dr. sc. Jacqueline Balen, muzejska savjetnica
voditeljica Odjela
voditeljica Zbirke nalaza kamenog doba, Zbirke nalaza bakrenog doba
i Zbirke nalaza s istraživanja lokaliteta Vučedol
jbalen@amz.hr
Bibliografija
Životopis

 

Sanjin Mihelić, muzejski savjetnik
ravnatelj
voditelj Zbirke nalaza brončanog doba i Zbirke nalaza
kasnobrončanodobnih ostava
smihelic@amz.hr
Bibliografija
Životopis

 

dr. sc. Ivan Drnić, viši kustos
voditelj Zbirke zlatnih nalaza, Zbirke starijeg željeznog doba
i Zbirke mlađeg željeznog doba
idrnic@amz.hr
Bibliografija
Životopis

 

Ana Đukić, viša kustosica
voditeljica Zbirke nalaza s istraživanja lokaliteta Bezdanjača i
Japodske zbirke
adukic@amz.hr
Bibliografija
Životopis

 

Filip Franković
stručni suradnik
ffrankovic@amz.hr
Bibliografija
Životopis

 

Marta Rakvin
stručna suradnica na projektu
Virtualni arheološki krajolici Podunavlja
mrakvin@amz.hr

 

Porin Šćukanec Rezniček
stručni suradnik na projektu
Virtualni arheološki krajolici Podunavlja
pscukanec@amz.hr

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje