2. znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem FENOMENI MEJE / FENOMENI GRANICE – BELA KRAJINA i(n) ŽUMBERAK 2022.

Arheološki muzej u Zagrebu suorganizator je 2. znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem FENOMENI MEJE / FENOMENI GRANICE – BELA KRAJINA i(n) ŽUMBERAK 2022. koji će se održati u petak 20. svibnja 2022. godine u multimedijalnoj dvorani Središnje knjižnice Slovenaca u Republici Hrvatskoj u Karlovcu.

Izlaganja na Simpoziju bit će prezentirana u četiri tematske cjeline:

• Pograničje Žumberka i Bele Krajine,
• Vojne granice i pograničja prema osmanskom svijetu,
• Granice ženskih svjetova i Sramotna knjiga,
• (Po)granični projekti: prezentacije projekata koji proučavaju različite aspekte i oblike (su)života na granici,
i održat će se jedan okrugli stol „Kako pisati povijest granica?“

Svoja izlaganja predstavit će znanstvenici i stručnjaci s područja Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Detaljni program simpozija nalazi se na poveznici: http://z-a-d.net/meje/fenomeni-meje-fenomeni-granice-bela-krajina-in-zumberak-2022/

Organizatori 2. znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem FENOMENI MEJE / FENOMENI GRANICE – BELA KRAJINA i(n) ŽUMBERAK 2022. su Arheološki muzej u Zagrebu, Belokranjski muzej Metlika, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Središnja knjižnica Slovenaca u RH, Zagrebačko arhivističko društvo, Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Hrvatsko-slovenski projekt FENOMENI MEJE / FENOMENI GRANICE – BELA KRAJINA i(n) ŽUMBERAK nastao je 2018. godine s tendencijom zajedničkog ostvarenja niza projektnih aktivnosti u višegodišnjem kontinuitetu. U osnovi projekta postoji težnja da se sam pojam hrvatsko-slovenske granice kao i obostrani pripadajući prostor pograničja, dožive ne kao model razdvajanja nego kao način povezivanja ljudi s obje strane granice i njima pripadajućega šireg prostora. Projekt želi ukazati na raznolike i mnogobrojne aspekte života na granici i uz granicu, prezentirajući, između ostaloga, geografski, arheološki, povijesni, historiografski, literarni, lingvistički, muzikološki, etnološki, gospodarstveni, sociološki, politički, pravni, etički i svaki drugi pristup navedenoj problematici, pri čemu se belokranjsko-žumberačka granica promatra samo kao ishodište takvih razmatranja.

Pokrovitelji simpozija je Veleposlanstvo Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj.
Uz potporu Odsjeka za povijest, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zgodovinskog arhiva Ljubljana.

Domaćin simpozija je Središnja knjižnica Slovenaca u RH, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić u Karlovcu.

Kontakt:
Branka Molnar
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Telefon: +385 (0) 98 459 757
simpozij2022@z-a-d.net

Mrežna stranica projekta
http://z-a-d.net/meje/

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje