On-line pretraživač strukovnog nazivlja arheologije kamenog doba

Pretpovijesna zbirka - Vodič, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2005.

A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja I, II, III, IV, V, Sarajevo 1979.,1983

J. Balen, T. Hršak, i R. Šošić Klindžić, (ur.), Darovi zemlje. Neolitik između Save, Drave i Dunava, Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej Slavonije Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Osijek, 2014.

J. Balen, I. Miloglav i D. Rajković, (ur.), Povratak u prošlost - Bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, Arheološki muzej u Zagrebu ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Arheološki muzej Osijek, Zagreb, 2018.

D. Borić, Posmrtni obredi na Lepenskom Viru: obrasci pogrebne prakse: iskopavanja Dragoslava Srejovića, Srpsko arheološko društvo, Beograd, 2016.

B. W. Cunliffe (ed.), The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe, Oxford University Press, Oxford, 2001. 

S. Dimitrijević, T. Težak-Gregl, N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naprijed, Zagreb, 1998.

I. Janković, I. Karavanić, Osvit čovječanstva - Početci našega biološkog i kulturnog razvoja, Školska knjiga, Zagreb, 2009.

I. Karavanić, Život neandertalaca, Školska knjiga, Zagreb, 2006.

I. Karavanić, Prapočetci religije - Simbolika i duhovnost u paleolitiku, Školska knjiga, Zagreb, 2011.

S. Karavanić, The Urnfield Culture in continental Croatia, BAR 2036, Archaeopress, Oxford, 2009.

D. Ložnjak Dizdar, H. Potrebica, Brončano doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe, Meridijani, Centar za prapovijesna istraživanja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju, Zagreb, 2017.

J. P. Mallory, Indoeuropljani - Zagonetka njihova podrijetla - Jezik, arheologija, mit, Školska knjiga, Zagreb, 2006.

Z. Marković, Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba: problem kontinuiteta stanovništva i kultura sjeverne Hrvatske od ranog neolita do početka brončanog doba, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica 1994.

B. Olujić, Povijest Japoda - Pristup, Srednja Europa, Zagreb, 2007.

H. Potrebica, Kneževi željeznog doba, Meridijani, Zagreb, 2013.

A. Solter, Arheološki muzej u Zagrebu: život od 19. do 21. stoljeća, Arhološki muzej u Zagrebu, 2016.

T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju, Leykam international, Zagreb, 2011. 

T. Težak-Gregl, Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba, Leykam international, Zagreb, 2017. 

K. Vinski-Gasparini, Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj, Filozofski fakultet, Zadar, 1973.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje