Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho

Lapedo B1 Final

Prošlo je točno dvadeset godina otkada je u blizini grada Leirie otkriven kostur četverogodišnjeg dječaka kojeg su pažljivo sahranili njegovi bližnji prije 29.000 godina. Detaljnom analizom kostura otkriveno je da pokazuje anatomske karakteristike modernih ljudi, ali i neandertalaca. Vijest je ubrzo odjeknula u javnosti, a sam Dječak postao je nacionalni simbol. Izložba Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho kroz fotografije i audio-vizualni materijal donosi prikaz njegovog otkrića te povijest ovog važnog nalazišta. Izložba je otvorena do 24. veljače 2019. godine., a istu obogaćuju rekonstrukcije ukopa te imaginarni portreti članova Dječakove obitelji, radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba je dio izložbenog projekta Dvije prapovijesne riznice Portugala koji prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u pripećku Lagar Velho i gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Côe.

Impresum izložbe:
Autori izložbe: Ana Cristina Araújo i Ana Maria Costa  (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry, Dalila Correia (Fundação Côa Parque)

Autori likovnog postava: Ana Cristina Araújo and Ana Maria Costa  (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry i Dalila Correia (Fundação Côa Parque); Nina Gostinski i Sunčica Nagradić Habus (Arheološki muzej u Zagrebu)

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Nedjeljko Špoljar (Sensus Design Factory)

Likovne rekonstrukcije: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Suorganizatori izložbe: Općina i Muzej Leiria  (Portugal),  Laboratorij arheoloških znanosti Generalne uprave za kulturnu baštinu(LARC|DGPC; Portugal) i Fondacija Côa park (Portugal)

Tehnička realizacija postava: tehnička služba AMZ-a

Marketing i odnosi s javnošću: Davorka Maračić

__________