Arhiva

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da nema gospodarskih subjekata s kojima Arheološki muzej u Zagrebu kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.

--------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2018.

Plan javne nabave 2018.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu AMZ-a u postupcima javne nabave za 2018 godinu

2017.

Pregled Ugovora o javnoj nabavi o njegovom izvršenju za 2017.

Pregled ugovora o javnoj nabavi za 2017.

Plan javne nabave 2017.

Pravilnik o proceduru stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu

2016.

Odluka o predstavnicima naručitelja za 2016

Pregled ugovora o javnoj nabavi za 2016.

Privremeni plan javne nabave 2016.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u AMZ-u 2016

Procedura obračuna i naplate potraživanja 2016

Izjava o postojanju /ne postojanju sukoba interesa prema članku 13. Zakona o javnoj nabavi za 2016 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2015.

Odluka o imenovanju ovlaštenika za provodenje postupaka javne nabave za 2015

PRIVREMENI PLAN JAVNE NABAVE

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2015.

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 

2014.

IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PLAN JAVNE NABAVE 2014

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2014

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2014 II DIO

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2013.

Plan nabave za 2013. (lipanj) (PDF 1,03 MB)

Odluka o odabiru: STOLARSKI RADOVI - ANTIKA

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda: STOLARSKI RADOVI - ANTIKA

Odluka o odabiru: RESTAURATORSKI RADOVI

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda: RESTAURATORSKI RADOVI

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2013.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2012.

Odluka o odabiru ponude za opskrbu električnom energijom (04.10.2012.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za opskrbu električnom enegrijom (01.10.2012.)

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Procedura stvaranja ugovornih obveza u AMZ

ODLUKA 
ZAPISNIK 

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2011.

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. (27 KB)

Plan nabave za 2011. godinu ( 344 KB )

ODLUKA 
ZAPISNIK IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

2011. 

2012. 

2013.

2014.