Predavanje

Predavanje na engleskom jeziku
Textile Production in the Early Iron Age, or Textile and Fashion between East and West

4. lipnja 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu 1. kat
ulaz besplatan

Predavanje o tekstilnoj proizvodnji u ranom željeznom dobu, halštatskom razdoblju od 900. do 450. godine pr. Krista. Od tog vremena poznati su brojni tekstilni nalazi, primjerice jedna od najbogatijih pretpovijesnih tekstilnih zbirki iz rudnika soli u Hallstattu u Austriji. Ikonografski dokazi poznati s područja današnje Austrije, Mađarske i Slovenije važni su izvori za rekonstrukciju halštatske nošnje. Brojni grobni predmeti kao što je nakit i druge komponente također su važan izvor rekonstrukcije muške i ženske nošnje u kontekstu zapadne i istočne halštatske kulture. Tekstilni nalazi iz bogatih kneževskih grobova smatraju se vrhuncem tekstilne proizvodnje duž europske pretpovijesti. Na temelju tih nalaza moguće je rekonstruirati ne samo osnovno tekstilno tkanje, već i izvorne boje i različite tekstilne tehnike kao što su tkanje na tkalačke pločice, ukrasne šavove i vez. Tijekom predavanja predstavit će se i nekoliko kompletnih rekonstrukcija ženskih i muških kostima starijeg željeznog doba.

Predavač

Mgr. Viktoria Čisťakova studirala je klasičnu arheologiju na Karlovom sveučilištu u Pragu, od 2012. godine doktorandica je na Institutu za klasičnu arheologiju. U svom doktorskom radu bavi se pitanjem gospodarskog razvoja i proizvodnih aktivnosti u provincijama Donja Mezija i Trakija. Viktoria Čisťakova pridružila se istraživačkom timu u Strojnu u Bugarskoj 2014. godine gdje se bavi antiknim staklom i metalnim nalazima. Od 2014. godine radi kao kustos arheološke zbirke Hallstatt na Odsjeku za arheologiju u Narodnom muzeju u Pragu. Bavi organizacijom izložbi, projektima eksperimentalne arheologije i popularizacijom.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje