Program

PROGRAM DOGAĐANJA "LUMBARAJSKA PSEFIZMA"

od 11. ožujka do 27. studenoga 2019. godine

 

Preuzmite knjižicu - Program ciklusa događanja "Lumbarajska psefizma" (3.46MB)

 

13. ožujka 2019. u 19 sati

Arheološka baština Lumbarde

predavač: dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

 

27. ožujka 2019. u 19 sati

U potrazi za Korkirom

predavač: dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

 

2. travanj 2019. u 19 sati

Što piše na lumbardskoj psefizmi?

predavač: dr. sc. Jelena Marohnić (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

 

17. travanj 2019. u 19 sati

Issa – grčki grad na Jadranu (povijesno-topografski okvir)

predavač: mr. sc. Boris Čargo (Arheološki muzej u Splitu)

 

17. svibnja 2019. u 19 sati

Gradina Kopila – ogledalo snage indigenog kasnoželjeznodobnog stanovništva otoka Korčule

predavači: dr. sc. Dinko Radić (Centar za kulturu Vela Luka) i dr. sc. Igor Borzić (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru)

 

10. rujna 2019. u 19 sati

First thoughts on the historical interpretation of the so-called Lumbarda's psephisma in the light of the new fragment

predavač: dr. sc. Mario Lombardo (Salento University, Lecce, Italy)

 

25. rujna 2019. u 19 sati

A što sada? Psefizma, arheologija Lumbarde i kulturni turizam

predavač: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)

 

23. listopada 2019. u 19 sati

Hvar u doba Lumbardske psefizme

predavač: dr.sc. Branko Kirigin

 

27. studenoga 2019. u 12 sati

Psefizma 2020. – predstavljanje rezultata rada na rekonstrukciji Lumbardske psefizme

predavači: Damir Doračić, dr. sc. Ivan Radman-Livaja, Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu) i dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)