Izrada i pečenje keramike na neolitički način

Plakat Izlozbe Izrada Pecenje Keramike AMZ Web

Izložbom Izrada i pečenje keramike na neolitički način, dr. sc. Romuald Zlatunić viši kustos Arheološkog muzeja Istre s keramičarkom Marinom Orlić, predstavlja tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre. Izložba je sastavljena od izložbenih panoa, 12 originalnih neolitičkih keramičkih ulomaka, 56 replika eksperimentalno izrađenih posuda, 1 kultne posude - ritona, 1 antropomorfne zvonaste figurice - falusa, 5 antropomorfnih figurica kao i većeg broja namjerno razbijenih ulomaka eksperimentalno pečenih posuda i pločica (koje su se koristile kod tehnoloških analiza lončarije). Izložba prikazuje problematiku nastanka i proizvodnje posuda u neolitičkom lončarstvu.

Izložbom Izrada i pečenje keramike na neolitički način, dr. sc. Romuald Zlatunić viši kustos Arheološkog muzeja Istre s keramičarkom Marinom Orlić, predstavlja problematiku i tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre.

Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića čiji će rad biti prikazan na izložbi.

Izložbe je otvorena za posjetitelje do 1. rujna 2019. godine.

Impresum izložbe:

Organizacija izložbe: Arheološki muzej Istre

Autori izložbe: Romuald Zlatunić, Marina Orlić

Autor postava/likovni postav: Gordana Brborović 

Stručni suradnik:  Marina Orlić

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Gordana Brborović

Izrada dokumentarnog filma: Kristijan Burlević

Fotografije: Romuald Zlatunić, Aleksandra Dimitrijević, Kristijan Burlović, Gordana Brborović

Crteži: J. Müller 1994,  sl.2 - 2a

Tehnička realizacija postava: Monika Petrović