Program Mobility Action EU projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja

Program Mobility Action EU projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja (Danube's Archaeological eLandscapes)
20. - 30. rujan 2021.

Bavite se kulturnim rutama? Ne znate kako povećati vidljivost vaše rute? Otkrijte nove načine prezentacije krajolika i baštine!

Upravo će se prezentacija, promocija te održivo upravljanje arheološkim krajolicima i baštinom naći u fokusu projektnog programa Mobility Action u sklopu kojih će se raspravljati o problematici kulturnih ruta.

Domaći i međunarodni stručnjaci dati će odgovore na pitanja

  • Što je kulturna ruta?
  • Kako odabrati temu kulturne rute?
  • Kako razviti i upravljati kulturnom rutom ?
  • Kako povećati vidljivost i prepoznatljivost kulturne rute?

 

Preuzmite program događanja

pratite nas online na zoom platformi:

https://zoom.us/j/97497197258

Od srpnja 2020. godine projektno partnerstvo satkano od 21 partnera iz 9 zemalja u sklopu projekta „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“, sufinanciranog iz Interreg programa transnacionalne suradnje Dunav, intenzivno se bavi novim načinima promocije i prezentacije dragocjene arheološke baštine, a posebnim naglaskom na arheološke krajolike. Jedan od glavnih ciljeva projekta je da arheološki krajolici podunavske regije, postanu vidljiviji na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a time i atraktivniji za njihovu integraciju u održivi kulturni turizam.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje