Klinci željeznog doba

Publikacija Klinci željeznoga doba jedan je od rezultata aktivnosti projekta Iron-Age-Danube. Glavna namjena ove publikacije je educirati djecu školskog uzrasta o svim zasad poznatim i znanstveno utemeljenim segmentima života tijekom starijeg željeznog doba (o odijevanju, ishrani, pogrebnim običajima, naseljima i sl.), ali i o arheologiji kao znanosti.

Projektni partneri zajedničkim su snagama osmislili i realizirali koncept čitave publikacije, a izdavač je Archaeolingua za partnere na projektu Iron-Age-Danube. Izvornik ovog izdanja napisan je na engleskom jeziku, punog naziva Iron Age Kids. Već je otisnut mađarski prijevod, a sada je dostupna i hrvatska verzija prevedena od strane Arheološkog muzeja u Zagrebu. U pripremi su njemački i slovenski prijevod.

Puni naziv projekta Iron-Age-Danube glasi Monumentalni krajolici starijega željeznog doba Podunavlja, koji se provodi u sklopu programa Europske unije, Interreg Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. i djelomično je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U projektu, uz vodećeg austrijskog partnera sudjeluje još deset projektnih partnera te devet strateških, pridruženih partnera iz pet zemalja: Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Slovenije.

Projektni partneri iz Hrvatske su Arheološki muzej u Zagrebu s pridruženim strateškim partnerom Centrom za prapovijesna istraživanja te Institut za arheologiju sa svojim pridruženim strateškim partnerima: Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i Turističkom zajednicom Varaždinske županije.

U fokusu projekta Iron-Age-Danube nalaze se kulturni krajolici starijeg željeznog doba koje obilježavaju visinska utvrđena naselja te groblja pod tumulima nastala između 9. i 4. stoljeća prije Krista, kada su zajednice koje su živjele u prostoru podunavske regije bile dijelom kulturne pojave koju nazivamo istočni halštatski krug.

Preuzmi publikaciju Klinci željeznog doba

Impresum

Željezno doba
Tekst: S. Tiefengraber, R. Klöckl; grafička oprema, dizajn: R. Klöckl; fotografije: Universalmuseum Joanneum/N. Lackner

Halštatska kultura
Tekst, pozadinska fotografija, grafička oprema, dizajn: A. Hellmuth Kramberger; fotografija mjesečastog idola: Universalmuseum
Joanneum/N. Lackner

Kako znamo gdje nešto možemo pronaći?
Tekst: M. Fera; fotografije, grafička oprema: Universität Wien; pozadinska fotografija: Universalmuseum Joanneum; dizajn:
A. Hellmuth Kramberger

Arheološka iskopavanja
Tekst: M. Vinazza, L. Pukšič, M. Črešnar, N. Dolinar; grafička oprema: N. Dolinar; fotografije: M. Vinazza

Kako je izgledao život u željeznom dobu?
Tekst: J. Kotnik; 3D vizualizacija: M. Mađerić; fotografije djece: Gradski muzej Varaždin; fotografije svinja: M. Barić

Kako izraditi odjeću iz željeznoga doba, kako su se ljudi odijevali?
Tekst: K. Grömer; fotografije: Naturhistorisches Museum Wien; dizajn: A. Hellmuth Kramberger

Tumuli i pogrebni običaji
Tekst: M. Rakvin; fotografije: H. Potrebica; 3D vizualizacija: M. Mađerić; dizajn: S. Škrinjarić

Eksperimentalna arheologija
Tekst, fotografije: Matrica Múzeum és Régészeti Park, Százhalombatta

Izradi sam u željeznodobnome stilu
Tekst, fotografija: A. Bertol Stipetić; dizajn: S. Škrinjarić

Lovci i ratnici željeznoga doba
Tekst, pozadinska fotografija, grafička oprema, dizajn: A. Hellmuth Kramberger;
fotografija oružja: Universalmuseum Joanneum/N. Lackner

Halštatski ratnici
Tekst: A. Bertol Stipetić; grafička oprema: M. Rončević, M. Galić; fotografije: Arheološki Muzej u Zagrebu; dizajn: S. Škrinjarić;
pozadinska fotografija: A. Hellmuth Kramberger

Prednje i stražnje korice: S. Škrinjarić; pozadinska fotografija: A. Hellmuth Kramberger
Maskota Tomi: A. Hellmuth Kramberger

Izdavač: Archaeolingua za partnere na projektu Iron-Age-Danube
Za izdavača: Erzsébet Jerem
Urednik: Anja Hellmuth Kramberger
Prijevod: Anja Bertol Stipetić
Lektor: Zsuzsanna Renner
Prijelom: Rita Kovács
Naslovnica: Srećko Škrinjarić
Tisak: Denona d.o.o.
ISBN 978-953-8143-17-5
Archaeolingua Alapítvány
H-1067 Budapest, Teréz krt. 13

Projekt: Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba na prostoru Podunavlja
Akronim: Iron-Age-Danube
Šifra projekta: DTP 1-1-248-2.2
EU Program: Interreg program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020.
Financiranje: Ukupni iznos budžeta: 2.552.000,00 Eur, Program je sufinanciran sredstvima Europske Unije (EFRR: 2.169.200 Eur, IPA: 0, ENI: 0)
Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. – 30. rujna 2019.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje