O ciklusu

Lumbarajska Psefizma Web

Ciklus događanja "Lumbarajska psefizma" tijekom kojeg će biti predstavljen hrvatski najpoznatiji i najistraživaniji grčki natpis - Lumbardska psefizma, uključuje znanstveno popularna predavanja, prezentacije aktualnih istraživanja s položaja Koludrt blizu Lumbarde na otoku Korčuli i predstavljanje rezultata rada na rekonstrukciji Lumbardske psefizme.

Ciklus predavanja bit će podjednako zanimljiv najširoj javnosti kao i stručnjacima jer uz najnovije rezultate istraživanja na pristupačan način pojašnjava što je u stvari Lumbardska psefizma, što na njoj piše i daje pregled ovog izuzetnog spomenika u širem arheološkom i kulturnom kontekstu.

Posebnu vrijednost ciklusu daje činjenica da će se paralelno s ciklusom predavanja provoditi i intenzivna terenska istraživanjačiji će se rezultati kontinuirano prezentirati uz najavljena predavanja. Time se svim zainteresiranima pruža prilika da na neki način postanu sudionici jednog uzbudljivog putovanja tragovima Psefizme kako kroz prošlost tako i u sadašnjem trenutku.

Fragmenti Lumbardske psefizme, te vapnenačke stele s jednostavno profiliranim vijencem na ravnom zaglavlju nalaženi su od 1877. godine na Koludrtu blizu Lumbarde na otoku Korčuli i čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Datacija se temelji na općem izgledu spomenika i detaljima oblika pojedinih slova te se okvirno datira u rano 3. stoljeće prije Krista.

Centar za prapovijesna istraživanja istražuje arheološke lokalitete u Lumbardi i okolici od 2007. godine. Najznačajnija istraživanja se u posljednje vrijeme provode na položaju Koludrt, gdje se na najvišoj točki poluotoka istražuje monumentalna cisterna. Tijekom istraživanja 2018. godine pronađen je još jedan, novi, ulomak Lumbardske psefizme. Novopronađeni ulomak gornji je desni ugao spomenika, koji sadrži završetke prvih deset redaka teksta.

Osim temeljnog cilja istraživanja i zaštite cisterne do rekonstrukcijskog zahvata, u istraživanju koje će se odviti u 2019. godini cilj je utvrditi ima li u cisterni još ulomaka Psefizme, kako bi se prilikom restauratorskog zahvata uvrstili svi novopronađeni dijelovi. U 2020. godini planira se javnosti predstaviti novo, upotpunjeno lice Lumbardske psefizme.