Predavanje Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja

PREDAVANJE
Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja

srijeda, 15. 3. 2023. u 18 sati
Arheološki muzej u Zagrebu 1. kat
ulaz besplatan

Predavač: dr.sc. Krešimir Filipec, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Lobor je slojeviti lokalitet na kojem se može pratiti povijest sjeverne Hrvatske od ranog brončanog doba do danas. Dvije tisuće godina povijesti može se iščitati iz slojeva zemlje na relativno malom prostoru. Znamo kad su se tu prvi ljudi naselili, znamo kad su sagradili prvi bedem i osnovali groblje, znamo kad su podigli prvi hram. Spoj između zemaljskog i duhovnog obilježit će ovo mjesto kroz gotovo sve epohe. Tu će biti kasnobrončanodobno groblje, potom vjerojatno hram u predrimsko i kasnoantičko doba. Potom velebna ranokršćanska crkva s odvojenom zgradom krstionice kakvu općenito nalazimo u značajnijim mjestima 5. i 6. stoljeća. Potom rušenje i napuštanje utvrđenog naselja! Novo doba vezano je uz povijest panonskih Slavena i Hrvata. Tu je paljevinsko groblje s kraja 8. i početka 9. stoljeća, još uvijek tako rijedak nalaz u južnim dijelovima Panonske nizine. Drvena crkva s početka 9. stoljeća označava početak vremena u kojem će ovo mjesto ponovno zauzeti značajnu sakralnu ulogu na akvilejskom misijom području znatno prije ustanovljavanja Zagrebačke biskupije. Relikvijar iz drvene crkve najstariji je poznati relikvijar iz sjeverne Hrvatske. Sredinom 9. stoljeća gradi se velebna predromanička bazilika. Njezina unutrašnjost više puta je uređivana od 9. do 11. stoljeća o čemu svjedoči vrhunski izrađena predromanička skulptura. Ta crkva porušena je najkasnije do 12. ili početka 13. stoljeća, tada se gradi nova kasnoromanička – onda krajem 15. i početkom 16. stoljeća najnovija gotička, postojeća crkva. Nakon 12. stoljeća tu više nije crkveno središte, ali ostaje i dalje njezino duhovno značenje u prostoru, posebno kao hodočasnička crkva do danas. Uz crkvu je groblje koje nam pruža podatke o načinu života ljudi i mijenjanju različitih trendova i mode od 9. do 19. stoljeća.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje