Knez iz Bojne - novo poglavlje hrvatske povijesti

 Plakat Izlozbe

Izložba "Knez iz Bojne - novo poglavlje hrvatske povijesti" prezentira neprocjenjivo arheološko nalazište hrvatske povijesti Bojna – Brekinjova Kosa.

Arheološko nalazište Bojna – Brekinjova Kosa smješteno je u zapadnom dijelu Banovine (područje Grada Gline, Sisačko-moslavačka županija). Na tom visinskom nalazištu (352 mnv), smještenom na strateškom položaju koji je omogućavao nadzor prometa između Pounja i Topuskog, tvrtke Pisa Trade i Contarini provele su 2011. i 2015. godine zaštitna arheološka istraživanja, zbog eksploatacije kamenoloma investitora Schwarzl. Tada su pronađeni i iznimno vrijedni ranosrednjovjekovni nalazi.

S obzirom na valorizaciju i ugroženost nalazišta, 2016. godine počela su sustavna istraživanja financirana sredstvima Ministarstva kulture RH koja provodi Hrvatski restauratorski zavod.

Na tom višeslojnom nalazištu, koje se prostire na dva međusobno spojena platoa (ukupna površina oko 50 000 m²), potvrđeni su ostaci naselja iz razdoblja eneolitika (lasinjska i vučedolska kultura), kasnog brončanog i starijeg željeznog doba te nalazi datirani u rani srednji vijek, među kojima je i 37 kosturnih grobova.

Ranosrednjovjekovni nalazi od neprocjenjive su važnosti za sagledavanje najranije hrvatske povijesti u razdoblju od 7. do 9. stoljeća. Grob kneza koji je opremljen na sličan način kao njegov suvremenik pokopan u Biskupiji kod Knina, upućuje na povezanost šireg područja Siska sa središnjim prostorom ranosrednjovjekovne hrvatske kneževine potkraj 8. i početkom 9. stoljeća.

S ciljem prezentiranja nalazišta stručnoj i široj javnosti, bit će predstavljen dio nalaza na kojem su dovršeni složeni konzervatorsko-restauratorski postupci.

U sklopu izložbe, u četvrtak, 18. travnja 2019. godine u 12 sati održat će se stručno predavanje dr. sc. Marijane Krmpotić Rani srednji vijek na Bojni – rezultati arheoloških istraživanja 2016. – 2018.

Predavanje je usmjereno predstavljanju višeslojnog nalazišta Bojna – Brekinjova Kosa s težištem na  ranosrednjovjekovnom horizontu, datiranom u razdoblje između druge polovice 7. i 9. stoljeća. U sklopu predavanja bit će prezentirani rezultati sustavnih arheoloških istraživanja koja provodi Hrvatski restauratorski zavod od 2016. godine.

Izložba je otvorena za posjetitelje od 16. do 30. travnja 2019. godine.

Impresum:

Naslov izložbe: Knez iz Bojne – Novo poglavlje hrvatske povijesti

Organizator: Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Sisak, Institut za antropologiju

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

Vrijeme trajanja: 16.– 30. travnja 2019.

Koordinatorica projekta: dr. sc. Ivana Miletić Čakširan

Autori izložbe: dr. sc. Marijana Krmpotić, dr. sc. Tajana Pleše, Ljubo Gamulin

Koordinatorica izložbe: Anita Dugonjić

Vizualni identitet: Ljubo Gamulin

Fotografije: Ljubo Gamulin, Vektra d.o.o.

Autori tekstova: dr.sc. Neven Budak, redoviti profesor (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Željko Demo, Damir Doračić (Arheološki muzej u Zagrebu), dr. sc. Krešimir Filipec, izvanredni profesor (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Marijana Krmpotić (Hrvatski restauratorski zavod), dr. sc. Ivana Miletić Čakširan (Konzervatorski odjel u Sisku, Ministarstvo kulture RH), dr. sc. Mario Novak (Institut za antropologiju), Neven Peko (Gradski muzej Sisak), Marija Zupčić (Hrvatski restauratorski zavod)

Lektura: Rosanda Tometić

Prijevod: Nataša Đurđević

Tehnička realizacija: Ivana Fakleš, Ivan Troha, Robert Vazdar

Izložba je financirana sredstvima Ministarstva kulture RH, Hrvatskog restauratorskog zavoda i Sisačko-moslavačke županije.