Konzerviranje, restauriranje i arheometrijska istraživanja

Arheološki muzej u Zagrebu ima izuzetno dugu tradiciju konzerviranja i restauriranja arheološke baštine koja traje praktično od samog njegovog osnutka pa sve do danas. Iako se konzervatorsko-restauratorska djelatnost primarno povezuje sa zaštitom i vraćanjem izvornog sjaja predmetima arheološke baštine, razvojem metoda obrade te raznih dijagnostičkih metoda, muzejski laboratorij sve više postaje i mjesto raznih analitičkih i arheometrijskih istraživanja.

Danas je konzervatorsko-restauratorski odjel muzeja sa svojim specijaliziranim laboratorijima nezaobilazna karika kako u zaštiti, tako i u proučavanju i interpretaciji arheološke baštine. Naime, arheološki predmeti pronađeni tijekom terenskog istraživanja u pravilu moraju proći adekvatnu konzervatorsko-restauratorsku obradu kako bi ih se zaštitilo od daljnjeg propadanja te, vraćanjem izvornog oblika, omogućila njihova daljnja stručna odnosno znanstvena determinacija i prezentiranje javnosti.

S obzirom na specifičnost arheološke građe, proces konzervatorsko-restauratorske obrade je svojevrsni nastavak arheoloških terenskih istraživanja u kontroliranim laboratorijskim uvjetima što se naročito odnosi na tzv. in situ blokove u kojima se izrazito krhki i fragmentirani predmeti ili skupina njih dopremaju u muzejski laboratorij zajedno s okolnom zemljom gdje se pažljivo obrađuju uz pomoć specijalnih alata i opreme.

Kako bi se prikupilo što je moguće više informacija o predmetima, tijekom konzervatorsko-restauratorske obrade uobičajeno se koriste razne dijagnostičke metode poput makroskopskog i mikroskopskog pregleda, radiografije te istražnog čišćenja, a u pojedinim slučajevima provode se i kompleksnija multidisciplinarna arheotehnološka istraživanja s ciljem determinacije izvornih arheoloških materijala i određenih tehnoloških procesa. Dio navedenih istraživanja provodi se u laboratorijima unutar odjela, posebice u muzejskom analitičkom SEM-EDS laboratoriju, dok se kompleksnija istraživanja poput utvrđivanja porijekla sirovina, analiza organskih materijala, metalografije i sl. provode u suradnji s brojnim drugim specijaliziranim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Preventivno konzerviranje

Kako je veliki dio arheološke baštine izrazito sklon propadanju, od izuzetne je važnosti održavanje optimalnih mikroklimatskih uvjeta u čuvaonicama i izložbenim prostorima kako bi se spriječila moguća buduća oštećenja pojedinih predmeta. Stoga djelatnici odjela redovito provode kontrolu već konzerviranih i restauriranih muzejskih predmeta te vode brigu o njihovom očuvanju za buduće generacije.

Edukacija i stručna pomoć

S obzirom na to da je Arheološki muzej u Zagrebu matični muzej prve razine za arheološke muzeje, djelatnici odjela redovito pružaju stručnu pomoć vezanu uz konzerviranje i restauriranje arheološke baštine. U laboratorijima odjela također se provodi edukacija i stručno usavršavanje budućih konzervatora-restauratora iz zemlje i inozemstva.

Izrada replika i odljeva

S ciljem promocije građe iz muzejskog fundusa kao i za potrebe povremenih izložbi, u okviru odjela izrađuju se replike i odljevi odabranih predmeta iz svih muzejskih zbirki.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje