predstavljanje Zbornika radova međunarodnog znanstvenog skupa Avari i Slaveni, Dvije strane pojasnog jezičca — Avari na sjeveru i jugu kaganata

Gradski muzej Vinkovci i Arheološki muzej u Zagrebu imaju zadovoljstvo pozvati vas na predstavljanje Zbornika radova međunarodnog znanstvenog skupa

Avari i Slaveni, Dvije strane pojasnog jezičca — Avari na sjeveru i jugu kaganata

Avars and Slavs, Two Sides of a Belt Strap End — Avars on the North and South of the Khaganate

petak, 28. travnja 2023. u 12 sati
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI

Zbornik Avari i Slaveni donosi 20 radova predstavljenih na međunarodnom znanstvenom skupu održanom u Vinkovcima od 6. do 7. veljače 2020. godine u sklopu međunarodnog izložbenog projekta Avari i Slaveni, koji je uz navedeni kongres obuhvaćao i dvije izložbe: hrvatsku Avari i Slaveni južno od Drave i slovačku Avari i Slaveni sjeverno od Dunava. Skup nam je, kako stoji u naslovu, pokazao kako je ogromno područje koje su zauzimali Avari imalo mnogo sličnosti, ali i specifične, lokalne varijante, baš kao i jedan od najprepoznatljivijih predmeta iz tog razdoblja, pojasni jezičac.

O Zborniku će govoriti:

urednice dr. sc. Anita Rapan Papeša i Anita Dugonjić

dr. sc. Ana Azinović Bebek

Predstavljanje će biti održano u petak 28. travnja 2023. u 12 sati u Lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci

(u slučaju lošeg vremena u potkrovlju Gradskog muzeja).

Zbornik je dostupan po cijeni od 40 eura/301,38 kuna u Suvenirnici Gradskog muzeja Vinkovci, AMZ Museum shopu u dvorištu Arheološkog muzeja u Zagrebu i u AMZ webshopu

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje