Obilježavanje obljetnice - Okrugli stol i otvorenje izložbe

U povodu stogodišnjice rođenja prve kustosice Pretpovijesnog odjela
Arheološki muzej u Zagrebu organizira okrugli stol i izložbu
Ksenija Vinski-Gasparini – dama hrvatske arheologije.

28. listopada 2019.

u 10 sati Okrugli stol 

u 13 sati Otvorenje izložbe

Ksenija Vinski-Gasparini rođena je u Zadru 25. srpnja 1919. godine. Studirala je povijest umjetnosti i arheologiju u Beogradu i Zagrebu. Nakon diplome 1944. godine zaposlila se na mjesto kustosa Arheološkog muzeja u Zagrebu gdje je radila sve do mirovine 1979. godine.

Znanstveni rad Vinski-Gasparini bio je najviše vezan za pretpovijesnu arheologiju, osobito za razdoblja brončanog i željeznog doba u našim krajevima. Vodila je mnogobrojna arheološka istraživanja na području kontinentalne Hrvatske (Goričan, Jalžabet, Martijanec, Sv. Petar Ludbreški, Brodski Drenovac, Ozalj …) te je autorica mnogobrojnih izložbi (Sarvaš i Vučedol - repartirani materijal, Iskapanje slavenskog gradišta u Mrsunjskom lugu, Arheološki spomenici na području Zagreba, Materijalna kultura pradavnih stanovnika naše zemlje, Istraživanje tumula starijeg željeznog doba u Međimurju …) kao i nekoliko stalnih muzejskih postava.

Okruglim stolom i izložbom Ksenija Vinski-Gasparini – dama hrvatske arheologije Arheološki muzej u Zagrebu obilježava arheološki i muzeološki rad Ksenije Vinski-Gasparini.

Izložba je organizirana u sklopu projekta Mala povijest AMZ kojim Arheološki muzej u Zagrebu obilježava važne događaje, osobe ili predmete vezane uz dugogodišnju povijest muzeja.

Okrugli stol
Ksenija Vinski-Gasparini - dama hrvatske arheologije
u povodu obilježavanja 100. obljetnice rođenja Ksenije Vinski-Gasparini

Preuzmi knjigu sažetaka

28. listopada 2019. u 10 sati
Arheološki muzej u Zagrebu

09.30‒10.00 Okupljanje sudionika
 
10.00‒10.20 Pozdravni govori

Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu

Dubravka Balen-Letunić, muzejska savjetnica Arheološkog muzeja u Zagrebu, u mirovini

Tihomila Težak-Gregl, predstojnica Katedre za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
___

Moderator Tihomila Težak-Gregl

10.20‒10.40

Ksenija Vinski-Gasparini – dama hrvatske arheologije

Ana Solter, Jacqueline Balen
___

10.40‒11.00

Retrospektiva i važnost istraživačkog rada Ksenije Vinski-Gasparini o kasnom brončanom dobu i početku starijeg željeznog doba

Daria Ložnjak Dizdar
___

11.00‒11.20

Grupa Zagreb – od vizije do realizacije

Snježana Karavanić
___

11.20‒11.40

Sve je moguće! Ostave sjevernog Jadrana u kontekstu novih istraživanja

Martina Blečić Kavur
___

11.40‒12.00

Stopama Ksenije Vinski-Gasparini u Martijancu (1957.), Jalžabetu (1963.) i varaždinskoj Podravini – rezultati novih istraživanja

Saša Kovačević
___

12.00‒12.20

Ksenija Vinski-Gasparini i istraživanje groblja pod humcima u selu Goričan

Ivan Drnić
___

12.20‒12.40

Doprinos Ksenije Vinski-Gasparini srednjovjekovnoj arheologiji

Maja Bunčić
___

12.40‒13.00

Završna riječ
___

13.00

Otvorenje izložbe

Ksenija Vinski-Gasparini – dama hrvatske arheologije
___

 

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje