Radionice za djecu i mlade uz izložbu Avari i Slaveni

Pripremili smo posebne edukativne radionice na teme avarodobne metalurške djelatnosti, nakita, kožarstva i obrade tekstila.


Cijena radionice uključuje:

  • ulaznicu za izložbu i stručno vodstvo izložbom Avari i Slaveni
  • sudjelovanje na radionici
  • potreban materijal
  • radovi izrađeni na radionicama ostaju u vlasništvu sudionika

Zbog ograničenog broja mogućih sudionika molimo obavezno rezervirati sudjelovanje na e-mail adresu amz.edukacija@amz.hr

Raspored radionica za djecu i mlade

RADIONICA OBRADA METALA

Tehnike obrade metala koje su koristili Avari i Slaveni bile su lijevanje, kovanje, iskucavanje i tiještenje. Radionica uključuje upoznavanje s tehnikama iskucavanja i tiještenja, na koji način se tehnike koriste u obradi hladnog metala, posebno u obradi bakra i bronce. 

Cijena (po sudioniku): 45,00 kn
Termin i trajanje
26. listopada 2019. od 11 do 13 sati

___

RADIONICA IZRADE NAKITA

Nakit spada među najbrojnije nalaze u srednjovjekovnim grobljima općenito, pa tako i u avarodobnim. Sudionici radionice upoznat će raznovrsni avarski i slavenski nakit, na koji način se izrađivao pojedini komad nakita te će izrađivati nakit poput karičica, ogrlica i narukvica.

Cijena (po sudioniku): 45,00 kn
Termin i trajanje
9. studenoga 2019. od 11 do 13 sati

___

RADIONICA KOŽARSTVO I TEKSTIL

Osim nalaza pršljenaka za vretena i utega za tkalačke stanove, o uprabi tekstila i kože svjedoče nam komadići tekstila i kože sačuvani mineralizacijom na metalnim predmetima. Sudionici će dobiti bilježnicu i za nju izraditi omot od kože ili tkanine, koji će moći ukrasiti apliciranjem prethodno iskucane bakrene pločice ili jednostavnim ušivanjem željene aplikacije na tkaninu.

Cijena (po sudioniku): 55,00 kn
Termin i trajanje
1. veljače 2020. od 11 do 13 sati

___

   

   

  

   

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje