Jacqueline Balen - Životopis

Jacqueline Balen

Akademska titula: dr. sc.

Trenutno zvanje: muzejska savjetnica

Istraživački interesi: mlađe kameno i bakreno doba, arheologija javnosti, popularizacija arheologije

Matični broj znanstvenika: 252491

Ostvareni obrazovni, akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 1995; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, diplomirana arheologinja
 • 2002; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, magistra arheologije
 • 2010; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, doktorica arheologije
 • 2011; Znanstvena suradnica
 • 2017; Viša znanstvena suradnica
 • 2017; Naslovna docentica
 • 2022; Naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice

Zaposlenje:

 • Od 1995; zaposlena u Arheološkom muzeju u Zagrebu
 • Od 2009; voditeljica Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu
 • 2012-2015; ravnateljica Arheološkog muzeja u Zagrebu

STRUČNA DJELATNOST

 • Matičar 1. razine za arheološke zbirke, temeljem Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske

Autorske i koautorske izložbe:

 1. Muzeopis, 1996. (grupa autora)
 2. Događanje pretpovijesti – eksperimentom u starije kameno doba, 1997. (zajedno s I. Karavanićem)
 3. Golubica – prošlost za budućnost, 1998. (zajedno s M. Hutinec)
 4. Pet tisuća godina cipelarstva, 1999. (zajedno s M. Hutinec)
 5. Kamenje govori– Šandalja u svjetlu litičke tehnologije, 2000/2001. (zajedno s I. Karavanićem)
 6. Osvit tehnologije, 2003. (zajedno s I. Karavanićem)
 7. Na tragovima vremena – iz arheološke zbirke Mateja Pavletića, 2004. (grupa autora)
 8. Odiseja čovječanstva, 2005. (zajedno s I. Jankovićem i I. Karavanićem)
 9. Početocite na tehnologijata (Osvit tehnologije), Skopje, 2006.(zajedno s I. Karavanićem)
 10. Vučedolska čizmica i priča o njoj, Vukovar, 2007/2008. (zajedno s M. Hutinec)
 11. Vučedol – bogatstvo oblika i ukrasa, Vukovar, 2008. (zajedno s M. Hutinec)
 12. Rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj, 2008/2009.
 13. Vučedol – mit što opstojuva, Skopje, 2008/2009.
 14. Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj, 2008.-2019. (zajedno sa S. Mihelićem)
 15. Iluminacije – arheološki crteži Krešimira Rončevića, Zagreb, 2011.
 16. Darovi zemlje, Zagreb, 2014 (zajedno s T. Hršak i R. Šošić Klindžić)
 17. Sarvaš-Gradac, povijest jednog lokaliteta, Osijek 2015 (zajedno s D. Rajković)
 18. JASA, rezultati arheoloških istraživanja lokaliteta Novi Čeminac - Jauhov salaš (grupa autora), Centar za kulturu grada Belog Manastira, 2016.
 19. Baština Baranje, AMZ i Etnološki centar baranjske baštine, 2016, Muzej Slavonije 2017. (zajedno s A. Đukić i J. Boras)
 20. Recikliraj, ideje iz prošlosti, 2017. (zajedno s I. Miloglav i A. Kudelić)
 21. Povratak u prošlost, bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, 2018. (zajedno s I. Miloglav i D. Rajković)
 22. Arheologija iz zraka, 2019. (zajedno s M. Vuković)
 23. Život i smrt u pretpovijesti, 2021. (zajedno s I. Janković i M. Novak)
 24. Priče iz prošlosti-putovanje u izgubljene krajolike, 2022. (zajedno s M. Rakvin i P. Ščukanec Rezniček)
 25. Tisućljeća među rijekama – arheologija međurječja. Najnovija arheološka istraživanja na području Baranje, Arheološki muzej Osijek, 2023; Etnološki centar baranjske baštine, 2024. (zajedno s D. Rajković i I. Vukmanić)

Rad na stalnim postavima muzeja:

 1. Stalni izložbeni postav pretpovijesne zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, 2003. (neolitik – eneolitik)
 2. Suradnica u izradi koncepcije novih stalnih postava u gradskim muzejima u Iloku i Vukovaru
 3. Član radne grupe za izradu koncepcije stalnog postava Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba Zemaljskog muzeja BiH, 2016.-2019.

ČLANSTVA U DRUŠTVIMA I UDRUGAMA:

 • Hrvatsko arheološko društvo (HAD) - od listopada 2001. tajnica Hrvatskog arheološkog društva; od listopada 2012. predsjednica Društva
 • Udruga Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Association) - 2020.-2024. članica Upravnog odbora i likvidatorica
 • Udruga Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Association) - 2024.-2027. članica Upravnog odbora i likvidatorica

NASTAVNA DJELATNOST

 • Od akad. godine 2008/2009 aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na studijskom programu Odsjeka za arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Od akad. godine 2019/2020 sudjeluje u izvođenju nastave na studijskom programu Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

SUDJELOVANJE U UREDNIŠTVIMA STRUČNIH I ZNANSTVENIH ČASOPISA

 • od 2001. član redakcije časopisa „Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu”
 • od 2001. član uredništva glasila „Hrvatskog arheološkog društva”
 • od 2016. članica Uredničkog vijeća „Hrvatskog bibliografskog leksikona” Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
 • od 2017. Članica međunarodnog uredničkog vijeća Glasnika Zemaljskog muzeja BiH

ZNANSTVENA DJELATNOST

Autorske knjige:

 • Osvit tehnologije, koautor: I. Karavanić, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2003.
 • Sarvaš – neolitičko i eneolitičko naselje, Musei Archaeologici Zagrebiensis Catalogi et Monographiae, vol. 2, Zagreb 2005.
 • Odiseja čovječanstva: razvoj čovjeka i materijalnih kultura starijeg kamenog doba, koautori: I. Janković, I. Karavanić, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2005.
 • Đakovo Franjevac, naselje kasnog bakrenog doba, Musei Archaeologici Zagrebiensis Catalogi et Monographiae, vol 7, Zagreb, 2011.
 • Sarvaš – neolitičko i eneolitičko naselje II, koautor: D. Rajković, Muzej Slavonije, 2016.

Uredničke knjige:

 • Darovi zemlje – mlađe kameno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj (zajedno s T. Hršak i R. Šošic Klindžić), Osijek, 2014.
 • Recikliraj - ideje iz prošlosti (zajedno s I. Miloglav i A. Kudelić), 2017.
 • Povratak u prošlost – bakreno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj (zajedno s I. Miloglav i D. Rajković), 2018.
 • Tomašanci-Palača, naselja iz mlađega kamenog, bakrenog i brončanog doba, Katalozi i monografije 17, Arheološki muzej u Zagrebu, 2020.
 • Action plan on involvement of museums in the landscapes. Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, 2022.
 • Creation of Cultural Routes - experiences from the Danube's Archaeological eLandscapes Project. Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, 2022. (zajedno sa S. Mihelić, P. Šćukanec Rezniček, I. Janković)

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Tijekom rada u Arheološkom muzeju u Zagrebu:

 • Suvoditeljica na sondažnom istraživanju eneolitičkog nalazišta lasinjske kulture u Dubrancu, 1995.
 • Sustavna iskopavanja neolitičkog nalazišta Sopot - sudjelovanje 2000. – 2003.; voditeljica iskopavanja 2004.; suvoditeljica 2005. - 2006.
 • Sustavna iskopavanja tella Vučedol – sudjelovanje (vođenje dokumentacije) 2001. - 2004.; voditeljica iskopavanja 2005.-2008.
 • Suvoditeljica zaštitnog iskopavanja Velike Baraćeve špilje u Novoj Kršlji, 2004. – zajedno sa S. Mihelić
 • Voditeljica iskopavanja zapadne obilaznice Virovitice – lokalitet Đurađ zapad, 2005.
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Virovitica – Batelije, 2006. - voditeljica istraživanja
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Ivan Dvor – šuma Gaj kod Đakova (autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj), 2006. - voditeljica istraživanja
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Pajtenica kod Đakova (autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj), 2006. - voditeljica istraživanja
 • Probni rovovi na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj, lokaliteti Pajtenica-Selci Đakovački, Franjevac, Satnica Đakovačka, Ivanovci Gorjanski-Palanka, Tomašanci – Palača, Topolina, Stara Vodenica, 2006.-2007. - voditeljica istraživanja
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Franjevac kod Đakova (autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj), 2007. - voditeljica istraživanja
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Ivanovci Gorjanski – Palanka (autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj), 2007. - voditeljica istraživanja
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Tomašanci - Palača, 2007.-2008. - voditeljica istraživanja
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Jurjevac – Stara Vodenica (autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj), 2008. - voditeljica istraživanja
 • Probni rovovi na trasi autoceste A13, dionica Vrbovec2 - Bjelovar, poddionica Čvor Vrbovec2 – Čvor Farkaševac, lokalitet Barbarsko, 2010. - voditeljica istraživanja
 • Probni rovovi na trasi autoceste A12, dionica Gradec – Sokolovac, poddionica Gradec – Kloštar Vojakovački, lokalitet Poljana Križevačka, 2010. – voditeljica istraživanja
 • Arheološka istraživanja na prostoru između Crne Drage i Lasinje, odnosno na položajima Gradišće, Britveci i Talijanovo brdo, - voditeljica istraživanja
 • Arheološka istraživanja na položaju Čemernica u Kaptolu kod Požege, 2011. - voditeljica istraživanja
 • Zračna luka Pleso - zamjenica voditelja istraživanja
 • Zaštitna arheološka istraživanja u Baranji, na trasi autoceste Beli Manastir –Osijek – Svilaj, lokalitet Šumarina – Begna - voditeljica istraživanja, Novi Čeminac – Jagodnjačka strana i Novi Čeminac – Jauhov salaš - zamjenica voditelja istraživanja, 2015.
 • Hermanov vinograd , 2016 - voditeljica istraživanja
 • Marić Gradina, Mikleuška: 2017. - voditeljica istraživanja; Zaštitno arheološko istraživanje za potrebe širenja kamenoloma; naselje iz razdoblja od bakrenog do željeznog doba / 2018.-2019. pregledi terena – LIDAR snimanja
 • Strugače, Mihovljan: 2017.-2018. - voditeljica istraživanja; sondažno istraživanje i pregled terena pretpovijesnog naselja
 • Istraživanja na lokalitetu Viškovci – Gradina, 2012-2019. - voditeljica istraživanja
 • Istraživanja na lokalitetu Lasinja – Talijanovo brdo, 2012-2019. - J. Balen, voditeljica istraživanja
 • Zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 1 Šumarina (od km 0 + 000,00 do km 0+560,00) na trasi obilaznice oko grada Belog Manastira (Osječko – baranjska županija), 2020. – voditeljica istraživanja
 • Nadzor prilikom gradnje spojne ceste Zabok (D24) – Krapina (D1), dionica od km 6+040 do km
  10+870 (voditeljica J. Balen)
 • Nadzor nad izmještanjem državne ceste D225 dionica: Zaprešić – Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,01 (voditeljica J. Balen)
 • Zaštitna istraživanja na lokalitetima Lasinja-Talijanovo brdo i Graba tijekom 2021. godine
 • Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice BC: Okučani -Granica BiH / lll. Faza: lokalitet Gređani Zmijačine, travanj-svibanj 2022.
 • Nadzor na izgradnji brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Virovitica-čvor Terezino Polje, 2023.
 • Zaštitna arheološka istraživanja sjeverne obilaznice grada Preloga – probni rovovi. 2023.
 • Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Republika Mađarska: istraživanja su vođena na lokalitetu AN 1 Branjin Vrh – Okrugla Međa (AMZ samostalno) kao i na lokalitetu AN 2 i AN 2a Branjin Vrh – Kocka (zajedno s IARH i AMO), 2023.

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA:

 • Od 2016. suradnica na projektu HRZZ-a “Reconstructing prehistoric (Neolithic to Bronze Age) lifestyles on the territory of Croatia – a multidisciplinary approach” (kod projekta: IP-2016-06-1450, voditelj projekta: Mario Novak, Institut za antropologiju)
 • 2017.-2019. suradnica na Interreg projektu “Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin” (kod projekta: DTP1-1-248-2.2, voditelj projekta: Marko Mele, Universalmuseum Joanneum, Graz)
 • 2020.-2022. suradnica na Interreg projektu “Virtualni arheološki krajolici Podunavlja”, akronima „Danube´s Archaeological eLandscapes“ (DAeL), voditelj projekta: Marko Mele, Universalmuseum Joanneum, Graz)
 • 2020.-2024. suradnica na projektu HZZ “Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji” (MOPRENS), voditeljica projekta: Rajna Šošić Klindžić s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Suradnica na institucijskom istraživačkom projektu FFZG: Multidisciplinarna istraživanja kompleksnih arheoloških krajolika u Slavoniji i Dalmaciji. Voditeljica Ina Miloglav, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Vanjska suradnica na projektu: Kulinarske prakse, gospodarstvo i strategije korištenja zemljišta tijekom bakrenog doba u istočnoj Slavoniji / Culinary practices, husbandry and land-use strategies during the Copper Age in Eastern Croatia (CULPLUS), voditeljica projekta dr.sc. Ina Miloglav, istraživački projekt HZZ, šifra projekta IP-2022-10-9489, 18.12.2023.-17.12.2027., https://culplus.ffzg.unizg.hr

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje