Projekt Virtualni muzej

1

Virtualni muzej - 3D skeniranje predmeta A kategorije fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu

O projektu

Cilj trogodišnjeg projekta je 3D skeniranje arheoloških predmeta te stvaranje virtualnog i interaktivnog Muzeja kao i znanstvenog  arhiva vrlo preciznih modela za arheologe i stručnjake drugih disciplina. Digitalni modeli kulturne baštine postignuti tehnikama 3D skeniranja biti će jednako tako korišteni za virtualnu rekonstrukciju, izradu kopija i replika, znanstvene analize i detaljno bilježenje oštećenja na predmetima i spomenicima.

Predmeti koji su jednom skenirani dostupni su u digitalnoj kopiji većem broju korisnika. Zbog toga Muzej može očekivati povećani broj korisnika, a time i povećanje svoje vidljivosti i utjecaja u društvu. Stvaranjem virtualnog muzeja postiže se promocija na globalnoj razini.

2012. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je sredstva za projekt "3D skeniranje izabranih predmeta A kategorije fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu te kamenih spomenika izloženih u Lapidariju Muzeja".

3D Sken Golubice 02

Ciljevi

Ciljevi projekta su promocija hrvatske kulturne baštine i Muzeja, bolja virtualna komunikacija s korisnicima, virtualna dostupnost muzejskih zbirki, video animacije, osuvremenjivanje stalnog postava, lakša obrada građe, virtualna rekonstrukcija, izrada kopija i replika, znanstvene analize i detaljno bilježenje oštećenja na predmetima i spomenicima.

Očekivani proizvodi i učinci

U konačnoj verziji, virtualni muzej arheoloških predmeta omogućio bi izradu virtualnih izložbi te mogućnost korisniku da doživi posjet muzeju u svom domu. Posjetitelju bi bilo omogućeno i dodavanje sadržaja i na taj način bi sam korisnik stvarao virtualni muzej.

Dodana vrijednost

Prednost virtualnog muzeja je što je lako dostupan svakom korisniku koji ima pristup internetu. Ujedno je zanimljiv posjetiteljima zbog novih i modernih tehnologija koje koristi kao i zbog mogućnosti sudjelovanja u njegovom nastajanju.

Primjena i utjecaj

Snimanje arheoloških artefakata i izrada njihovih fotorealističnih 3D modela uvelike doprinosi arheologiji kao znanosti, ubrzava se proces obrade te rekonstrukcije nalaza.

Izrađeni 3 D modeli mogu se implementirati u određene GIS aplikacije, kao sastavni dio jedinstvene baze arheoloških nalazišta i pridruženih artefakata.

3

Priprema za snimanje

Sva građa koja bi se 3D skenirala je inventirana, upisana u M++, fotografirana i restaurirana. Samo skeniranje bi se izvodilo u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Snimanja izvode stručnjaci s Katedre za fotogrametriju i DI, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Način korištenja sadržaja

Stvaranje virtualnog muzeja i znanstvenog arhiva.
Završni rezultati trodimenzionalnog snimanja velikog broja točaka su raznoliki: vektorski crteži, CAD modeli, 3D modeli s umjetnom teksturom i video animacije. Zbog načina snimanja površine predmeti su zabilježeni jako precizno s mnogo detalja. Isto tako će se 3D skenirani predmeti koristiti kao nadopuna stalnom postavu Muzeja.

Sadržaj će biti dostupan na stranicama Arheološkog muzeja u Zagrebu kao virtualna zbirka.

Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte:
Ana Solter
asolter@amz.hr


3-D animacija portreta bradatog mladog muškarca, Zagreb, 3. st.. Izradili: Katedra za fotogrametriju i DI, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.