Publikacija Klinci željeznoga doba

Iron Age Kids HR

Besplatno preuzmi publikaciju Klinci željeznoga doba (2.90 MB) 

Publikacija „Klinci željeznoga doba“ jedan je od rezultata aktivnosti projekta „Iron-Age-Danube“. Glavna namjena ove publikacije je educirati djecu školskog uzrasta o svim zasad poznatim i znanstveno utemeljenim segmentima života tijekom starijeg željeznog doba (o odijevanju, ishrani, pogrebnim običajima, naseljima i sl.), ali i o arheologiji kao znanosti.

Projektni partneri zajedničkim su snagama osmislili i realizirali koncept čitave publikacije, a izdavač je Archaeolingua za partnere na projektu „Iron-Age-Danube“. Izvornik ovog izdanja napisan je na engleskom jeziku, punog naziva „Iron Age Kids“. Već je otisnut mađarski prijevod, a od danas je dostupna i hrvatska verzija prevedena od strane Arheološkog muzeja u Zagrebu. U pripremi su njemački i slovenski prijevod.

Inače, puni naziv projekta „Iron-Age-Danube“ glasi „Monumentalni krajolici starijega željeznog doba Podunavlja“, akronima „Iron-Age-Danube“ koji se provodi u sklopu programa Europske unije, Interreg Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. i djelomično je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U projektu, uz vodećeg austrijskog partnera sudjeluje još deset projektnih partnera te devet strateških, pridruženih partnera iz pet zemalja: Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Slovenije.

Projektni partneri iz Hrvatske su Arheološki muzej u Zagrebu s pridruženim strateškim partnerom Centrom za prapovijesna istraživanja te Institut za arheologiju sa svojim pridruženim strateškim partnerima: Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i Turističkom zajednicom Varaždinske županije.

U fokusu projekta „Iron-Age-Danube“ nalaze se kulturni krajolici starijeg željeznog doba koje obilježavaju visinska utvrđena naselja te groblja pod tumulima nastala između 9. i 4. stoljeća prije Krista, kada su zajednice koje su živjele u prostoru podunavske regije bile dijelom kulturne pojave koju nazivamo istočni halštatski krug.