Otvorena izložba Avari i Slaveni južno od Drave u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu

U petak, 27. listopada 2023. godine svečano je otvorena izložba Avari i Slaveni južno od Drave u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljenim gostima obratili su se Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Ivan Radman-Livaja v. d. ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, autorice izložbe i Anita Rapan Papeša iz Gradskog muzeja Vinkovci i Anita Dugonjić iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. Izložbu Avari i Slaveni južno od Drave otvorio je izaslanik ministrice kulture i medija Republike Hrvatske Ivan Sabolić, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.

Izložba Avari i Slaveni južno od Drave ostaje otvorena do 14. siječnja 2024. godine.

Izložba Avari i Slaveni južno od Drave priča je o ranosrednjovjekovnom razdoblju kontinentalne Hrvatske kada Avari i Slaveni sudjeluju u velikoj seobi koja će kao konačnu posljedicu imati potpunu promjenu etničke karte i političkih odnosa na području Europe. Iako postoji više teorija o migraciji Slavena iz svoje pradomovine sjeverno od Karpata, većina istraživača se slaže da je doseljavanje Slavena nakon sredine 6. stoljeća u izravnoj vezi s Avarima.

Bogat arheološki materijal iz fundusa hrvatskih muzeja, privatnih zbirki i ostalih institucija prikazan je kroz tematske cjeline: Povijesna pozadina, Avarsko društvo, Slavensko društvo, Naselja, Zanati, Gospodarstvo, Kulturni utjecaji na avarskom prostoru južno od Drave, Žene, Iznimni nalazi, Duhovni život, Groblja i pogrebni običaji, Ratnici te Avarski arheološki nalazi na istočnoj obali Jadrana i u njezinu zaleđu koje posjetitelju daju uvid u život tog vremana.

Od navedenih tematskih cjelina ističemo cjelinu Ratnici u kojoj je napravljena rekonstrukcija groba s lokaliteta Stari Jankovci – Gatina gdje posjetitelji imaju priliku vidjeti bioarheološke ostatke konja i konjanika s dijelovima opreme i prilozima upravo onako kako su pronađeni tijekom arheoloških istraživanja.

Također, tu je cjelina Iznimni nalazi u kojoj je kako joj i samo ime govori prikazan materijal koji se po svojim značajkama smatra izvanrednim po načinu izrade, mjestu pronalaska te zanimljivoj povijesti pronalaska. Riječ je o srebrnim nalazima iz Čađavice kraj Slatine koji su dio stalnog postava Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Unutar izložbe Avari i Slaveni južno od Drave za najmlađe su osmišljeni pedagoško-edukativni punktovi i nagradna igra koja od njih zahtjeva aktivno sudjelovanje u samoj izložbi kroz istraživanje i crtanje arheoloških predmeta.

U avarodobnom društvu ratnici su najvažniji društveni sloj, pokretači gospodarstva, sigurnosne snage i politička elita. Među slavenskim populacijama vrbovali su vojnike, ali su, u isto vrijeme, sprečavali uzdizanje slavenske ratničke elite strahujući da bi ona u konačnici mogla ugroziti njihov status. Avari su se isticali naprednom vojnom taktikom i hrabrim konjanicima. Običaj zajedničkog sahranjivanja ratnika i konja odaje njihovu bliskost s konjima i ulogu koju je konj imao u avarodobnom društvu.

Avari su sa Slavenima vodili mnoge vojne pohode protiv Bizantskog Carstva (koje ih je pokušavalo smiriti isplatama u zlatu), rušili pogranične gradove i utvrde, naselja i mjesta. Važan događaj predstavlja zauzimanje Sirmiuma 582. godine, važnog bizantskog središta, nakon opsade koja je trajala dvije godine (danas Sremska Mitrovica u Srbiji). Kako je romansko stanovništvo (stanovništvo u gradovima pod bizantskom vlašću) doživljavalo silovite avarske napade i atmosferu tijekom opsade grada dijelom nam dočarava natpis na opeci kojeg je grčkim pismom napisao stanovnik Sirmiuma tijekom njegove opsade: Kriste Gospodine, pomozi gradu, zaustavi Avarina, zaštiti Romaniju i onog koji je ovo napisao. Amen. Opeka se čuva se u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Izložba Avari i Slaveni južno od Drave, autorica Anite Dugonjić i Anite Rapan Papeša, prvi put je postavljena u Arheološkom muzeju u Zagrebu od listopada 2019. do veljače 2020., a nastala je u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Gradskog muzeja Vinkovci.

Gostovanje izložbe Avari i Slaveni južno od Drave u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sufinancirano je sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta Bosne i Hercegovine i sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje