrukcije: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Suorganizatori izložbe: Općina i Muzej Leiria  (Portugal),  Laboratorij arheoloških znanosti Generalne uprave za kulturnu baštinu(LARC|DGPC; Portugal) i Fondacija Côa park (Portugal)

Tehnička realizacija postava: tehnička služba AMZ-a

Marketing i odnosi s javnošću: Davorka Maračić

__________