Izložba

Izložba
Balkanska putovanja Karla Absolona (1908. - 1920.)

18. rujna - 6. listopada 2019.
Arheološki muzej u Zagrebu

Izložba putem reprodukcija fotografija, karata, korespondencije, dnevnika putovanja i ostale dokumentacije prikazuje 10 putovanja Karla Absolona po Balkanu a koja je poduzeo u periodu od 1908 do 1922. godine. Na izložbi se mogu vidjeti dokumentacija istraživanja dinarskog krša, fotografije etnografskog karaktera i dopisivanja s jugoslavenskima znanstvenicima tog vremena.

Karel Absolon (16. lipnja 1877. - 6. listopada 1960.) je češki arheolog, geograf, paleontolog i speleolog, rođen u Boskovicama u Moravskoj. Absolon je unuk paleontologa Jindřicha Wankela. Tijekom studija na Karlovom sveučilištu u Pragu započeo je sa speleološkim istraživanjima u špiljama Moravský kras u Moravskoj. Godine 1907. postaje kustos Moravskog muzeja u Brnu i profesor paleoantropologije na Karlovom sveučilištu u Pragu, 1926. godine. 

Njegova najpoznatija postignuća su paleoantropološka otkrića na lokalitetu Dolní Věstonice, koja uključuju poznatu figuricu Venere. Radio je na sustavnom mapiranju špilja Moravský kras, uključujući Macocha jamu i pećine Pekárna, Punkevní i Kateřinská. Također je istraživao krške špilje na Balkanu, u Francuskoj i Engleskoj.

Autor izložbe

Petr Kostrhun, ravnatelj Centra za kulturnu antropologiju, Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos Brno

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje