Predavanje - Rise and fall of the pyramid builders age in Ancient Egypt

Plakat Mbarta Rise Fall FSCC Web (1)

Predavanje je posvećeno ispitivanju glavnih uzroka nevjerojatnog uspona i u konačnici pada graditelja piramida Starog kraljevstva (2700.-2200. pr. Kr.). Ovo je bilo razdoblje u kojem je jedna od najranijih kompleksnih civilizacija na ovom planetu dostigla vrhunac i naposljetku propala zbog svoje unutarnje dinamike - njezine složenosti, ogromne birokracije, visokih obaveznih troškova te klimatskih promjena.

The lecture will be dedicated to examination of major causes behind an incredible rise and eventually fall of the Old Kingdom pyramid builders (2700-2200 BC). It was an era in which one of the earliest complex civilisations on this planet reached an apogee and eventually collapsed due to its internal dynamics – its complexity, soaring bureaucracy, high mandatory expenses and also climatic change. 

Miroslav Bárta studirao je egiptologiju te prapovijesnu i ranosrednjovjekovnu arheologiju na Karlovom sveučilištu u Pragu. Nakon što je diplomirao egiptologiju u Hamburgu, 1997. godine obranio je doktorat, a 2009. godine imenovan je profesorom. Od 2013. ravnatelj je Češkog egiptološkog instituta. Glavna područja njegova znanstvenog interesa uključuju arheologiju i povijest 3. i 2. milenija prije Krista. Voditelj je interdisciplinarnih istraživanja Češkog egiptološkog instituta, a bavi se i arheološkom i kulturno-povijesnom pozadinom Starog zavjeta.

Miroslav Bárta studied Egyptology and Prehistory and Early Medieval archaeology at the Charles University in Prague. After his study of Egyptology in Hamburg, in 1997 he earned his doctorate and in 2009 was appointed as professor of Egyptology. From 2013 he is the director of the Czech Institute of Egyptology. Main areas of his scientific interest include archaeology and history of the 3rd and 2nd millennium BC. He is the head of interdisciplinary research of the Czech Institute of Egyptology, and also deals with the archaeological and cultural-historical background of the Old Testament.