Uvjeti i protokol usluge identifikacije predmeta Arheološkog muzeja u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu nudi besplatnu uslugu identificiranja predmeta, kojom nastoji podijeliti stručno znanje s javnošću.

Za potrebe javnosti, Muzej ne radi procjene novčane vrijednosti, ne izdaje pisane isprave o porijeklu i autentičnosti, niti provodi istrage o porijeklu predmeta.

Etički kodeks

Arheološki muzej u Zagrebu podržava međunarodna nastojanja da se spriječi nanošenje štete arheološkim nalazištima te nezakonito trgovanje predmetima kulturne baštine. Mnogi nisu svjesni razmjera i negativnih utjecaja ovih praksi te ne prepoznaju činjenicu da svakodnevno trgovanje starinama, uključujući predmete, takozvane male vrijednosti doprinose tom problemu.

Muzej prepoznaje kodeks etike Međunarodnog odbora muzeja (ICOM – International Council of Museums) koji je stroži od zakonodavnog okvira koji se odnosi na prodavatelje i aukcijske kuće. Posljedično, Muzej ne daje mišljenje o predmetima koji su pronađeni unutar i izvan Republike Hrvatske, a čije je porijeklo nepoznato ili u suprotnosti s državnim ili međunarodnim pravom, osim po prethodnom nalogu nadležnih državnih institucija.

Valjano porijeklo predmeta podrazumijeva da je kretanje predmeta moguće pratiti barem do studenog 1970. godine te da vlasništvo nad predmetom nije u suprotnosti lokalnim zakonima o zaštiti starina u zemlji porijekla predmeta. Kada Muzej stekne ili posudi predmete, dužan je dokazati da zadovoljavaju navedene uvjete. Isti se kriteriji primjenjuju i na identifikaciju predmeta.

Za, takozvane, važne predmete, potrebna je dokumentacija koja dokazuje njihovo valjano porijeklo, dok je za predmete male vrijednosti dovoljna usmena ili pisana izjava.

 ICOM-ov etički kodeks za muzeje, stavak 5.1:
Muzeji u kojima djeluju službe identifikacije trebali bi izbjegavati izravno ili neizravno stjecanje dobiti od provođenja takve aktivnosti. Identifikacija i procjena autentičnosti predmeta, za koje se vjeruje ili sumnja da su na nezakonit ili nedopušten način nabavljeni, preneseni, izvezeni ili uvezeni, ne smiju se objaviti prije nego što se izvijeste odgovarajuće vlasti.

Donošenje predmeta u Muzej na identifikaciju

Pošaljite ispunjeni Zahtjev za identifikaciju arheološke građe, opis i jasnu fotografiju na e-mail amz@amz.hr, a potom će vam se u razumnom roku javiti netko od zaposlenika kako biste dogovorili termin u kojem će vas primiti stručnjak nadležan za razdoblje koje je vezano uz predmet čiju identifikaciju tražite.

Kada donosite predmete u Muzej, molimo vas da se javite izravno na portu kako biste zatražili propusnicu koja služi za osobnu zaštitu i sprječava zakonsko gonjenje onih koji prenose predmet koji bi mogao pripadati Republici Hrvatskoj ili Arheološkom muzeju u Zagrebu. Na izlasku iz Muzeja, propusnicu je potrebno vratiti na portu.

Muzej privremeno ne pohranjuje predmete u svrhu identifikacije.

Niti jedno mišljene izneseno od strane zaposlenika Arheološkog muzeja u Zagrebu o autentičnosti predmeta nije konačno.

Muzej ne izdaje mišljenja u pisanom obliku.

Mišljenja se temelje isključivo na neposredno utvrđenom fizičkom stanju predmeta. Preporučujemo da se ne oslanjate na mišljenje samo jednog stručnjaka.

Muzej nije odgovoran za gubitak, oštećenje ili trošak (uključujući, bez ograničenja, zakonske troškove ili troškove drugih stručnjaka) nastao temeljem bilo koje vaše odluke o predmetu koju donesete prije i nakon iznošenja mišljenja zaposlenika Muzeja.

Obrazac Zahtjev za identifikaciju arheološke građe
(obrazac molimo popuniti na računalu prije printanja i ovjere potpisom)

Ispunjen i vlastoručnim potpisom ovjeren obrazac zajedno s fotografijama molimo poslati putem elektroničke pošte na e-adresu amz@amz.hr

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje