Arheologija Kaptola

Preuzmi publikaciju Arheologija Kaptola

Autori u publikaciji Arheologija Kaptola donose kratke preglede povijesti istraživanja Kaptola, kamenog i bakrenog doba na Kaptolu i okolici, Retz-gajari kulturi na Kaptolu, Požeškoj kotlini u brončanom i željeznom dobu, arheološkom lokalitetu Alilovci - Lipje, Kaptolu u željeznom dobu i ostacima sakralnog kompleksa Stari grad Kaptol.

Impresum

Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Urednica: Marta Rakvin, Arheološki muzej u Zagrebu
Autori tekstova: Jacqueline Balen, Marta Rakvin
(Arheološki muzej u Zagrebu), Janja Mavrović Mokos, Hrvoje Potrebica ˙(Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Zvonimir Bojčić, Danimirka Podunavac (Arheoloski muzej Osijek)

Lektura: Marta Rakvin

Fotografije, crteži, slike i karta: Arhiva Arheološkog muzeja u Zagrebu, Damir Doračić, Ivan Drnić, Igor Krajcar, Marta Rakvin (Arheološki muzej u Zagrebu), Julia Katarina Fileš Kramberger, Janja Mavrović Mokos, Krešimir Rončević, Martina Rončević, Hrvoje Potrebica Miroslav Vuković (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Branko Mušic, Dimitrij Mlekuž (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univeze v Ljubljani), Damir Zahirović (Arheološki muzej Osijek), Ana Franjić, Tihomir Šmitpeter
Oblikovanje i priprema: Marta Rakvin, Srećko Škrinjarić (Arheoloski muzej u Zagrebu)
ISBN: 978-953-8143-56-4
Zagreb, 2021

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje