Najava grupnih posjeta izložbi Avari i Slaveni

Grupni posjet potrebno je najaviti najmanje 10 dana prije željenog termina na mail amz.edukacija@amz.hr 

Zbog ograničenih prostornih kapaciteta, Muzej može istovremeno primiti dvije grupe od maksimalno 25 osoba, te će grupni posjet veće skupine posjetitelja prilikom najave biti podijeljen na više manjih skupina.

Stručno vodstvo prilagođavamo posjetiteljima svih dobnih skupina.
Cijena stručnog vodstva 100,00 kn po vodiču (grupa maksimalno 25 osoba)

Radionice za grupne posjet djece i mladih

Edukativne radionice na teme avarodobne metalurške djelatnosti, nakita, kožarstva i obrade tekstila.

Cijena radionice uključuje:

  • ulaznicu za izložbu i stručno vodstvo izložbom Avari i Slaveni
  • sudjelovanje na radionici
  • potreban materijal
  • radovi izrađeni na radionicama ostaju u vlasništvu njihovog autora

 

RADIONICA OBRADA METALA

Tehnike obrade metala koje su koristili Avari i Slaveni bile su lijevanje, kovanje, iskucavanje i tiještenje. Radionica uključuje upoznavanje s tehnikama iskucavanja i tiještenja, na koji način se tehnike koriste u obradi hladnog metala, posebno u obradi bakra i bronce. 

Cijena (po sudioniku): 45,00 kn
Trajanje
obilazak izložbe 45 min
radionica 30-45 min

___

RADIONICA IZRADE NAKITA

Nakit spada među najbrojnije nalaze u srednjovjekovnim grobljima općenito, pa tako i u avarodobnim. Sudionici radionice upoznat će raznovrsni avarski i slavenski nakit, na koji način se izrađivao pojedini komad nakita te će izrađivati nakit poput karičica, ogrlica i narukvica.

Cijena (po sudioniku): 45,00 kn
Trajanje
obilazak izložbe 45 min
radionica 30-45 min

___

RADIONICA KOŽARSTVO I TEKSTIL

Osim nalaza pršljenaka za vretena i utega za tkalačke stanove, o uprabi tekstila i kože svjedoče nam komadići tekstila i kože sačuvani mineralizacijom na metalnim predmetima. Sudionici će dobiti bilježnicu i za nju izraditi omot od kože ili tkanine, koji će moći ukrasiti apliciranjem prethodno iskucane bakrene pločice ili jednostavnim ušivanjem željene aplikacije na tkaninu.

Cijena (po sudioniku): 55,00 kn
Trajanje
obilazak izložbe  45 min
radionica 45 min

___

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor