Cogito - Partnerstvo Hubert Curien

AMZ je jedna od institucija uključenih u hrvatsko-francuski program znanstvene suradnje Cogito - Partnerstvo Hubert Curien (za 2015/2016. godinu). Surađuje na na projektu "Međurječje Save i Drave, prostor naseljavanja i raskrižje prometnica" s francuskim partnerima, odnosno Institutom Ausonius,  CNRS-om i sveučilištem Michel-de-Montaigne u Bordeauxu. Suradnici na projektu iz AMZ-a su: Dora Kušan Špalj, Nikoleta Perok, Ivan Radman-Livaja te Anja Bertol. Ovaj projekt je koncipiran kao temelj za jedan budući europski projekt, a teži proučavanju jedne važne prometnice i njenog utjecaja na različite životne aspekte i procese koji se mogu definirati pomoću arheologije i historiografije, na prostoru od ljubljanskog bazena do ušća Save i Dunava od 1. st. pr. Kr. do 5. st. pos. Kr., odnosno u protohistorijskom i rimskom razdoblju. Naglasak istraživanja je na proučavanju mreže naselja, odnosno stupnja urbanizacije, trgovačkih tokova ali i društvenog ustroja, svjetonazora te duhovnog života autohtonih populacija pod utjecajem egzogenih faktora, odnosno mediteranskog svijeta.