Međunarodni okrugli stol

Međunarodni okrugli stol
Pretpovijesne kulturne rute u Europi - Prehistoric Cultural Routes in Europe
(na engleskom jeziku)
moderator: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Kulturne rute su relativno nov te nadasve brzorastući oblik valorizacije kulturne baštine kroz umrežavanje većeg broja dionika na jednom širem području. Raspon koji takve rute mogu pokrivati kreće se od lokalnih i regionalnih okvira, preko nacionalnih do internacionalnih ruta, poput onih najpoznatijih koje nose certifikat Vijeća Europe. Ovaj međunarodni okrugli stol, pozabavit će se pitanjima umrežavanja dionika oko tema koje se tiču pretpovijesne baštine na širem europskom prostoru, s posebnim naglaskom na pretpovijesne rute koje barem jednim svojim dijelom prolaze kroz područje Republike Hrvatske. Okrugli stol bit će održan na engleskom jeziku i može se pratiti isključivo online.

Predavači

Brutkamp, dio megalitske ruteRüdiger Kelm (Arheološko-ekološki muzej Albersdorf)

Osnovna struktura i ciljevi Megalitskih Ruta

Cilj udruge Megalitske Rute je povezati najstarije spomenike u Europi kulturnim rutama, koje ne samo da vode do samih megalitskih spomenika, već također ističu mnogostruke značajke okolnog krajolika. "Megalitske rute" projekt je u kojem više ne postoje granice između prirodnih i kulturnih znanosti. Projekt „Megalitske rute“ zalaže se za načela „turizma s malim utjecajem“ i suzdržava se od bilo kakvih nepovratnih mjera koje utječu na prirodni okoliš prilikom razvijanja turističkih mogućnosti. Pored prepoznatljivog građevinskog značenja megalita na lokalnoj razini, megaliti su idealni primjeri koji pokazuju proces formiranja zajedničke Europe, kako je Europa osnovana i odrasla - nadasve raširenom idejom koja je dovela do inicijativa i napora da se pokaže snaga zdravog razuma i odlučnosti. Danas možemo govoriti o 35.000 do 40.000 pojedinačnih lokaliteta kao ishodu ovog procesa, koji opstaju iz neolitičkog razdoblja. Rasprostranjeni su na većini europskih država članica. Neki leže skriveni u nepristupačnom terenu, drugi su dobro poznata izletnička odredišta i spadaju u lokalitete UNESCO-ve svjetske baštine. Udruga Megalitske Rute sebe vidi kao mjesto okupljanja svih onih koji se žele uključiti u razvoj novih mogućnosti javnog pristupa, posebno na mjestima na kojima se nalazišta smatraju samo lokalnim posebnostima, ali gdje nije utvrđena povezanost s europskom poviješću.

Rüdiger Kelm specijalizirao se za rimsku arheologiju željeznog doba u sjevernoj Njemačkoj, rano srednjovjekovnu/vikinšku arheologiju u sjevernoj Europi, keramičarsku tehnologiju i analizu te rekonstrukciju krajolika, razvoj krajolika i pedagoške programe u arheologiji. Doktorirao je Fizičku geografiju na Sveučilištu u Kielu 2006. godine s temom „Kulturni krajolik regije Albersdorf“. R. Kelm bio je zaposlen u Historisches Museum Bremerhaven (1995. - 1997.) i kao voditelj projekta Arheološko-ekološkog centra Albersdorf (od 1997.), a od 2007. godine i kao direktor Arheološko-ekološkog muzeja Albersdorf.

