Predavanje - Gradina Kopila, ogledalo snage indigenog kasnoželjeznodobnog stanovništva otoka Korčule

Lumbarajska Psefizma Plakat 06 Gradina Kopila Web

Jedna od kulminacija arheološkog djelovanja na otoku Korčuli svakako pripada otkrivanju kasnoželjeznodobne nekropole gradinskog naselja Kopila smještenog na sjevernom obodu Blatskog polja. Njezinu prostorno izvedbenu originalnost čine dva odvojena nukleusa sastavljena od većeg broja međusobno povezanih složenih grobnih parcela nepravilnog  kružnog oblika. Inventar grobnica sugerira njihovo višekratno korištenje i vrlo vjerojatan obiteljski karakter iz kojeg se izuzimaju dvije grobnice korištene isključivo za pokapanje velikog broja djece neonatalne dobi. Grobni nalazi importirane helenističke keramike, staklenog, jantarnog i metalnog nakita i dijelova odjeće te oružja omogućili su datiranje nekropole od sredine 4. do samog kraja 1. st. pr. Kr. Iako ostali arheološki pokazatelji dokazuju naseljavanje Kopile još od 7. st. pr. Kr. pronađena nekropola sugerira znatan načelni iskorak ove, a vrlo vjerojatno i ostalih otočnih indigenih zajednica upravo u trenutcima stabilizacije helenističke prisutnosti na srednje i južnodalmatinskom prostoru. Predavanje će, osim konkretnim rezultatima i daljnjim perspektivama istraživanja ovog lokaliteta, biti posvećeno i razmišljanjima o populacijskoj i gospodarskoj snazi željeznodobnih indignenih otočnih zajednica kao domaćina kolonizatorski aktivnoj Isi.

Predavači:

Dr. sc. Dinko Radić živi u Veloj Luci na Korčuli gdje preko tri desetljeća proučava stariju prošlost otoka, posebno lokalitet Vela spila. Rekognosciranjem otoka arheološku kartu obogatio je s više desetaka prapovijesnih gomila i grobnica, špiljskih lokaliteta, antičkih gospodarskih zdanja itd. Radom na samom otoku okupio je ekipu od nekoliko desetaka naših i stranih eminentnih stručnjaka koji  dugogodišnjim radom postupno proniču u svijet prošlosti, u rasponu od zadnjeg ledenog doba pa do danas. Radi u Centru za kulturu Vela Luka.

Dr. sc. Igor Borzić je docent na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru gdje na svim studijskim razinama drži više kolegija iz antičke arheologije Mediterana. Kao znanstvenik se posvetio proučavanju pokretnih, prvenstveno keramičkih nalaza grčko-helenističkog i rimskog razdoblja na istočnom Jadranu. Poseban angažman usmjerio je na istraživanje protopovijesti i antike otoka Korčule na kojoj sudjeluje na istraživanjima gradine Kopila kojoj je posvetio veći broj znanstvenih radova.