Ana Đukić - Životopis

Ana Đukić

Akademska titula: mag. archaeol.

Trenutno zvanje: viša kustosica

Istraživački interesi: pretpovijesna arheologija

Ostvareni obrazovni, akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2009; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, prvostupnica arheologije te engleskog jezika i književnosti,
 • 2011; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, magistra arheologije te engleskog jezika i književnosti.

 Zaposlenje:

 • 2012. – 2013.; kustosica pripravnica, Arheološki muzej u Zagrebu,
 • 2018. stručna suradnica na EU projektu „Crna kraljica“, Arheološki muzej u Zagrebu,
 • Od 2018.; kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu.

STRUČNA DJELATNOST

Položeni stručni ispiti:

 • 2013. kustosica.

Autorske i koautorske izložbe:

 1. JASA, rezultati arheoloških istraživanja lokaliteta Novi Čeminac-Jauhov salaš, Centar za kulturu grada Belog Manastira, 2016. (grupa autora),
 2. Baština Baranje, AMZ i Etnološki centar baranjske baštine, 2016, Muzej Slavonije 2017. (zajedno s J. Balen i J. Boras),
 3. Iapodes – Il misterioso popolo degli altopiani dell'Europa centrale/tajanstveni gorštaci u srednjoj Europi, Museo d'Antichitā „J.J. Winckelmann“, Trst, 2018. – 2019. (zajedno s L. Bakarić),
 4. Japodi – zaboravljeni gorštaci, Muzej Moslavine Kutina, Kutina, 2018. – 2019. (zajedno s L. Bakarić).

Rad na stalnim postavima muzeja:

 • Izrada idejnog i izvedbenog projekta stalnog postava u sklopu projekta „Crna kraljica“ (Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, proveden od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije).

ČLANSTVA U DRUŠTVIMA I UDRUGAMA:

 • Hrvatsko arheološko društvo (HAD)

SUDJELOVANJE U UREDNIŠTVIMA STRUČNIH I ZNANSTVENIH ČASOPISA

 • od 2019. članica Tehničkog uredništva časopisa „Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu”

ZNANSTVENA DJELATNOST

Autorske knjige:

 • Bakarić, A. Đukić, katalog izložbe „Iapodes – Il misterioso popolo degli altopiani dell'Europa centrale/tajanstveni gorštaci u srednjoj Europi“, Comunità Croata di Trieste – Hrvatska Zajednica u Trstu, 2018.
 • A. Đukić, Kaptol – Hallstatt food workhop and cookbook, Interreg projekt “Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin” (kod projekta: DTP1-1-248-2.2, voditelj projekta: Marko Mele, Universalmuseum Joanneum, Graz), 2018.

Poglavlja u knjigama:

 • Kostolačka kultura, u: „Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj“, Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej Osijek, 2018. (monografija), urednice: J. Balen, I. Miloglav, D. Rajković
 • „Naselja starčevačke kulture“, u: „Tomašanci-Palača – naselja iz kamenog, bakrenog i brončanog doba“, Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu, sv. 17, 2020, urednica: J. Balen

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Tijekom rada u Arheološkom muzeju u Zagrebu:

 • Sudjelovanje u arheološkim istraživanjima: Barbarsko, 2010., zračna luka Pleso, 2012., Plitvička jezera, 2013., Hermanov vinograd, 2016., Marić Gradina, 2018., prostor općine Lovas, prostor općina Hrvatska Kostajnica i Hrvatska Dubica, 2018. – 2019., AN 1 Šumarina, 2020., Sisak-Pogorelac (više sezona), Viškovci-Gradina (više sezona)
 • Zamjenica voditelja arheoloških istraživanja: Šumarina-Benga, Novi Čeminac-Jagodnjačka strana i Novi Čeminac-Jauhov salaš, 2014. – 2015., Marić Gradina, Mikleuška, 2017., Strugače, Mihovljan, 2017. – 2018, Sisak-Pogorelac, 2019., Viškovci-Gradina, (više sezona), Lasinja-Talijanovo brdo (više sezona)
 • Nadzor prilikom gradnje spojne ceste Zabok (D24) – Krapina (D1), dionica od km 6+040 do km 10+870 (J. Balen) i prilikom izgradnje trase izmještanja DC 225, dionica Zaprešić-Prigorje Brdovečko, II poddionica, od km 1+935,64 do km 6+420,82, I faza od km 1+935,64 do km 2+410,01, grad Zaprešić (zajedno s J. Balen)

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA:

 • 2018. – projekt „Crna kraljica“, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, proveden od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje