3D AMZ

Arheološki muzej u Zagrebu u suradnji s Katedrom za fotogrametriju i daljinska istraživanja na Geodetskom fakultetu već tri godine surađuje na projektu 3D skeniranja arheoloških predmeta. U sklopu ovog projekta izvršeno je 3D skeniranje preciznim triangulacijskim skenerom: MINOLTA VIVID 9i, sa usporednim fotografiranjem kalibriranom digitalnom kamerom NIKON D90 sa SIGMA 20/2.8 objektivom. U svrhu primjene kombinirane tehnike skeniranja i fotogrametrije, a radi dobivanja visoke vjernosti 3D modela, kako u geometrijskom smislu tako i u vjernosti tekstura izrađena su posebna postolja sa fotogrametrijskim signalima, koji omogućuju visok stupanj podudarnosti snimljenih tekstura sa 3D-modelom. Interaktivna računalna animacija ostvarena je u suradnji kolega s Arhitektonskog fakulteta.
Projekt je ostvaren uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Torzo
Torzo rimskog imperatora
Inv.broj: KS-62
Datacija: prva polovica 1. st.
Lokalitet: Vis
Materijal: mramor
Dimenzije: vis. 1.22 m

 

Askos
Askos 7103
Inv.broj: P-7103
Datacija: starije željezno doba, 7. st. pr. Kr.
Lokalitet: Dalj - Busija
Dimenzije: vis. 15,7 cm, duž. 23,1 cm

 

Askos
Askos 7104
Inv.broj: P-7104
Datacija: starije željezno doba, 7. st. pr. Kr.
Lokalitet: Dalj - Busija
Dimenzije: vis. 16,8 cm, duž. 23,8 cm

 

Sfinga
Glava sfinge
Inv.broj: E-674
Datacija: 18. dinastija (1550.-1295. pr. Kr.)
Materijal: granit
Dimenzije: vis. 20.5 cm, šir. 25 cm

 

Fibula
Par fibula
Inv.broj: S-921
Datacija: sredina 5. st.
Lokalitet: Ilok
Položaj: slučajni nalaz
Materijal: srebro
Dimnezije: duž. 21.8 cm

 

Terina 
Keramička terina
Inv.broj: P-Vč 8223
Datacija: 3. tis. pr. Kr.
Lokalitet: Vučedol
Položaj: Gradac
Materijal: keramika
Dimenzije: vis. 25.7 cm, Ø trbuha 35 cm

 

Pregrada
Ulomak oltarne pregrade
Inv. broj: KSS-788
Datacija: Druga polovica 9. st. (prema indikciji u prve dvije trećine 888. god.)
Lokalitet: Muć Gornji
Položaj: slučajni nalaz-kopanje temelja za župnu crkvu Sv. Petra
Materijal: vapnenac
Dimenzije: duž. 87cm, vis. 27cm, deblj. 11cm

 

Golubica _k
Posuda u obliku ptice
Inv. broj: P-Vč 8201
Datacija: 1. pol. 3. tis. pr. Kr.
Lokalitet: Vučedol
Položaj: Gradac
Materijal: keramika
Dimenzije: vis. 19.5 cm, duž. 18.4 cm

 

Mitra _k
Mitra
Inv.broj: A-4585
Datacija: 2 st.
Lokalitet: Sisak
Položaj: slučajni nalaz
Materijal: bronca
Dimenzije: vis. 20.5 cm


Projekt Virtualni muzej