 

Karta rute Staze željeznog doba PodunavljaMarko Mele (Universalmuseum Joanneum, Graz)

Iron Age Danube Route

Iron-Age-Danube Route obraća se jednom od najkrhkijih, ali veoma atraktivnih pretpovijesnih arheoloških ostataka, pejzaža željeznog doba, kojeg karakteriziraju monumentalne građevine, npr. utvrđena naselja na brdima, oppida, groblja s tumulima, ravna groblja i složena organizacija prostora, iz razdoblja otprilike od 9. stoljeća pr. Kr. do kraja 1. stoljeća pr. Kr. (Halštatsko i Latensko razdoblje). Željezno doba također je razdoblje obilježeno izvanrednim primjerima pokretne baštine, kao i nematerijalne baštine, predstavljenim u brojnim muzejima u Podunavlju, uključujući najvažnije regionalne i nacionalne institucije. Naša transnacionalna mreža podržava arheološka istraživanja, zaštitu baštine i održivu turističku uporabu takve baštine u Podunavlju, koje zajednički predstavljamo i promoviramo kao dio širih europskih kulturnih fenomena.

Marko Mele studirao je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, gdje je diplomirao 2003. godine i doktorirao 2009. godine. Tijekom studija 2004. godine dobio je jednogodišnju stipendiju za istraživanje od DAAD-a, što mu je omogućilo istraživanje na Institutu za pretpovijesnu arheologiju Slobodnog Sveučilišta u Berlinu (FU Berlin). Nakon povratka iz Berlina 2005. godine zaposlio se u Pokrajinskom muzeju Ptuj-Ormož, a 2007. godine nastavio je rad u Vladinom uredu Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku. Od 2010. godine glavni je kustos Pretpovijesti i Srednjeg vijeka u Universalmuseum Joanneum u Grazu. U posljednjih 10 godina vodio je različite EU projekte, poput InterArch-Steiermark, Iron-Age-Danube, PalaeoDiversiStyria i Danube's Archaeological eLandscapes. 

 

Dvije osobe gledaju pretpovijesne slikarije u špiljiRamón Montes Barquín (Prehistoric Rock Art Trails)

Prehistoric Rock Art Trails – Staze pretpovijesne spiljske umjetnosti

„Staze pretpovijesne spiljske umjetnosti“ naziv je glavne mreže europskih odredišta povezanih s prvom umjetnošću čovječanstva. Udruženje čine 44 institucije iz 8 zemalja koje rade na upravljanju lokalitetima/područjima spiljske umjetnosti, uključujući regionalne i lokalne vlasti, zaklade i udruge, agencije za ruralni razvoj, pa čak i Ministarstva kulture. Glavna aktivnost ovog europskog udruženja je upravljanje Kulturnom rutom Vijeća Europe s istim imenom (od 2010.), u koju je uključeno 9 lokaliteta i područja spiljske umjetnosti proglašenih UNESCO-vom svjetskom baštinom. Osim toga, Udruga organizira nekoliko događanja i aktivnosti diljem Europe povezanih s očuvanjem i održivom turističkom uporabom odredišta otvorenih za javnost (151 lokaliteta u 8 zemalja).

Ramón Montes Barquín doktor je arheologije i pretpovijesti na Sveučilištu Cantabria (Španjolska). Istraživač paleolitske materijalne kulture i pretpovijesne spiljske umjetnosti. Znanstveni suradnik Muzeja i Istraživačkog centra Altamire, gdje je razvio različite arheološke aktivnosti na lokalitetima srednjeg i gornjeg paleolitika te na mjestima s dokazima pretpovijesne spiljske umjetnosti. Napisao je deset knjiga i više od 200 radova u različitim znanstvenim časopisima i zbornicima znanstvenih skupova. Od 2008. godine tehnički je koordinator "Prehistoric Rock Art Trails", Kulturne rute Vijeća Europe usmjerene na odredišta spiljske umjetnosti otvorene za javnost na našem kontinentu.

 

Okrugli sol možete pratiti isključivo online.

Molimo zainteresirane sudionike da se za okrugli stol prijave na e-mail adresu: sjacic@amz.hr

Poveznica za on-line sudjelovanje
https://zoom.us/j/9352550716?pwd=OXZVR0hUUTRHejZMWUJyZjFkUnp5QT09

Međunarodni okrugli stol dio je Arheološkog stručnog kampa i istoimenog projekta "Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu" koji se izvodi u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima ,Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Okrugli stol organiziran je u partnerstvu s rutom Staze željeznog doba podunavlja.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje