Službena osoba za informiranje Arheološkog muzeja u Zagrebu:
mr. sc. Sanja Mijač Božek

Informacija je svaki podatak koji posjeduje Muzej u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Međunarodna informacija je ona informacija koju je Muzeju ustupila strana država ili međunarodna organizacija s kojom Muzej surađuje ili joj je član.

Službena osoba za informiranje:

  1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Muzeja, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne upotrebe informacija,
  2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Muzeja,
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Korisnik prava na pristup informacijama dužan je prvo obratiti se službenoj osobi za informiranje, putem zahtjeva, kako bi ostvario svoje pravo na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama i GDPR suglasnost

Ispunjen i vlastoručnim potpisom ovjeren obrazac molimo poslati putem 

elektroničke pošte na e-adresu amz@amz.hr

ili

na broj faksa +385 (0)1 4873 102

U Muzeju je ustrojen upisnik sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04).

_____________________

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje