Doživi željezno doba

Publikacija Doživi željezno doba - edukativne radionice i muzejski programi projekta Iron-Age-Danube namjenjena je za daljnju uporabu u školama i muzejima.

U sklopu projekta uveden je novi format: međunarodni arheološki kampovi koji su bili organizirani u osam mikroregija. Ovi su kampovi nudili jedinstven način kombiniranja znanstvenih istraživanja te aktivnosti vezanih za podizanje javnog interesa za arheološku baštinu. Tijekom kampova organiziranih u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, razvijeno je i testirano nekoliko edukativnih radionica i muzejskih programa s posebnim naglaskom na odnos eksperimentalne arheologije te mlađih generacija posjetitelja muzeja i arheoloških parkova školske dobi.

Preuzmi publikaciju Doživi željezno doba - edukativne radionice i muzejski programi projekta Iron-Age-Danube

Projekt Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba na prostoru Podunavlja, akronima Iron-Age-Danube, dio je Programa Transnacionalne suradnje Dunav (DTP) Europske Unije. U središtu projekta nalaze se kulturni krajolici starijeg željeznog doba koje obilježavaju visinska utvrđena naselja te groblja pod tumulima nastala između 9. i 4. stoljeća prije Krista, odnosno tijekom razdoblja halštatske kulture.

U projektu sudjeluje dvadesetak projektnih partnera iz pet zemalja: Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Slovačke. Djelatnosti institucija okupljenih oko projekta Iron-Age-Danube međusobno su komplementarne u polju zaštite kulturne baštine i razvoja kulturnog turizma, čime je stvorena jaka međunarodna mreža stručnjaka.

Impresum

Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu za partnere projekta Iron-Age-Danube
Za nakladnika: Sanijn Mihelić
Urednik:Daniel Modl
Tehnička urednica: Zsuzsanna Renner
Prijevod: Marta Rakvin
Oblikovanje i priprema za tisak
prema engleskom predlošku Rite Kovacs: Srećko Škrinjarić
Naslovica: Srećko Škrinjarić
Tisak: Tiskara Zelina
Naklada: 500 primjeraka
ISBN 978-953-8143-30-4
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem 001040780.
Projekt Iron-Age-Danube (DTP-1-1-248-2.2) se provodi u okviru
Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014-2020
te je sufinaciran iz sredstava EFRR-a.

Projekt: Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba na prostoru Podunavlja
Akronim: Iron-Age-Danube
Šifra projekta: DTP 1-1-248-2.2
EU Program: Interreg program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020.
Financiranje: Ukupni iznos budžeta: 2.552.000,00 Eur, Program je sufinanciran sredstvima Europske Unije (EFRR: 2.169.200 Eur, IPA: 0, ENI: 0)
Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. – 30. rujna 2019.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje