Sakralna baština otoka Brača – Itinerari kulturnog turizma

Amz Brac Web Vizual 011 1 (1)

Izložba "Sakralna baština otoka Brača – Itinerari kulturnog turizma" putem predstavljanja velikog broja iznimno vrijednih graditeljskih ostvarenja na insularnom prostoru Brača izraženih kroz sakralnu arhitekturu donosi priču o stanovništvu otoka i njegovoj kršćanskoj vjeri u pregledu od kasnoantičkog do novovjekovnog razdoblja.

Sa zabilježenih 116 crkvenih objekata, definiranih različitim stilskim izričajima, Brač u mediteranskim okvirima zasigurno predstavlja posebnost promatrajući ovaj segment baštinskog naslijeđa. U tom mnoštvu spomenika posjetitelju je, a često i poznavatelju, teško izdvojiti najvažniji ili pak najzanimljiviji.

Sveukupna sakralna baština otoka Brača na izložbi je prezentirana kroz pet tematskih itinerara: ranokršćanske i srednjovjekovne crkve, crkve na mjestima pretkršćanskih kultova, župne crkve i samostani i eremitaže. Itinerari su osmišljeni uzevši u obzir kulturološke, religijske, povijesne i prostorne osobine unutar svake tematske cjeline, te svakog pojedinog spomenika.

Već dobro poznata vrijednost su ranokršćanske i srednjovjekovne crkve Brača. No skupina crkava smještenih na lokalitetima koji kriju tragove kontinuiteta kultnih mjesta iz pretkršćanskih vremena zaintrigirat će i nešto bolje poznavatelje baštine otoka. S obzirom na njihovo dugo trajanje, niz bračkih sakralnih objekata ima višeslojne vrijednosti, pa se isti objekti tako nalaze unutar više itinerara.

Konačan cilj je da se pomoću predloženih itinerara na izložbi pruži mogućnost obilaska grupe spomenika na samom otoku koja kod posjetitelja i istraživača bračke baštine pobuđuje najveće zanimanje kao polazišna točka za razvoj selektivnih oblika kulturnog turizma kao što su arheološko-povijesni i vjerski turizam.

Izložbeni projekt realiziran je uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Izložba je otvorena od 27. travnja do 16. lipnja 2019. godine

Impresum izložbe

Organizatori izložbe: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Arheološki muzej u Zagrebu

Autori izložbe: Lino Ursić, Vedran Barbarić, Nina Gostinski

Koordinator Izložbe: Nina Gostinski

Grafičko oblikovanje: Nedjeljko Špoljar, Sensus Design Factory

Fotografije: Alajbeg Zoran , Antunović Pero, Barbarić Vedran, Ivić Ivo; Fotografski arhiv Turističke zajednice općina Selca: Šćepanović Ivica, Šuta Ivan, Ursić Lino

Prijevod: Sunčica Nagradić Habus

Lektura: Ana Kapraljević

Marketing i odnosi s javnošću: Davorka Maračić

Tehnička izvedba: Robert Vazdar, Vedran Mesarić, Ivan Troha, Ivan Fakleš