Otvorena izložba FIRST ROYALS OF EUROPE u Kanadskom muzeju povijesti

U četvrtak, 4. travnja u Kanadskom muzeju povijesti u Gatineau svečano je otvorena izložba FIRST ROYALS OF EUROPE. Na otvorenju je sudjelovalo Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kanadi, a otvorenju je nazočio Vice Skračić, veleposlanik Republike Hrvatske u Kanadi. Izložba ostaje otvorna do 19. siječnja 2025. godine.

Izložba FIRST ROYALS OF EUROPE na kojoj su izloženi predmeti iz Pretpovijesnih zbirki Arheološkog muzeja u Zagrebu prezentacija je projekta FIRST KINGS OF EUROPE Field Museuma iz Chicaga.

Izložba FIRST ROYALS OF EUROPE vodi posjetitelje na epsko putovanje dugo 6500 godina - od neolitika do kraja željeznog doba i osvita carstava – vrijeme kada su dragocjeni metali prvi put topljeni u bakrene sjekire, brončane mačeve te srebrni i zlatni nakit, a ratnici su gradili vojske kako bi vladali masama. Izložba FIRST ROYALS OF EUROPE istražuje kako su pojedinci stjecali veliku moć gomilanjem bogatstva i kontrolom trgovine, rituala, ceremonija i ratovanja.

Kratak video pregleda izložbe pogledajte na Facebook stranici Kanadskog muzeja povijesti: https://www.facebook.com/CanMusHistory/videos/492440249802931

Više od 700 rijetkih i jedinstvenih predmeta posuđeno je od 26 institucija iz 11 zemalja, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Mađarsku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumunjsku, Srbiju i Sloveniju.

"Izložba FIRST ROYALS OF EUROPE iznimna je prilika da vidite veliku i jedinstvenu zbirku rijetkih i prekrasnih predmeta iz jugoistočne Europe, sve pod istim krovom”, rekla je Caroline Dromaguet, predsjednica i glavna izvršna direktorica Kanadskog muzeja povijesti. „Nadamo se da će posjetitelji otići s ove izložbe s razumijevanjem da su pitanja moći - tko je ima, tko nema i zašto - bila relevantna u prošlosti kao što su i danas.“

First Royals of Europe podijeljen je u zone koje istražuju različita kronološka razdoblja. Dok posjetitelji prolaze kroz izložbu, otkrit će izvanredne i jedinstvene predmete iz neolitika i bakrenog doba (prije oko 8000 do 5000 godina), kao i brončanog i željeznog doba (prije oko 5000 do 2500 godina). Izloženi predmeti variraju od kamenih oštrica i keramičkih figurica do bakrenih glava sjekira, brončanih kaciga, oklopa i željeznih mačeva. Izložba prikazuje najranije tragove zlatnih predmeta iz bakrenog doba, srebrne posude te nakit od jantara, zlata i stakla iz brončanog i željeznog doba.

Izložba također ima izdvojeni dio za aktivnosti gdje posjetitelji mogu igrati Metal Masters, igru koja istražuje odnos između obrade metala i pojave društvenih hijerarhija u jugoistočnoj Europi. Igra uključuje reprodukcije predmeta i materijala koji se nalaze na izložbi, a koje posjetitelji mogu dirati i rukovati.

Od predmeta iz Pretpovijesnih zbirki Arheološkog muzeja u Zagrebu koji se nalaze na izložbi FIRST ROYALS OF EUROPE ističemo:

Zoomorfni keramički žrtvenik na četiri noge s poluloptastim recipijentom pronađenom tijekom istraživanja položaja Gradac na Vučedolu 1938. godine. Zbog nepostojeće terenske dokumentacije nije nam poznat točan kontekst nalaza. Jedna od interpretacija pretpostavlja da se radi o prikazu jelena. Također je moguće da se ne radi o prikazu određene vrste životinja, već da je namjera bila prikazati životinjsku simboliku općenito. Pojava životinjskog lika u mlađem kamenom dobu / neolitiku često je vezana uz posebne tipove keramičkog oblikovanja, kao što su to žrtvenici ili posude jedinstvenih oblika, za koje se pretpostavlja da su bile proizvedene i upotrebljavane u kultne svrhe. Žrtvenik potječe iz vremena 6000 .– 5300. g. prije Krista, vrijeme je to mlađeg kamenog doba i starčevačke kulture.

Antropomorfna keramička figurina, poznata kao Daljski idol, najpoznatiji je primjerak brončanodobne figuralne plastike s područja Republike Hrvatske. Figurinu je Arheološkom muzeju u Zagrebu poklonio gospodin Josip Skriva, a objavio ju je Viktor Hoffiler 1928. godine u Vjesniku Arheološkog muzeja u Zagrebu. Pravi kontekst pronalaska figurine nije poznat. Ona je pronađena na položaju Banjkas uz samu obalu Dunava. Figurina potječe iz sloja uništenog djelovanjem Dunava. Iako se ponekad može naići na tvrdnje da figurina potječe iz uništenog groba, takvu hipotezu nije moguće sa sigurnošću potvrditi.

Idol se datira u razdoblje srednjeg brončanog doba (1700.-1300. pr. Kr.) i povezuje s kulturnom grupom Dalj-Bijelo Brdo. Međutim, valja naglasiti da rasprostranjenost figurina ovog i sličnog tipa prelazi granice rasprostiranja spomenute kulturne grupe jer je slična figurina pronađena na lokalitetu Bapska-Gradac u Srijemu. Na brojnim lokalitetima u blizini sela Bapska pronađeni su ostaci srednjobrončanodobne kulturne grupe Belegiš I. Stoga se čini da se figuralna plastika ovog tipa na području istočne Hrvatske može povezati i s drugim kulturnim skupinama. Važno je naglasiti da najbolje paralele za idole iz Dalja i Bapske potječu s područja današnje Srbije, poput poznatog Kličevačkog idola ili Dupljajskih kolica.

Daljski idol fragmentiran je te mu nedostaje glava. Sačuvani dio figurine visok je oko 23 cm, a u donjem je dijelu širok oko 14,5 cm. Prikazana osoba obučena je u dugačku halju koja je ukrašena različitim urezanim ornamentima ispunjenima inkrustacijom. Ornamenti prikazuju predmete napravljene od bronce koji su stavljani na odjeću kao dio nošnje. Slični predmeti pronađeni su u srednjobrončanodobnim ostavama Lovas i Vukovar koje se također čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Iako se idol najčešće identificira kao prikaz žene, na njemu nisu jasno prikazane primarne seksualne karakteristike koje bi dozvolile takvu identifikaciju. Također, valja naglasiti da nošnju prikazanu na samom idolu nije moguće povezati niti s muškim niti sa ženski rodnim identitetom. Slične dugačke halje tipične su i za muške i za ženske pojedince srednjeg i kasnog brončanog doba na Balkanu, u Egeidi i Anatoliji. Nadalje, istovremena prisutnost muških i ženskih primarnih seksualnih karakteristika dokazana je na figurini u sastavu poznatih Dupljajskih kolica, koja okvirno datiraju u isti period kao i Daljski idol.

Pektoral, prsni nakit, sastavljen od zrna jantara i dvije fibule s po jednim većim zrnom jantara na luku. Radi se o rekonstrukciji koja je napravljena za prethodne izložbe o Japodima, pri čemu su korištena zrna jantara pronađena u grobu 63 Nekropole I - nalazišta u Kompolju. Velik broj jantarnih zrna pronađenih u ovome grobu, a uvezenih s dalekog Baltičkog mora, upućuje na važnost koju je pokojna osoba imala u zajednici. Zrna jantara na fibulama pokazuju da japodske zajednice jantar nisu koristile samo za izradu dekorativnih, već i za ukrašavanje funkcionalnih predmeta. Pektoral potječe iz starijeg željeznog doba, odnosno vremena od otprilike 600. do 400. godine prije Krista.

Par brončanih knemida otkriven je zajedno s brončanom kacigom, a vjerojatno potječu iz uništenog groba s Krka. Knemide, koje predstavljaju kasniju varijantu tzv. grčkih knemida, ergonomski su oblikovane kako bi odgovarale potkoljenicama osobe koja ih je nosila, s funkcionalnim i dekorativnim bočnim modeliranim rebrima u obliku trostrukog „S“. Slično obrambeno oružje, izrađeno u grčkim radionicama, pronađeno je u brojnim grobovima pripadnika željeznodobnih elita raznih zajednica na Balkanu, istočnoj jadranskoj obali i prostoru južnog i središnjeg Apeninskog poluotoka. Osim što su služile kao oklop, knemide su označavale i visok socijalni status vlasnika. Brončane knemide potječu iz vremena 500. – 375 g. pr. Kr., odnosno starijeg željeznog doba.

„Jedna od najunikatnijih i najposebnijih stvari vezanih uz ovu izložbu je međunarodna suradnja koja se ostvarila s ciljem kreiranja izložbe", rekao je dr. William Parkinson, kustos Field muzeja. Izložba je rezultat suradnje 26 muzeja iz 11 europskih zemalja, uz Sjedinjene Američke Države i Kanadu.

Kao stručni suradnici tekstove za katalog izložbe o pojedinim predmetima iz Arheološkog muzeja u Zagrebu napisali su Jacqueline Balen, Ivan Drnić i Ana Đukić iz AMZ-a i Filip Franković, vanjski stručni suradnik AMZ-a.

Jedanaest europskih zemalja – Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Srbija i Slovenija – predstavljene su na izložbi, s više od dvadeset institucija koje su radile zajedno kako bi se izložba postavila.

26 institucija iz 11 europskih zemalja koje sudjeluju na izložbi FIRST ROYALS OF EUROPE
● Arheološki muzej/Institut za arheologiju, Albanija
● Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
● Nacionalni povijesni muzej Bugarske
● Varna regionalni povijesni muzej , Bugarska
● Ruse Regionalni povijesni muzej, Bugarska
● Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska
● Mađarski nacionalni muzej
● Muzej povijesti Budimpešte, Mađarska
● Déri muzej, Mađarska
● Móra Ferenc muzej, Mađarska
● Koszta József muzej, Mađarska
● Szent István Király muzej, Mađarska
● Munkácsy Mihály muzej, Mađarska
● Nacionalni muzej Kosova
● Muzej i galerija Podgorice, Crna Gora
● Institut za zaštitu kulturne baštine i Muzej Bitole, Sjeverna Makedonija
● Nacionalna ustanova Muzej Gevgelija, Sjeverna Makedonija
● Institut za zaštitu kulturne baštine i Muyej Prilepa, , Sjeverna Makedonija
● Nacionalni povijesni muzej Rumunjske
● Buzău County muzej, Rumunjska
● Nacionalni povijesni muizej Transilvanije, Rumunjska
● Muzej Oltenije, Rumunjska
● Museum of Gumelnița Civilisation, Rumunjska
● Neamț County Museum Complex, Rumunjska
● Nacionalni muzej Srbije
● Nacionalni muzej Slovenije

Foto predmeta: Ádám Vágó/Field Museum

Foto Kanadskog muzeja povijesti: Jacqueline Balen/AMZ

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje