Predavanje

Predavanje na engleskom jeziku
Gravettian of Moravia: the Pavlovian Mammoth Hunters and their World

srijeda 16. siječnja 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu 1 kat
ulaz besplatan

Predavanje daje uvid u razdoblje lovaca-sakupljača koji su živjeli prije 30.000 godina, kada se gravetijenska kultura razvila diljem Europe. Tijekom tog je razdoblja Moravska, i osobito krajolik oko Pavlovih brda, postala jedan od najvažnijih kulturnih centara u svijetu - mjesto gdje se pojavljuju nove tehnologije, kao što su proizvodnja keramike i tekstila.

Područje oko Dolní Věstonice i Pavlova predstavlja jedinstveni kompleks lovačkih naselja, pružajući dokaze o lovu na mamute i razne druge ljudske aktivnosti dokumentirane ostacima prebivališta, ognjišta i drugih struktura naselja, artefakata, ljudskih ukopa i umjetničkih ili simboličkih predmeta.

Predavači

Mgr. Martin Novák, Ph.D. stekao je diplomu iz arheologije i geologije na Komenského Sveučilištu u Bratislavi, obranio je doktorsku disertaciju na Odsjeku za arheologiju i muzeologiju Filozofskog fakulteta Masarykova Sveučilišta u Brnu. Radio je kao arheolog u Istraživačkom centru Instituta za arheologiju Slovačke akademije znanosti u Košicama, a od 2002. godine zaposlen je na Institutu za arheologiju Akademije znanosti Republike Češke u Brnu. U njegovom radu bavi se paleolitičkim i mezolitičkim razdobljem u Moravi i u širem europskom kontekstu, specijalizirajući se na litičku industriju s obzirom na tehnologiju, tipologiju i prostorne raspodjele. 

Doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. profesorica je antropologije na Odsjeku za antropologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Masarykova Sveučilišta u Brnu. Zajedno s Martinom Novákom radi u Istraživačkom centru za paleolitik i paleoantropologiju na Institutu za arheologiju Akademije znanosti Republike Češke u Brnu. U svom se istraživanju fokusira na paleoantropologiju i ljudsko ponašanje u kasnom pleistocenu, tafonomiju, etnoarheologiju i arheozoologiju.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje