CJENIK USLUGA ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU

Cijena ulaznica

Ulaznica za povremenu izložbu 2,00 eura

Besplatan ulaz
• umirovljenici - besplatan ulaz utorkom
• hrvatskim braniteljima te djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
• predškolarcima u organiziranim grupama i djeci mlađoj od 7 godina
• nezaposlenima uz predočenje potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Cijene radionica Program "IZ MUZEJA... U ŠKOLE!"

Cijena radionice po sudioniku
Muzejska kocka 4,00 eura
Život neandertalca 4,00 eura
Izgradi pretpovijesnu kolibu 5,50 eura
Kasnohalštatski ratnik 5,50 eura
Dječje igračke 4,00 eura
Tkanje 5,50 eura
Pišemo i čitamo hijeroglife 4,00 eura
Egipatska piramida 4,00 eura
Rimska pločica 5,50 eura
Rimski mozaik 4,00 eura
Grčke vaze 4,00 eura
Obrada metala 6,00 eura
Teenage Vortex – Bijeg iz muzeja 4,00 eura
Radionica 3,00 eura

Cijena vodstva za grupni posjet
Cijena stručnog vodstva po povremenoj izložbi za grupu do 25 osoba 15 eura
Cijena stručnog vodstva na stranom jeziku po povremenoj izložbi za grupu do 25 osoba 20 eura

Istraživanje i stručan rad
Istraživanje i stručan rad - za svakih započetih 1/2 sata - 19,91 EUR /150,00 kn

Crtanje arheološke građe (po tabli) - ovisno o složenosti izrade, vrsti materijala i ukrašenosti
Jednostavni crteži (neukrašena keramika i metal, jednostavne rekonstrukcije) - 33,18 EUR / 250,00 kn
Složeni crteži (ukrašena keramika, nakit i metalni predmeti, složene rekonstrukcije - 46,45 EUR /350,00 kn

Skeniranje građe
Skeniranje arhivske građe iz zatvorenog spremišta (cijena po stranici)
Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A4 - 1,33 EUR / 10,00 kn
Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A3 - 1,99 EUR / 15,00 kn
Skeniranje građe iznad 400 dpi-a prema dogovoru

Preslikavanje arhivskih datoteka (cijena po predlošku)
Preslikavanje datoteka već digitalizirane građe u jpg formatu
prilagođene za objavu na interenetu - 0,66 EUR / 5,00 kn
Preslikavanje datoteka već digitalizirane građe u arhivskoj formi u tiff formatu - 5,97 EUR / 45,00 kn

Preslikavanje filmova; negativ/pozitiv, negativ/negativ (35 mm)
Do jedan metar - 7,96 EUR / 60,00 kn
Svaki sljedeći metar - 7,96 EUR / 60,00 kn

Preslikavanje dijapozitiva (cijena po komadu)
Skeniranje refleksnih crno-bjelih predložka (crteža) A4:
300 dpi 0,66 EUR / 5,00 kn;
600 dpi 1,33 EUR / 10,00 kn;
1200 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
2400 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
4800 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
9600 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
12800 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn

Skeniranje refleksnih polutonskih i kolor predložaka (fotografije i crteži u sivoj skali i u boji) A4:
300 dpi 1,33 EUR / 10,00 kn;
600 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
1200 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
2400 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
4800 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
9600 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn;
12800 dpi 5,31 EUR / 40,00 kn

Skeniranje dijapozitiva/negativa 24x36mm:
1200 dpi 1,33 EUR / 10,00 kn;
2400 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
4800 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
9600 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
12800 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn

Skeniranje dijapozitiva/negativa 40x60, 60x70mm:
1200 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
2400 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
4800 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
9600 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
12800 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn

Skeniranje dijapozitiva/negativa 90x120mm:
1200 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
2400 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
4800 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
9600 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn;
12800 dpi 5,31 EUR / 40,00 kn

Isporuka digitalizirane građe (cijena po komadu)
CD    0,66 EUR / 5,00 kn
DVD  1,33 EUR / 10,00 kn
Usluga snimanja i kopiranja 2,65 EUR / 20,00 kn

Fotografiranje arheološke građe (po snimku)
Jednostavno snimanje predmeta u studiju (RAW, TIF) 6,64 EUR / 50,00 kn
Složeno snimanje predmeta u studiju (posebni zahtjevi, aranžiranje kadra)
naplaćuje se posebno (RAW, TIF) 9,95 EUR / 75,00 kn

Obrada fotografija
Obrada fotografija (boja, ton, svijetlina, kontrast) 2,65 EUR / 20,00 kn
Složena obrada fotografija: izbijanje pozadine, montaža 5,31 EUR / 40,00 kn

Naknada za reproduciranje i javno prikazivanje građe (cijena ne uključuje izradu reprodukcije)

Reprodukcije za stručne i znanstvene publikacije
Naknada za diplomski/magistarski/doktorski/stručni/znanstveni rad (izuzev 5.1.2-3) 2,65 EUR / 20,00 kn
Naknada za stručne/znanstvene knjige i monografije 19,91 EUR / 150,00 kn
Naknada za stručnu/znanstvenu periodiku i kataloge izložbi u muzejskim i ostalim kulturnim i znanstvenim institucijama 13,27 EUR / 100,00 kn
Naknada za postere 13,27 EUR / 100,00 kn

Reprodukcija u komercijalne svrhe
Naknada za knjige i monogrfije 39,82 EUR / 300,00 kn
Naknada za periodiku, kataloge i druge tiskovine 26,54 EUR / 200,00 kn
Objava reprodukcije na naslovnici, omotu i/ili koricama (uvećava ugovorenu cijenu za 50%)
Reprodukcija za plakate, kalendare, letke i sl. 79,63 EUR / 600,00 kn
Reprodukcija za videomaterijale 39,82 EUR /300,00 kn

Usluge konzerviranja i restauriranja
Cijena konzervatorskih i restauratorskih radova izrađuje se posebnom procedurom izrade troškovnika nakon stručne procijene stručnih zahvata nad predmetom.

Usluga izrade kalupa i/ili oponašaka
Cijena usluge izrađuje se ponudom koja sadrži troškovnik sa specifikacijom pojedinačnih troškova koji se određuju sljedećim parametrima: veličina predmeta od kojeg se radi kalup, količina i vrsta materijala potrebnog za izradu kalupa i zaštitu izvornika, količina i vrsta materijala za izradu oponašaka, broj radnih sati.

Usluga postavljanja i skidanja izložbe
Cijena usluge izrađuje se izradom troškovnika sa specifikacijom pojedinačnih troškova koji se određuju sukladno parametrima potrebnih sredstava za postavljanje i/ili skidanje izložbe koji uključuju mjesto postavljanja izložbe, scenografiju, broj potrebnih radnih sati, broj potrebnih djelatnika za postavljanje/skidanje izložbe i osnovna sredstva rada.

 

Uvjeti korištenja usluga

Korištenje usluga iz cjenika moguće je uz prethodno podnošenje pismenog zahtjeva Arheološkom muzeju u Zagrebu te na temelju odluke stručnog vijeća Muzeja i ravnatelja Muzeja.

Navedene naknade su u neto iznosu u eurima/kunama, a odnose se na jednokratno korištenje.

Prilikom korištenja djela obavezno se navodi autor djela i nositelj autorskog prava - Arheološki muzej u Zagrebu.

Ako se djelo koristilo, a nije potpisano, niti je nositelj prava odobrio korištenje, stvarno nadležan je sud u Zagrebu, te se primjenjuju propisi Republike Hrvatske.

Korisnik je dužan nositelju autorskih prava omogućiti nadzor nad tiskom kada se njegovo djelo koristi u tisku.

Korisnik je dužan nositelju po izlasku publikacije dati tri primjerka iste. U slučaju neobjavljenog diplomskog/magistarskog/doktorskog/stručnog/znanstvenog rada prihvatit će se pdf format rada.

Naknade koje su određene ovim cjenikom su fiksne, osim i slučaju drukčijeg dogovora između nositelja autorsko prava i korisnika.

Ako se radi o većem projektu cijena ponuđenih usluga regulira se ugovorom o suradnji.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje