Gostovanje izložbenog projekta Dvije prapovijesne riznice Portugala u Puli

2Dvije Prapovijesne Riznice Portugala

Izložbeni projekt Dvije prapovijesne riznice Portugala prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u pripećku Lagar Velho i gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Côe.

Izložba Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho prikazuje otkriće kostura četverogodišnjeg dječaka kojeg su pažljivo sahranili njegovi bližnji prije 29.000 godina. Detaljnom analizom kostura otkriveno je da pokazuju anatomske karakteristike modernih ljudi, ali i neandertalaca. Ovo iznimno otkriće ubrzo je odjeknulo u javnosti, a sam Dječak postao je portugalski nacionalni simbol.

Izložba Dolina Côe - Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti prikazuje jedno od najznačajnijih nalazišta gornjopaleolitičke umjetnosti. Na stijenama obronaka koje okružuju rijeku Côu nalazi se više od tisuću urezanih prikaza životinja, ljudi i apstraktnih simbola. Nastajali su u periodu od 29.000 do 12.000 godina prije sadašnjosti i predstavljaju najveću koncentraciju gornjopaleolotičke umjetnosti na otvorenom. 

Autori izložbe: Ana Cristina Araújo i Ana Maria Costa (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry i Dalila Correia (Fundação Côa Parque)

Autori likovnog postava u Arheološkom muzeju Istre: Nina Gostinski i Sunčica Nagradić Habus (Arheološki muzej u Zagrebu)

Koordrinatorica za Pulu: Monika Petrović (Arheološki muzej Istre)