Članovi tima

Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, član upravnog odbora projekta Iron-Age-Danube.

Dr. sc. Jacqueline Balen, voditeljica projekta Iron-Age-Danube u Arheološkom muzeju u Zagrebu gdje je zaposlena kao muzejska savjetnica te voditeljica Pretpovijesnog odjela. Osim iznimnih uspjeha u domaćem i međunarodnom istraživačkom radu, Jacqueline Balen ostvaruje nna polju prezentacije i promocije arheološke baštine te na polju pedagoškog rada. Značaj Jacqueline Balen za uspješnu realizaciju projekta vidljiv je u njezinom nedavnom radu na promociji baštine Baranje u sklopu programa Baština Hrvatske u Arheološkom muzeju u Zagrebu kao i njezinom aktivnom sudjelovanju u muzejskom projektu Arheološki susreti, uspjerenom prema popularizaciji arheologije u osnovnim i srednjim školama.  Jacqueline Balen također sudjeluje u nastavi Odsjeka za aheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegij Osnove muzejskog rada.

Dr. sc. Ivan Drnić, viši kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu, voditelj je arheoloških istraživanja na položaju Pogorelec u Sisku. Njegovo višegodišnje proučavanje starijeg željeznog doba na području Republike Hrvatske važno je za provedbu projekta.

Gorana Balenović, voditeljica Odjela za financijske i računovodstvene poslove Arheološkog muzeja u Zagrebu zadužena je za financijski aspekt provedbe projekta.

Marta Rakvin, stručna suradnica na projektu Iron-Age-Danube. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posjeduje ekstenzivno terensko iskustvo rada na željeznodobnim nalazištima na području Požeške kotline. Zadužena je za znanstveno-istraživački dio provedbe projekta.

Filip Franković, stručni suradnik na projektu Iron-Age-Danube, doktorski je student na Institut für Ur- und Frühgeschichte Sveučilišta u Heidelbergu. Na projektu je zadužen za komunikaciju rezultata projekta.

Anja Bertol Stipetić, stručna suradnica na projektu Iron-Age-Danube, studentica je poslijediiplomskog doktorskog studija arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu željeznodobnih ostava. Radila je na Pedagosškom odjelu Arheološkog muzeja u Zagrebu te se istakla brojnim programima vezanim za edukaciju i komunikaciju s posjetiteljima. Na projektu radi od 2. svibnja 2017. godine umjesto Filipa Frankovića te je zadužena za komunikaciju rezultata projekta.

Dr. sc. Hrvoje Potrebica, redovni profesor Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Centra za prapovijesna istraživanja, jedan je od najznačajnijih istraživača starijeg željeznog doba u Hrvatskoj s iskustvom upravljanja na međunarodnim projektima poput Encounters and Transformations in Iron Age Europe. Dugogodišnji je voditelj istraživanja nalazišta Kaptol u Požeškoj kotlini, fokalne točke projekta Iron-Age-Danube.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje