2020. godina

Bilješke uz financijsko izvješće 1. 1. - 30. 6. 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima 1. 1. - 30. 6. 2020.

Izvještaj o obavezama 1. 1. - 30. 6. 2020.

Izvještaj od 1. 1. do 30. 6. 2020.

Bilješka uz 2. rebalans financijskog plana

2. rebalans financijskog plana

Bilješka uz 1. rebalans financijskog plana

1. rebalans financijskog plana

Plan prihoda i izdataka

Financijski plan

2019. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz finacijske izvještaje za 2019. godinu

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31. 12. 2019. godine

2. rebalans financijskog plana

1.rebalans financijskog plana

Financijski plan

2018. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31. 12. 2018. godine

Rebalans financijskog plana

Financijski plan

2017. godina

Bilješke uz financijsko izvješće

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Potvrda o preuzetom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće

Plan rashoda i izdataka

Bilanca na dan 31. 12. 2017.

Rebalans financijskog plana

Financijski plan

2016. godina

Financijsko izvješće

Rebalans financijskog plana

Financijski plan

2015. godina

Financijsko izvješće

Financijski plan

2014. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Financijsko izvješće

2013. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

2012. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

2011. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje