Informativni list

INFORMAТIVNI LIST PROJEKTA

Naziv projekta
"Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube River Basin" /
"Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba па prostoru Podunavlja"
 (akronim: Iron-Age-Danube)

EU-program
Interreg Danube Transnational Programme /
Interreg Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.

Financiranje
Ukupni proračun projekta: 2.552.000,00 eura (djelomično financirano od Europske unije od 85% iz Europskog
fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 2.169.200,00 eura)

Trajanje projekta
1. 1. 2017. - 30. 9. 2019.

Glavni cilj i interesna podгučja
Istraživanje, zaštita i turistička upotreba najvažnijih krajolika iz vremena stariijeg željeznog doba u Austriji (АТ),
Hrvatskoj (CRO), Madarskoj (HU), Slovackoj (SVK) i Sloveniji (SI), odnosno odabranih mikro-regija: Grossklein (АТ),
Strettweg (АТ), Jalžabet (CRO), Kaptol (CRO), Poštela (SI), DolenjskeToplice (SI), Százhalombatta (HU), Süttő (HU)
i Sopron (HU).

Aktivnosti

  • Arheološka istraživanja krajolika tijekom međunarodnih istraživačkih kampova
  • Razvoj novih digitalnih i analognih alata za turističku upotrebu u odabranim mikro-regijama
  • Razvoj digitalne istraživačke baze
  • Revitalizacija arheoloških parkova i poučnih staza
  • Stvaranje novih muzejskih programa za posjetitelje
  • Međunarodna promocija najvažnijih krajolika iz razdoblja starijeg željeznog doba
  • Razvoj strategija za očuvanje, istraživanje i održivi razvoj arheoloških krajolika na regionalnoj razini

POPIS PROJEKTNIH PARTNERA

Karta Iron-Age-Danube projektni partneri

VODEĆI PARTNER

LP (АТ) Muzej Joanneum /
              Universalmuseum Joanneum

PROJEKTNI PARTNERI

РР  1 (АТ) Sveučilište u Grazu /
                  University of Graz, Institute of Archaeology

РР  2 (АТ) Sveučilište u Beču, Institut za pretpovijesnu i historijsku arheologiju /
                  University of Vienna, Institute of Prehistoric and HistoricalArchaeology

РР  3 (Sl) Sveučilište u Ljubljani, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju /
                 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology

РР  4 (SI) Institut za zaštitu kulturne baštine, Centar za preventivnu arheologiju /
                 Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Centre for Preventive Archaeology

РР  5 (SI) Sveučillište u Mariboru, Agronomski fukultet /
                 University of Maribor, Faculty  for Agriculture and Life Sciences

РР  6 (CRO) Institut za arheologiju /
                     Institute of Archaeology

РР  7 (CRO) Arheološki muzej u Zagrebu /
                     Archaeological Museum in Zagreb

РР  8 (HU) Muzej matrica i arheološki park /
                   Matrica Museum and Archaeological Park
 (samo u 2017. godini)

РР  9 (HU) Sveučilište Eötvös Loránd, Filozofski fakultet, Institut za arheološke znanosti /
                   Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities Institute of Archaeological Sciences

РР 10 (HU) Fondacija Archaeolingua /
                    Archaeolingua Foundation

РР 11 (HU) Mađarski nacionalni muzej /
                    Hungarian National Museum

PRIDRUŽENI STRATEŠKI PARTNERI

ASP 1 (AT) Federalna agencija za spomenike /
                   Federal Monuments Agency

ASP 2 (SI) Pokrajinski muzej Maribor /
                  Regional museum Maribor

ASP 3 (SI) Dolenjski muzej Novo Mesto /
                  Dolenjski museum Novo mesto

ASP 4 (SI) Slovenska turisticka organizacija /
                  Slovenian Tourist  Board

ASP 5 (CRO) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kultune baštine /
                      Ministry of Culture of the Republic of Croatia,
Directorate for the Protection of Cuttural Heritage

ASP 6 (CRO) Centar za prapovijesna istraživanja /
                      Center for Prehistoric Research

ASP 7 (CRO) Turisticka zajednica Varazdinske županije /
                       Varaždin County Tourist Board

ASP 9 (SK) Sveučiliste u Nitri /
                   Constantine the Philosopher Universjty in Nitra

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje