Arheološka baština novljanskog kraja

Izložba
Arheološka baština novljanskog kraja
Galerija AMZ, Ulica Pavla Hatza 6
15. - 30. 10. 2021.
Otvorenje izložbe održat će se 15. listopada, a za publiku je otvorena od 16. do 30. listopada 2021.

Izložba Arheološka baština novljanskog kraja postavljena je u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Pučkog otvorenog učilišta Novska. Kroz pokretne nalaze, rekonstrukcije i tekstove po prvi je puta predstavljena arheološka baština ovoga zapadnoslavonskog grada i njegove okolice koja je do nedavno bila gotovo u potpunosti nepoznata stručnoj i široj javnosti.

Pojedini stariji nalazi iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i Muzejske zbirke obitelji Sajko, kao i predmeti iz recentnih terenskih pregleda te istraživanja crkve sv. Luke Evanđelista u gradskom središtu koje je proveo Institut za arheologiju u Zagrebu, omogućili su rekonstrukciju povijesnog razvoja novljanskog kraja počevši od bakrenog doba pa sve do ranog novog vijeka. Pri tome se važnošću ističe nalaz brončanog zvona položenog uz pokojnika u grobu 1 u crkvi sv. Luke Evanđelista, datiranog u 15. st. na kojemu je urezan glagoljski natpis mariê mati bo(žiê). Natpis predstavlja izniman doprinos poznavanju glagoljaške tradicije na prostoru kasnosrednjovjekovne Slavonije koja je do sada poznata sa svega nekoliko spomenika. Izložbu prati katalog s tekstovima nekoliko autora (Juraj Belaj, Ivan Drnić, Antonio Džaja, Sebastian Stingl, Josip Zorić, Mateo Žagar) te predgovorom Marina Piletića, gradonačelnika Novske.    

 

Organizatori izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu i Pučko otvoreno učilište Novska

Autori izložbe: Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu), Slađana Latinović (Arheološki muzej u Zagrebu)

Suradnici na izložbi (autori tekstova): Juraj Belaj (Institut za arheologiju u Zagrebu), Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu), Antonio Džaja (Muzej Moslavine Kutina), Sebastian Stingl (Institut za arheologiju u Zagrebu), Josip Zorić (Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung), Mateo Žagar (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Suradnici na izložbi (crteži, fotografije, karte, 3d animacije): Miljenka Galić (Arheološki muzej u Zagrebu), Igor Krajcar (Arheološki muzej u Zagrebu), Josip Zorić (Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung), Marin Mađerić, Mario Carić (Institut za Antropologiju)

Suradnici na izložbi (restauracija građe): Slađana Latinović (Arheološki muzej u Zagrebu), Vedran Mesarić (Arheološki muzej u Zagrebu), Borna Haim

Suradnici na izložbi (antropološka analiza): Željka Bedić (Antropološki centar, HAZU)

Postav izložbe: Ivan Drnić, Slađana Latinović, Vedran Mesarić (Arheološki muzej u Zagrebu) i Željka Bedić (Antropološki centar, HAZU)

Oblikovanje izložbenih panoa: Srećko Škrinjarić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Tehnička realizacija izložbe: Robert Vazdar, Vedran Mesarić

Posebna zahvala urednika: Tomislav Bilić, Anita Dugonjić, Miroslav Nađ (Arheološki muzej u Zagrebu)

Katalog i izložba financirani su sredstvima

 

Foto: Brončano zvono s natpisom na uglatoj glagoljici (15. st.) crkva sv. Luke Evanđeliste, Novska; autor fotografije: Igor Krajcar (AMZ)

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje