Arheološki muzej u Zagrebu i Nacionalni povijesni muzej Rumunjske provode projekt „Baština i obrazovanje odraslih“


Arheološki muzej u Zagrebu i Nacionalni povijesni muzej Rumunjske provode projekt „Baština i obrazovanje odraslih” (The Heritage and Adult Education - (HAEd), br. 2021-2-RO01-KA210-ADU-000048413, financiran iz programa Erasmus+, mala partnerstva u području obrazovanja odraslih, u iznosu od 30.000 eura, od 1. ožujka 2022. do 30. travnja 2023.

Cilj projekta „Baština i obrazovanje odraslih“ je pridonijeti razvoju publike u muzejskom sektoru povećanjem kvalitete muzejskih programa posvećenih odraslima. Uz aktivnosti povećanja vidljivosti, diseminacije informacija i znanja i učvršćivanja partnerstva, provodit će se slijedeće konkretne aktivnosti:

A1.1. Tim Arheološkog muzeja u Zagrebu organizirat će program mobilnosti koji se sastoji od šest dana aktivnosti vezanih uz obrazovanje odraslih u Bukureštu;

A.1.2. Tim Nacionalnog povijesnog muzeja Rumunjske organizirat će program mobilnosti koji uključuje šest dana aktivnosti vezanih uz obrazovanje odraslih u Zagrebu;

A2.1. Organizacija i provedba događanja s temom prenošenja znanja posvećen predstavnicima kulturnog sektora u Zagrebu;

A2.2. Organizacija i provedba događanja s temom prenošenja znanja posvećen predstavnicima kulturnog područja u Bukureštu;

A3. Organizacija online konferencije o obrazovanju odraslih u muzejskom kontekstu

A4. Uređivanje časopisa "Baština i obrazovanje" (Heritage & Education)

 

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje