Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije

Projekt "Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije"

  • početak projekta: 8. 2. 2018.
  • trajanje projekta: 18 mjeseci
  • voditeljica projekta: Zorica Babić, viša muzejska pedagoginja
  • asistentica na projektu: Sunčica Habus, kustosica
  • facebook link: https://www.facebook.com/ADP-995586100590968/

Ucinkoviti -ljudski -potencijali _boja _manji (1)

UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE

UP.02.1.1.02

OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI“ 2014 – 2020 EUROPSKI SOCIJALNI FOND

OD STRUKOVNIH ZANIMANJA DO KREATIVNE INDUSTRIJE

UP.02.1.1.02.0251

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19445

http://www.esf.hr/odluka-o-financiranju-skupina-aktivnosti-b/

Projekt „Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije“ je participativni kulturno – umjetnički projekt s ciljem osnaživanja za tržište rada 84 mlade nezaposlene osobe strukovnih zanimanja iz Sisačko – moslavačke, Virovitičko – podravske, Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske , Zagrebačke županije i Grada Zagreba, kroz edukaciju te kreaciju inovativnih umjetničkih proizvoda. Upoznavanjem šest različitih muzejskih zbirki (Gradski muzej Sisak, Gradski muzej Virovitica, Muzej Slavonije Osijek, Muzej vučedolske kulture, Gradski muzej Vukovar i Arheološki muzej u Zagrebu) te umjetničkim radionicama iz područja dizajna razvit će kompetencije potrebne za izradu novih proizvoda pod mentorstvom lokalnih obrtnika. Rezultati procesa – inovativni proizvodi temeljeni na reintepretaciji baštine - bit će predstavljeni izložbom u pet muzeja sudionika u projektu.

Cilj projekta je olakšavanje pristupa tržištu rada mladim nezaposlenim osobama koje su završile strukovne škole u spomenutim županijama i Gradu Zagrebu kroz kulturnu i umjetničku edukaciju te proces kreiranja inovativnih umjetničkih proizvoda. Temeljem službenih podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mapirana je ciljna skupina – mladi od 15 (18) do 25 godina sljedećih strukovnih zanimanja: dizajner tekstila i odjeće, tehničar metalurgije, tehničar za odjeću, drvni tehničar, zlatar, keramičar, stolar, krojač, šivač, obućar, izrađivač gornjišta obuće, izrađivač donjišta obuće, kožni galanterist. Osnovni problem ciljne skupine je nemogućnost nalaženja posla u struci jer industrija za koju su se obrazovali u strukovnim školama uglavnom više ne postoji, a mali obrti u navedenim područjima teško opstaju i vrlo rijetko zapošljavaju nove zaposlenike osim samog vlasnika. Jedan od razloga je neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, a u okviru strukovnog obrazovanja udio umjetničkog obrazovanja je minimalan. Kako je ova skupina zbog nezaposlenosti u stalnom riziku od siromaštva i ulaska u NEET[1] skupinu, otežan im je i pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima, što je jedan od bitnih aspekata socijalnog uključivanja. Redovito izvješće Državnog zavoda za statistiku procjenjuje postotak osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u RH na 28,5%[2]. Kroz ovaj projekt će se ciljnoj skupini besplatno otvoriti vrata kulturnih ustanova, upoznati ih s muzejskim zbirkama u njihovim lokalnim zajednicama te im kroz edukaciju u području dizajna omogućiti stjecanje novih znanja i vještina za izradu inovativnih umjetničkih proizvoda, koji muzeji kontinuirano trebaju za potrebe vlastitih edukativnih aktivnosti i muzejskih suvenirnica. Time će se olakšati sudionicima pristup zapošljavanju ili samozapošljavanju te im omogućiti da u budućnosti slične usluge mogu ponuditi širokom krugu kulturnih ustanova (ne samo muzeja, nego i kazališta, galerija, turističkih zajednica i sl.). Riječ je o specifičnoj tržišnoj niši, koja ne treba masovno proizvedene predmete, već one koje karakterizira inovativni dizajn temeljen na reinterpretaciji kulturne baštine, mala proizvodnja serija te da su hrvatski, a ne uvozni, proizvod. Projekt će također pridonijeti očuvanju strukovnih zanimanja, koja su, zbog deindustrijalizacije s jedne i propadanja malih obrtnika s druge strane, ozbiljno ugrožena.  Istovremeno, nadamo se priodonijeti usporavanju iseljavanju mladih nezaposelnih osoba iz Republike Hrvatske, što je posebno negativan trend u slavonskim županijama.

Ciljna skupina namjerava se uključiti u projektne aktivnosti posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošaljvanje, čiji su korisnici. Posredstvom područnih ureda HZZ-a uputit će se poziv nezaposlenim mladima da se uključe u projekt te im pojasniti koristi koje mogu imati od sudjelovanja, što su: stjecanje novih znanja i vještina koje će ih osnažiti za uključivanje na tržištu rada, upoznavanje s lokalnim obrtnicima koji im mogu postati budući poslodavci, prilika da temeljem novostečenih znanja i vještina kreiraju i predstave javnosti inovativne proizvode te na taj način dođu u poziciju da nastave suradnju s muzejima na čijim zbirkama su se inspirirali, dobiju dodatne informacije o mogućnostima samozapošljavanja ili usavršavanja na radnom mjestu. S druge strane, obrtnici – mentori u navedenim zanimanjma će dobiti priliku kroz distribuciju znanja i vještina mladim nezaposlenim osobama istog ili srodnog zanimanja dopinjeti očuvanju svojih zanimanja. Projekt je koncipiran vrlo jednostavno, sastoji se od tri osnovna elementa:

  1. kulturna i umjetnička edukacija
  2. kreacija inovativnih proizvoda inspiriranih originalnim artefaktima lokalnog muzeja u obrtničkim radionicama
  3. prezentacija rezultata kroz izložbu

Projektom se realiziraju opći i specifični ciljevi Poziva „Umjetnost i kultura za mlade“, pridonosi socijalnom uključivanju mladih nezaposlenih osoba kroz sudjelovanje u kulturi te im se pomaže da razviju kreativne vještine i znanja koja ih osnažuju za tržište rada.


[1] mlade osobe koje nisu zaposlene, nisu uključene u obrazovanje niti se nalaze u bilo kojoj vrsti treninga

[2] podaci Državnog zavoda za statistiku za 2016. godinu; https://www.dzs.hr/

IMG 20180208 140634

IMG 20180208 141118 1280X960

IMG 20180208 141425 1280X960

IMG 20180208 142258 1280X960

IMG 20180208 142306 1280X960

IMG 20180208 142456 1280X960

IMG 20180208 142500 1280X960

IMG 20180208 143128 1280X960