Staza željeznog doba Podunavlja postala cetificirana kulturna ruta Vijeća Europe

 Iron Age Danube Route (Staza željeznog doba Podunavlja) bavi se jednim izuzetno krhkim, no vrlo atraktivnim i impozantnim prapovijesnim arheološkim fenomenom, krajolicima željeznog doba. Karakterizirani monumentalnim strukturama, kao što su groblja pod tumulima, ravna groblja, visinska utvrđena naselja te oppide, krajolici željeznog doba pripadaju razdoblju između 9. i kraja 1. stoljeća pr. Kr. Bilo je to razdoblje velikih tehnoloških i društvenih promjena, koje su bez presedana utjecale na krajolike. Duž rute posjetitelji mogu otkriti arheološke muzeje i muzeje na otvorenom, rekonstrukcije kuća i tumula, kao i arheološke staze. Usto, željezno doba je razdoblje obilježeno izvanrednim korpusom pokretne baštine, koja se čuva u brojnim muzejima podunavske regije, uključujući najvažnije regionalne i nacionalne institucije.  

Ruti Iron Age Danube Route dodijeljen je certifikat Kulturne rute Vijeća Europe te je ona prva kulturna ruta Vijeća Europe sa sjedištem u Hrvatskoj. Rutom upravlja neprofitna udruga Iron Age Danube Route Association (Udruga Staza željeznog doba Podunvalja) sa sjedištem u Zagrebu.

Certifikat „Kulturna ruta Vijeća Europe“ oznaka je kvalitete prepoznata širom Europe od strane posjetitelja, turističkih djelatnika te javne vlasti. Kako bi zadovoljila uvjete za dobivanja ovog prestižnog certifikata, Iron Age Danube Route morala je proći rigorozni proces certifikacije, čime joj je dano jamstvo izvrsnosti.

Iron Age Danube Route zadovoljava kriterija prema pet prioritetnih polja djelovanja Vijeća Europe. Ona uključuju: suradnju u istraživanju i razvoju, unaprjeđenje europskog nasljeđa i povijest, razmjenu u obrazovanju i kulturi mladih, djelovanje u okviru suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi te razvoj održivog kulturnog turizma.

Certificiranjem se olakšava širenje članstva te se povećavaju mogućnosti financiranja projekata, kao i povećanja broja posjetitelja u svim zemljama članicama mreže. Iron Age Danube Route, kroz djelovanje svog Znanstvenog odbora, osigurava i znanstvenu utemeljenost programa koji se provodi u okviru rute.

Kao certificirana kulturna ruta Vijeća Europe, Iron Age Danube Route donosi veću vidljivost, kako na regionalnom i nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, što posjetiteljima olakšava pronalazak relevantnih informacija o programima, aktivnostima te djelovanjima rute i njezinih članova. Certifikacija omogućuje pristup širokom spektru međunarodnih partnera i stručnjaka u upravljanju baštinom, njezinom istraživanju te razvoju i promociji kulturnog turizma.

Nadalje, program pruža jedinstvenu priliku našim članovima, upraviteljima baštine, istraživačima, kreativnim poduzetnicima, turističkim operaterima te javnim vlastima da se umreže s partnerima širom kontinenta, razmjenjuju dobre prakse, uče iz svjetskih trendova te razvijaju pristupe te znanja o upravljanju kulturnom baštinom, kao i alatima i metodama upravljanja turizmom.

Kulturne rute diversificiraju turističku ponudu predlažući nove destinacije šireg geografskog dosega, primjenjuju nove turističke proizvode i usluge, produljuju turističku sezonu te stvaraju dodatnu vidljivost spomenika kulturne baštine koji se nalaze daleko od najposjećenijih turističkih središta.

Upravitelji Kulturnih ruta uživaju veći pristup europskim regionalnim i lokalnim kreatorima politike te su na taj način u mogućnosti institucionalnim dionicima bolje prenijeti potrebu za održivom zaštitom i promocijom naše zajedničke europske, kao i baštine željeznog doba.

Trenutno mreža rute Iron Age Danube Route obuhvaća 22 člana iz 6 zemalja: Austrije, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Njemačke i Slovenije, a sastoji se od prominentnih nacionalnih i regionalnih muzeja, sveučilišta, instituta, ustanova te jedinca lokalne i regionalne samouprave.

Više o kulturnoj ruti Iron Age Danube Route, aktivnostima, projektima te mogućnosti učlanjenja i suradnje saznajte na:

www.ironagedanuberoute.com

www.facebook.com/Iron-Age-Danube-Route-115262343567900

www.instagram.com/ironagedanuberoute

www.coe.int/en/web/cultural-routes

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje