Znanstveno-popularna predavanja

Slovačka predavanja

SLOVAČKA PREDAVANJA

Arheološki muzej u Zagrebu
23. listopada 2019.
12 sati
ulaz besplatan

Avari - mit i činjenice

AVARI - MIT I ČINJENICE

Arheološki muzej u Zagrebu
13. studenoga 2019.
19 sati
ulaz besplatan

Rani Slaveni - seobe i zauzimanje nove domovine

RANI SLAVENI - SEOBE I ZAUZIMANJE...

Arheološki muzej u Zagrebu
20. studenoga 2019.
19 sati
ulaz besplatan

Stari slavenski mit u prostoru

STARI SLAVENSKI MIT U PROSTORU

Arheološki muzej u Zagrebu
4. prosinca 2019.
19 sati
ulaz besplatan

Avari i Slaveni u srednjem Podunavlju

AVARI I SLAVENI U SREDNJEM PODUNAVLJU...

Arheološki muzej u Zagrebu
15. siječnja 2020.
19 sati
ulaz besplatan

Avari i Slaveni na tlu kontinentalne Hrvatske

AVARI I SLAVENI NA TLU KONTINENTALNE HRVATSKE...

Arheološki muzej u Zagrebu
29. siječnja 2020.
19 sati
ulaz besplatan

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje