Hrvatska zaklada za znanost

HRZZ Logo 4 Color

Kulturološke, ekonomske, monetarne i društvene transformacije u svjetlu arheološke baštine srednjeg Podunavlja između 279. pr. Kr. i 582. po. Kr.

Glavni cilj projekta CEMS je usredotočenost na numizmatičku i širu arheološku baštinu navedene geografske regije u navedenom vremenskom okviru, tj. srednjeg Podunavlja između kasnog željeznog doba (La Tène B) i rezdoblja Seobe naroda (između dva simbolična datuma, 279. pr. Kr., dolaska Kelta u Podunavlje i 582. g., pada Sirmija). Četiri odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu čuvaju golem broj nalaza iz ovog razdoblja pronađenih upravo na ovom području, a većina tog materijala je neobjavljeno i zahtijeva kompletnu znanstvenu obradu. Tako je glavni cilj projekta proučavanje i objava materijala koji se čuva u muzejskim depoima.
Glavni rezultati CEMS projekta bit će objava do deset monografija o arheološkoj i numizmatičkoj baštini srednjeg Podunavlja unutar zadanog vremenskog okvira. Te publikacije neće biti samo katalozi materijala, već će za cilj imati prezentaciju – slijedeći suvremene metodološke pristupe u arheologiji, staroj povijesti i numizmatici – svih kulturoloških, društvenih, ekonomskih, monetarnih i tehnoloških transformacija koje su se odvile tijekom ovog fascinantnog razdoblja na određenom geografskom prostoru.

Voditelj projekta: Tomislav Bilić, dr. sc. (AMZ)

Suradnici:
Ivan Radman Livaja, dr. sc. (AMZ)
Ivan Mirnik, dr. sc. (AMZ, u mirovini)
Ivan Drnić (AMZ)
Miroslav Nađ (AMZ)
Anja Bertol Stipetić (AMZ)

Trajanje projekta: 15. 06. 2014. – 14. 06. 2018. (48 mjeseci).

Projekt je u cjelosti financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost pod brojem projekta 1549.